عنوان انگلیسی مقاله:

Role of gratitude and obligation in long term customer relationships

ترجمه عنوان مقاله: نقش تشکر (قدردانی) و تعهد در روابط بلند مدت با مشتری

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

منبع: ISI

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

مقاله isi نقش تشکر و تعهد در روابط بلند مدت

مقاله isi نقش تشکر و تعهد در روابط بلند مدت: در این مقاله به بررسی نقش قدردانی و تعهد در روابط مشتری می پردازیم. ما 398 مشتری را که از فروشگاه های مواد غذایی و پوشاک در شهرهای احمدآباد و جیپور در هند خارج می شوند، پس از اتمام خریدT بررسی کردیم. پاسخ های آنها را با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) تجزیه و تحلیل کردیم. ما دريافتيم كه سرمايه گذاري هاي اجتماعي و ساختاري از طرف فروشندگان باعث تقدير و تشكر در بين مشتريان شده و در نتيجه منجر به خريد كوتاه مدت و افزايش وفاداري مشتري مي شود. در مقابل، سرمایه گذاری های مالی انجام شده توسط فروشندگان باعث ایجاد تعهد در بین مشتریان شده و وفاداری مشتری را کاهش می دهد. این مقاله همچنین درباره پیامدهای نظری و مدیریتی این یافته ها بحث می کند.

کلمات کلیدی: قدردانی، تعهد، بازاریابی در رابطه، وفاداری، اهداف خرید

فرضیه های مقاله

H1 سرمایه گذاری های مالی منجر به تعهد مشتری می شود.
H2 سرمایه گذاری های اجتماعی منجر به قدردانی مشتری خواهد شد.
H3 ساختارهای درست باعث تشکر از مشتری می شود.
H3a میزان قدردانی که به دلیل ساختاری در جبهه ها احساس می شود، بیشتر از قدردانی است که به دلیل سرمایه گذاری های اجتماعی احساس می شود.
H4 قدردانی از مشتری باعث خرید مشتری در ده ها دلار می شود.
H5 قدردانی مشتری باعث وفاداری مشتری می شود.
H6 تعهد مشتری منجر به خرید مشتری در ده ها دلار می شود
H7 تعهد مشتری با وفاداری همراه است.

مدل مقاله

مدل تشکر (قدردانی) و نقش واسطه تعهد بر نیات و وفاداری مشتری

مدل تشکر (قدردانی) و نقش واسطه تعهد بر نیات و وفاداری مشتری

(منبع: دوانی و همکاران، 2016)

نقش واسطه تعهد بر نیات و وفاداری مشتری

(همان منبع)

مدل ضریب مسیر پژوهش

مدل ضریب مسیر پژوهش

(همان منبع)

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

مطالب مرتبط