عنوان انگلیسی مقاله:

Communication Professionals and Organisational Decision-Making: A Finnish Study of Practitioner Roles

ترجمه عنوان مقاله: ارتباطات حرفه ای و تصمیم گیری سازمانی : مطالعه موردی نقش پزشک فنلاندی

رشته: مدیریت منابع انسانی، فناوری اطلاعات

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 20 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: pdf

دانلود دانلود اصل مقاله

چکیده مقاله

Traditionally, the debate on communication value and the contribution of communication professionals to organisational decision-making has been linked to diverging roles (managers, technicians). This chapter introduces an alternative view, based on an exploratory, qualitative study of communication professionals in Finland. It focuses on the diverse ways in which these professionals contribute to organisational decision-making. The results show a rich, constantly developing picture of communication practices, which challenges the traditional dichotomy of manager and technician roles.

Keywords: Decision-making, roles, contribution, communication professionals

مقدمه مقاله

The strategic importance of communication professionals and their participation in the dominant coalition of organisations has been a much discussed theme since the early 1990s. Decision-making, organising and carrying out activities within and between organisations are becoming increasingly dependent on larger and larger amounts of information (Van Lier, 2013). Communication is used as the basis of decision-making (March, 1988), but has also challenged those processes (Eisenberg & Goodall, 2001). Organisations, as Weick (1979) states, do not just interact with their environments, but they enact them as well. An organisation can be seen as a system that adapts and sustains itselfby reducing the uncertainty that it faces on a daily basis.
Communication professionals enact the organisational environment through interaction and meaning creation. Their daily work can be seen as organising, which helps reduce the uncertainty that organisational members face when they are making decisions that enable the organisation to survive and succeed.

Decision-Making in Organisations In modern organisations, decision-making is greatly influenced by the information environment (Luhmann, 2005), the flow of information (Cheney, Christensen, Zorn, & Ganesh, 2004), as well as employees and stakeholders (Michel, 2007). This contrasts with traditional top-down organisational hierarchies, where senior management made decisions and employees were expected to carry them out. Nowadays, employees and stakeholders, such as business partners, possess a broad range of skills and bring new knowledge and ideas to the decision-making table (White & Mazur, 1995). This input potentially improves the quality of the information available (VanKnippenberg, De Dreu, & Homan, 2004).

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png