ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: تاثیر سیستم اتوماسیون اداری بر تصمیم گیری

عنوان ادبیات نظری (سمینار): تاثیر سیستم اتوماسیون اداری بر تصمیم گیری

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.pngرشته تحصیلی: مدیریت

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۸۲ صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب ادبیات نظری

 • مقدمه
 • تصمیم گیری در سازمانها
 • شرایط تصمیم مدیران
 • تئوری های تصمیم گیری
 • تئوری کلاسیک تصمیم گیری
 • تئوری رفتاری تصمیم گیری
 • بصیرت، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته
 • یابندگی قضاوتی
 • قاطعیت در تصمیم گیری
 • استراتژی در گیر کردن دیگران در تصمیم گیری
 • تصمیمات فردی، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی
 • مدیریت در قرن ۲۱ جایگاه خاصی برای دو سیاست کلان قائل است :
 • آغاز بکار گیری فناوری های اداری
 • سیر تکامل فناوری اداری
 • دوره دوم؛ یعنی فناوری رایانه
 • دوره سوم؛ یعنی فناوری ارتباطات
 • نقش استراتژیک اطلاعات
 • سیستم ها
 • روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی
 • چرخه حیات سیستم
 • اطلاعات
 • اهمیت اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی
 • سیستم های اطلاعاتی
 • تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی
 • کاربرد مدیریت
 • مشارکت بیشتر در تصمیم گیری
 • افزایش سرعت در تصمیم گیری
 • افزایش سرعت در شناسائی مسائل
 • طرح ریزی سازمان
 • کاهش ارتقاع هرم سازمان
 • تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر
 • بهبود هماهنگی
 • شرح دقیق تری از وظایف
 • افزایش کارکنان متخصص
 • سیستم  های اطلاعاتی و رایانه ها
 • تحلیل گر سیستم ها
 • مدیران پایگاه داده (DBAS)
 • متخصصان شبکه
 • برنامه نویس ها
 • اپراتور ها
 • کاربرد سیستم اطلاعاتی رایانه محور
 • مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی
 • سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS)
 • سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)
 • سیستم های اطلاعات سازمانی
 • سیستم های میان سازمانی
 • سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS)
 • سیستم تصمیم در مقابل سیستم اطلاعات مدیریت
 • سیستم های پشتیبانی گیری (DSS)
 • ویژگی های سیستم پشتیبانی تصمیم گیری عبارتند از:
 • بکار گیری سیستم پشتیبانی تصمیم گیری
 • سیستم های پشتیبانی گروهی (GSS)
 • سیستم پردازش معاملات (TPS)
 • سیستم پردازشی تعاملات (TPS)
 • هوش مصنوعی، سیستم های خبره و تاثیر آن بر سیستم های پشتیبانی تصمیم
 • سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی (ECS)
 • سیستم کارکنان دانشی (KWS)
 • سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد (اجرایی) (ESS)
 • سیستم پشتیبانی عملیاتی (ESS) از منظری دیگر
 • سیستم گزارشات مدیریت
 • گزارشات برنامه ای
 • گزارشات در خواستی
 • گزارشات استثنایی (خاص)
 • گزارشات تفصیلی
 • گزارشات شخص
 • ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت را می توان به شرح زیر خلاصه کرد
 • نقش فناوری اطلاعات در سازمان
 • طبقه بندی سیستم های طلاعاتی بر اساس نوع حمایتها
 • سیستم های پردازش تعامل
 • سیستم های گزارشات مدیریت
 • سیستم کارکنان دانش
 • سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری
 • سیستم های اتوماسیون اداری
 • سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد (اجرایی)
 • سیستم های خبره
 • سیستم های پشتیبانی تصمیمات گروهی
 • اتوماسیون اداری
 • مزایای مستقیم
 • ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری
 • بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری
 • مجموعه نرم فزار های اتوماسیون
 • دستیابی به تعریفی بنیادین؛ اتوماسیون چیست ؟
 • سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری
 • نمونه کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری
 • سیستم اطلاعاتی اتوماسیون اداری (OAS)
 • سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی (ECS)
 • سیستم های اطلاعاتی عملیاتی (TPS)
 • سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS)
 • سیستم های مطالعاتی کمک به تصمیم گیری (DSS)
 • سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری (OAS)
 • جدول انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری
 • نکات برجسته درباره اتوماسیون ۱  و بهسازی روشهای کار
 • خودکارسازی
 • ضرورت تفکر برای آینده
 • بهبود کار و اتوماسیون
 • تحقق دولت الکترونیک در ایران
 • اتوماسیون  فعالیت های اختصاصی
 • اتوماسیون فعالیت های عمومی
 • مزایای دولت الکترونیکی
 • نقد و بررسی تحقیقات انجام شده
 •  منابع
 • ۴۰ فارسی
 • ۱۰ انگلیسی

[/stextbox]

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

17 بازدید