عنوان انگلیسی مقاله: The Customer Knowledge Management and Innovation

ترجمه عنوان مقاله: مدیریت دانش مشتری و نوآوری

رشته: بازاریابی، رفتار سازمانی، کامپیوتر

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 22 صفحه

منبع: ISI

نوع فایل: pdf

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

Innovation is a key factor to increase the competitive advantage for business. When the Innovation isimproved by the Knowledge Management, it does in the firms based on the sense of information: for, fromand about the customers and is called: Customer Knowledge Management. So, the aim of this study is tosolve: which are the latent factors between Innovation and Customer Knowledge Management relationship?To achieve it, a questionnaire was designed and applied to the 500 Chief Executive Officers from the small& media enterprises software sector in Guadalajara, Mexico, that are part of the value chain, involving: designers, manufacturers and suppliers. The study applied the Structural Equations Model as a quantitativemethod to discover the underlying  Management, as: Driver of Innovation, Support, other Sources of Knowledge,Satisfaction, Experience and Performance with a total of 15 indicators.

Keywords: Information systems, CRM, Electronic, Knowledge management, Data mining, Data quality.

 

فرضیه های مقاله

H1. A high level of CKMADI generates a high level of INNOV in the SSG
H2. A high level of CKMS generates a high level of INNOV in the SSG
H3. A high level of CKMOSK generates a high level of INNOV in the SSG
H4. A high level of CKMSEP generates a high level of INNOV in the SSG

مدل مقاله

مدل نوآوری ارزش افزوده و نوآوری در آمد

http://modir3-3.ir/article-english/ISI/isi2-897.PNG

(منبع: ترجو و همکاران، 2016)

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

 

مطالب مرتبط