مقاله تبلیغ محصول و بازاریابی ویروسی پنهان در فیلم های آنلاین: تشریح و مقایسه نظرات در یوتیوب

عنوان انگلیسی مقاله:

Product Advertising and Viral Stealth Marketing in Online Videos: A description and comparison of comments on YouTube

ترجمه عنوان مقاله: تبلیغ محصول و بازاریابی ویروسی پنهان در فیلم های آنلاین: تشریح و مقایسه نظرات در یوتیوب

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: ۲۰۱۶

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: ۱۹ صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

هدف: در زمینه بازاریابی در شبکه های اجتماعی، اصطلاحاً  (VSVs) اغلب به همان اندازه یا حتی بیشتر از فیلم هایی که مستقیماً محصولات را تبلیغ می کنند (فیلم های تبلیغاتی محصول، PAV) مورد توجه قرار می گیرند. با این حال، فراتر از این، تأثیر محصول یا مارک تجاری در اینگونه فیلم ها چندان روشن نیست. در این زمینه، هدف این مقاله بررسی ادراک مارک از PAV و VSV در یوتویوب است.

طراحی/روش/رویکرد: طرح تحقیق مبتنی بر بررسی نظرات ۶ دستگاه VSV و ۶ PAV در یوتویوب است. بنابراین، محتوای ۱۰۸۰ پست برای گرفتن موضوع، نگرش نسبت به فیلم و هدف عملی پست ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان می دهد که از نظر درک کاربران از دو بخش از نوع ویدیوی مورد تجزیه و تحلیل تفاوت های شدیدی وجود دارد. محتوای VSV اغلب به وضوح مثبت تر از محتوای PAV شناخته می شود. در مقابل، فقط PAV ها آگاهی قابل توجهی از برند را ایجاد می کنند اما در مورد ارزیابی برند نتایج نسبتاً متفاوتی دریافت می کنند.

بازاریابی ویروسی پنهان

محدودیت ها/پیامدهای تحقیق: به طور کلی، این مطالعه به طور گسترده توصیفی و دارای ارزش اکتشافی است. با این وجود، می توان طرح تحقیق را به عنوان اولین قدم برای سنجش تأثیر فیلم های آنلاین در رابطه با برند تخمین زد. در حالت ایده آل، داده های تولید شده در تحقیقات باید با داده های ترافیک و تبدیل وب سایت های مارک ها ترکیب شود تا تصویری گسترده از تأثیر مربوط به بازاریابی فیلم های آنلاین بررسی شده بدست آید.

مفاهیم عملی: از دید بازاریاب مشاهده می شود، می توان PAV را بیش از VSV توصیه کرد، زیرا تأثیرات VSV در ارتباطات آنلاین به سختی مربوط به مارک است. PAV کمتر درک شده است اما حداقل قادر به آگاهی از برند است.

اصالت / ارزش: طبق دانش ما، این تحقیق تنها یکی از معدود مطالعاتی است که ارتباطات آنلاین واقعی را در زمینه بازاریابی آنلاین مبتنی بر ویدئو تجزیه و تحلیل می کند.

کلمات کلیدی: فیلم های آنلاین، شناخت برند، بازاریابی مخفیانه ویروسی، بازاریابی آنلاین مبتنی بر ویدیو، یوتویوب، تبلیغات محصول، بازاریابی آنلاین

[/stextbox]

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

223 بازدید