لیست ادبیات نظری (سمینار)

لیست مجموعه ادبیات نظری (سمینار) پژوهشی در شاخه های مدیریت

ردیفعنوان سمینار/فصل دومصفحاتفرمتقیمت
۱ادبیات نظری (سمینار): رابطه ساختار سازمانی با میزان رضایت شغلی۷۲word - pdf۴۵.۰۰۰
۲ادبیات نظری (سمینار): نگرش کارکنان به تغییر سازمانی۷۲word - pdf۴۵.۰۰۰
۳ادبیات نظری (سمینار): تجارت الکترونیک۷۷word - pdf۴۵.۰۰۰
۴ادبیات نظری (سمینار): گرایش منابع انسانی استراتژیک و تعهد سازمانی۷۵word - pdf۴۵.۰۰۰
۵ادبیات نظری (سمینار): نقش بازاریابی تعاملی در افزایش وفاداری مشتری۶۲word - pdf۴۵.۰۰۰
۶ادبیات نظری (سمینار): برونسپاری فعالیت ها۶۵word - pdf۴۵.۰۰۰
۷ادبیات نظری (سمینار): تاثیر سیستم اتوماسیون اداری بر تصمیم گیری۸۲word - pdf۴۵.۰۰۰
۸ادبیات نظری (سمینار): کیفیت خدمات الکترونیک و مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی۵۸word - pdf۴۵.۰۰۰
۹ادبیات نظری (سمینار): آمیخته بازاریابی سبز۵۶word - pdf۴۵.۰۰۰
۱۰ادبیات نظری (سمینار): سبک های مدیریت بر رضایت مشتریان۵۱word - pdf۴۵.۰۰۰
۱۱ادبیات نظری (سمینار): بازاریابی سبز در جذب رضایت و وفاداری مشتری۵۶word - pdf۴۵.۰۰۰
۱۲ادبیات نظری (سمینار): مدل کسب و کار (Business model)۶۶word - pdf۴۵.۰۰۰
۱۳ادبیات نظری (سمینار): ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM۶۶word - pdf۴۵.۰۰۰
۱۴ادبیات نظری (سمینار): بررسی رابطه یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی و مدیریت دانش۶۶word - pdf۴۵.۰۰۰
۱۵ادبیات نظری (سمینار): فنون بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات۴۲word - pdf۴۵.۰۰۰
۱۶ادبیات نظری (سمینار): خودتنظیمی کاری با رضایت شغلی و انگیزش شغلی۸۲word - pdf۴۵.۰۰۰
۱۷ادبیات نظری(سمینار): بررسی رابطه ارزش ویژه برند و رضایت و وفاداری مشتری۷۲word - pdf۴۵.۰۰۰
۱۸ادبیات نظری (سمینار): انگیزش بر توسعه و تعهد سازمانی۶۵word - pdf۴۵.۰۰۰
۱۹ادبیات نظری (سمینار): رابطه بین توانمندسازی و بهره وری کارکنان۶۰word - pdf۴۵.۰۰۰
۲۰

سمینار کیفیت خدمات الکترونیک و مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

۵۸word - pdf۴۵.۰۰۰

مجموعه سمینارهای سایت در زمینه های مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی و … در شاخه ای مدیریت بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت بیمه و مدیریت مالی و حسابداری و مدیریت آموزشی و مدیریت فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک می باشد که توسط فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های مرتبط تهیه  در اختیار دانشجویان قرار گرفته است. قابلیت درسترسی به منابع سمینارهای برای دانشجویان و دانش پژوهان فراهم گردیده است. بزودی سمینارهای جدیدی در سایت بارگذاری خواهد شد.

دوستانی که تمایل به سفارش سمینارهای خاصی دارند می توانند با کلیک بر روی سفارش زیر درخواست خود را به ما اعلام نمایند. هزینه سمینار های بر اساس موضوع و آیتم های مورد نظر اعلام می گردد.

سفارش ادبیات موضوعی (سمینار)

دوستان و کاربران عزیز سایت با نظرات خود ما را در ایجاد سایتی پربارتر همیاری رسانید. رضایت مشتری شعار ماست.

 

 

 

19 بازدید