مدیریت استراتژیک دانشگاه دولتی فردوسی مشهد

مدیریت استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخچه دانشگاه فردوسی مشهد

با تبدیل آموزشگاه عالی بهداری در سال 1328 به دانشكده پزشكی، نخستین گام در راه تاسیس سومین دانشگاه ایران در شهر مقدس مشهد برداشته شد

در سال 1334 با صدور مجوز دیگری دانشكده ادبیات با پنج رشته جداگانه تاسیس یافت. با گسترش آموزش عالی در كشور به ترتیب دانشكده معقول و منقول (كه بعدأبه الهیات تغییر نام یافت) دانشكده علوم، دانشكده دندانپزشكی، دوره شبانه، دانشكده علوم دارویی و تغذیه، دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشكده كشاورزی، دانشكده مهندسی، مؤسسه بینایی سنجی، دبیرستان دانشگاه و مركز تعلیمات به مجموعه دانشگاه مشهد كه ازسال 1353 به دانشگاه فردوسی تغییر نام یافته بود افزوده شد.

ضرورت گسترش آموزش پس از انقلاب اسلامی سبب شد كه پس از تغییردر برخی واحدهاو تفكیك دانشگاه علوم پزشكی از دانشگاه فردوسی مشهد، دانشكده علوم اداری و اقتصادی، دانشكده دامپزشكی، آموزشكده كشاورزی شیروان، دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشكده علوم ریاضی،  پژوهشكده علوم گیاهی، مركز تحقیقات زمین لرزه شناسی، كالج دانشگاه، دانشكده منابع طبیعی و محیط زیست،و دانشكده معماری و شهرسازی و هنر اسلامی، یكی پس از دیگری به مجموعه واحدهای دانشگاه اضافه شود.

حوزه فعالیت دانشگاه

ارائه خدمات آموزشی

 

جهت سفارش پروژه بالا بر روی سفارش پروژه زیر کلیک نمایید.
در صورت تمایل به خرید پروژه های آماده مدیریت استراتژیک بر روی پروژه های آماده کلیک نمایید.

پروژه های آماده مدیریت استراتژیک سفارش پروژه مدیریت استراتژیک

 

محتویات پروژه که بعد سفارش انجام می شود (به علاوه آیتم های مورد نظر مشتری):

تاریخچه فردوسی مشهد، ماموریت فردوسی مشهد، چشم انداز فردوسی مشهد، اهداف فردوسی مشهد، استراتژی فردوسی مشهد، خط مشی ها فردوسی مشهد، خدمات فردوسی مشهد، ارزش ها فردوسی مشهد، تحلیلSWOT فردوسی مشهد، تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (IFE) فردوسی مشهد، تحلیل نمره نهایی عوامل داخلی (IFE) فردوسی مشهد، تجزیه و تحلیل عوامل خارجی (EFE) فردوسی مشهد، گروه مشاوران بوستون فردوسی مشهد، ماتریس QSPM فردوسی مشهد، نقشه استراتژی، منابع

پشتیبانی شبانه روزی سایت مدیر 123

تماس با ما