چشم انداز شرکت چیست؟

مدیر123: چشم انداز شرکت چیست؟

در جواب اینکه چشم انداز شرکت چیست باید گفت چشم انداز یعنی آنچه شرکت در بلندمدت، به طور کلی در یک بازه زمانی پنج تا ده ساله یا حتی گاهی بیشتر، بدست آورد، گفته می شود. به عبارتی یک چشم انداز شکل ظاهری شرکت در آینده را به تصویر می کشد و جهت مشخصی را برای برنامه ریزی و اجرای استراتژی های سطح شرکت تعیین می کند. سند چشم انداز شرکت راهی مشخص را برای ذینفعان، به ویژه کارمندان، همچنین برای درک معنی و هدف تجارت شرکت فراهم می کند. سند چشم انداز نشان می دهد که یک سازمان به چه افقی خیره شده است که در بلندمدت آن را فتح کند. به عبارتی تمامی آینده نگری شرکت در چشم انداز آن خلاصه می شود.

چشم انداز تصویری ذهنی از وضعیت احتمالی و مطلوب آینده سازمان است. چشم انداز آرزوها برای آینده را توصیف می کند و مقصدی برای سازمان است. می توان گفت که یک چشم انداز یک رویاست، یک رویای دور و بلند مدت. چشم انداز یک سازمان ، که غالباً “هدف سازمان” نامیده می شود، برای بیان دلیل اساسی وجود (ماهیت وجودی) سازمان طراحی شده است. معمولاً اکثر سازمانها چشم انداز یا هدف خود را در یک یا دو جمله در قالب یک بیانیه توصیف می کنند – که سند چشم انداز نامیده می شود.

برای مثال سند چشم انداز چند شرکت به شرح ذیل می باشد:

5 عنصر کلیدی در نوشتن سندچشم انداز خوب

در حالی که شرکت ها نباید در تعیین اهداف بلند مدت خود بلند پروازانه عمل کنند، تعیین هدف بزرگتر و بیشتر در سند چشم انداز که آرمان های یک شرکت را بیان می کند و به مخاطبان انگیزه می بخشد، امری حیاتی است. در زیر عناصر اصلی موثر سند چشم انداز آورده شده است:

  • رو به جلو باشد
  • انگیزنده و الهام بخش باشد
  • بازتاب دهنده فرهنگ و ارزش های اصلی یک شرکت باشد
  • با هدف ایجاد مزایا و پیشرفت هایی برای سازمان در آینده باشد
  • دلیل وجود (فلسفه وجودی) یک شرکت و مکان آن را مشخص کند

چرا سند چشم انداز مهم است؟

سند چشم انداز

استراتژی سازی موثر با یک چشم انداز آغاز می شود. چشم انداز مفهومی آینده نگر از تجارت است. شکل گیری یک چشم انداز، استراتژیک تمرینی برای تفکر در مورد مکانی است که یک شرکت برای موفقیت لازم به سر می برد.

تحقیقات نشان می دهد که کارکنانی که چشم انداز شرکت خود را معنی دار می دانند دارای سطح تعامل 68٪ درصدی هستند که 18 امتیاز بالاتر از میانگین کارکنان سازمان بدون چشم انداز هستند. کارمندان این شرکت ها با اشتیاق و معمولاً بهره وری بالاتری دارند و آنها سفیران شرکت های موثرتری در جامعه هستند. با توجه به تأثیری که بیانیه چشم انداز می تواند در موفقیت درازمدت یک شرکت و حتی نتیجه اصلی آن داشته باشد، ارزش دارد که برای تهیه بیانیه ای که جاه طلبی شما را تلفیق می کند و کارکنان شما را بسیج می کند، وقت بگذارید.

جهت سفارش پروژه بالا بر روی سفارش پروژه زیر کلیک نمایید.
در صورت تمایل به خرید پروژه های آماده مدیریت استراتژیک بر روی پروژه های آماده کلیک نمایید.

پروژه های آماده مدیریت استراتژیک سفارش پروژه مدیریت استراتژیک

 

پروژه های آماده مدیریت استراتژیک