عنوان انگلیسی مقاله:

Analyzing the impact of knowledge management on CRM success: The mediating effects of organizational factors

ترجمه عنوان مقاله: بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM): اثرات واسطه عوامل سازمانی

رشته: مدیریت ارتباط با مشتری

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

منبع: ساینس دایرکت و الزویر

نوع فایل: PDF

 دانلود رایگان مقاله

Model

Customer relationship management (CRM) and knowledge management (KM) have become key strategic tool for all companies, especially in the current competitive environment. Moreover, customer knowledge is an important issue for CRM implementation. Reviewing the literature, we found many studies that analyze the crucial role played by KM initiatives as determinants of the success of CRM.

Moreover, we found also diverse studies that show high rates of failure when implementing that strategy, so there is still no integrated conceptual framework to guide companies to their successful implementation. In this paper, with data of 153 Spanish hotels, we examine the relationships between KM and CRM success using a structural equation model. The main contribution is that having knowledge management capabilities is not sufficient for the success of CRM, but there are other factors to consider. In particular, organizational factors indeed impact CRM success and they appear to be intermediaries of the impact of other factors (KM capabilities/technological/customer orientation factors) in the success of CRM (in financial and marketing terms).

Keywords: Knowledge management, Customer relationship management (CRM), Success model, Technological organizational customer, orientation factors

Introduction

Knowledge management

Currently, knowledge society or knowledge based economy is characterized by factors such as in creased competitiveness, tech nological in novation and the global nature of markets (Castells,1998).

In this society, companies shouldpay attention preferred to knowledge when conducting it sbusinessas it become sakey factor on which to build a competitive advantage (Beijerse, 1999; Salmad or & Bueno, 2007). Moreover, inrecent years, knowledge is being considered as a criticalor ganizational resource and there is growing intere stin this concept (Alavi & Leidner, 2001; Drucker, 1993)

Model
Knowledge management

Structural model for CRM success

خرید ترجمه تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان