ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: بررسی رابطه ارزش ویژه برند و رضایت و وفاداری مشتری

عنوان ادبیات نظری (سمینار): بررسی رابطه ارزش ویژه برند و رضایت و وفاداری مشتری

رشته تحصیلی: مدیریت

 مقطع: ارشد

 تعداد صفحات: ۷۲ صفحه

فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب ادبیات نظری ارزش ویژه برند …

 • مقدمه
 • مفهوم برند
 • مدیریت برند
 • مدیریت برند خدمات
 • مفهوم ارزش ویـژه برند
 • شاخصهای ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر و کلر و کاپفرر
 • ارزش ویژۀ برند از دیدگاه آکر
 • شاخص های ارزش ویژه برنـد از منظر کلر
 • رویکردهای موجود در سنجش ارزش ویژه برنـد
 • دیدگاه مشتری گرای ارزش ویژه برنـد
 • دیدگاه مالی ارزش ویژه برنـد
 • مدل‌های ارائه شده در حوزه ارزش ویژه برند
 • مدل ارزش ویژه برند در صنعت هتلداری از آراسلی وکایامان
 • ارزش ویژه برند، ترجیح برند و گرایش به خرید از دیدگاه چن وچانگ
 • مدل نام گذاری تجاری خدمات بری
 • ارزش ویژه برند مشتری محور از دیدگاه نت‌مایر و همکاران
 •  تشریح متغیرهای مدل پژوهش
 • کیفیت ادراک شده
 • کیفیت فیزیکی
 • رفتار کارکنان
 • خودپنداره ایده آل
 • هویت نام تجاری
 • ابعاد هویت نام تجاری
 • منابع هویت نام تجاری
 • تناسب شیوه زندگی
 • مفهوم رضایت مشتری
 • فرآیند جلب رضایت مشتری
 • وفاداری به برند
 • انواع وفاداری به برند
 • مزایای وفاداری مشتری
 • معیارهای تشخیص وفاداری مشتری
 • جنبه های مختلف رابطه رضایت و وفاداری
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه داخلی
 • پیشینه خارجی
 • منابع داخلی (۲۶ مورد)
 • منابع خارجی (۴۴ مورد)

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مفهوم برند

امروزه واژه برند در زمره واژگانی است که روز به روز بیشتر (و گاه حتی به غلط) بکار برده می‌شود. در تعریف‌هایی که از برند شده است، توافق کاملی وجود ندارد. اندیشمندان در حوزه برند هر یک از منظر خود، به این مفهوم نگریسته‌اند. در ادامه به تعاریف برخی از اندیشمندان در حوزۀ مدیریت برند، اشاره خواهیم داشت تا از این طریق این مفهوم را بهتر درک کنیم.

در لغت نامه بین‌المللی بازاریابی بیان شده که برند عبارت است از نامی اختصاصی برای یک محصول همراه با شخصیت و هویت دیداری که توسط تولیدکننده، به محصول داده می‌شود (Yadin, 2002, 25).

کاپفرر برند را به گونه‌ای کلی تعریف کرده است. به گفتۀ وی «برند عبارت است از نامی که خریداران را تحت تأثیر قرار دهد» در واقع آنچه یک نام را به برند تبدیل می‌کند، برجستگی، تمایز، اعتماد و … مرتبط به نشانه‌ها است. بنابراین برند یک سیستم زنده است که از سه قطب اصلی (محصول و خدمت، نام و مفهوم) تشکیل شده است .(Kapferer, 2008, 37)

در این رابطه، کلر بیان می‌دارد که برند عبارت است از آمیخته‌ای از نشانه‌های روانی و ذهنی در مصرف‌کننده که به ارزش مورد تصوّر از محصول یا خدمت می‌افزاید و این نشانه‌ها بایستی منحصر به فرد، برجسته و مطلوب باشد (Keller, 2003, 8).


[/stextbox]

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

http://modir3-3.ir/images/tel-admin.gif

فرم تماس

 

25 بازدید