سفارش پروژه ایده کسب و کار

سفارش پروژه ایده کسب و کار

1- ایده های کسب و کار

افرادی که همواره به دنبال فرصت ها هستند مستعدند تا ایده های جدید برای برای کسب و کارها ارائه دهند. آنها این فرصت ها را از سه طریق مشاهده روندها، حل مشکل یا مسئله و یافتن شکاف در بازار شناسایی کرده و ارائه می نمایند. ما نیز بر اساس همین راه ها تعداد ایده را شناسایی کرده و به شرح زیر ارائه می نماییم:

1-1- مشاهده روندها

2-1- حل مساله یا مشکل

3-1- پیدا کردن شکاف در بازار

2- تجزیه و تحلیل و امکان سنجی

فرایند تعیین اینکه آیا یک ایده کسب و کار شدنی است. ارزیابی اولیه است از یک ایده کسب و کار، به منظور تعیین اینکه آیا این ایده ارزش پیگیری دارد.

زمان انجام امکان سنجی

زمان مناسب برای انجام یک تجزیه و تحلیل امکان سنجی در ابتدا و هم زمان با اندیشیدن به چشم انداز کسب و کار است. قبل از اینکه مقدار زیادی از منابع برای آنها خرج شود، ایده ها را مرور کنید.

اجزای تجزیه و تحلیل امکان سنجی

تجزیه و تحلیل امکان سنجی به درستی انجام شده شامل چهار جزء جداگانه است:

1-2: امکانسنجی محصول/خدمت

هدف اصلی آن ارزیابی کلی از جذابیت محصول یا خدمات است. قبل از شروع یک شرکت آینده نگر باید مطمئن باشید که محصول یا خدمات چیزی است مشتریان احتمالی می خواهند.

مطلوبیت محصول/ خدمت

  • آیا این منطقی است؟ آیا این معقول است؟ آیا چیزی که مصرف کننده در مورد آن هیجان زده شود؟
  • آیا از مزیت یک روند زیست محیطی استفاده می کند، یک مشکل را از بین می برد و یا به شکافی در بازار پاسخ می دهد؟
  • آیا این زمان مناسب برای معرفی محصول یا خدمات به بازار است؟
  • آیا معایب اساسی در طراحی اولیه یا مفهوم محصول یا خدمات وجود دارد؟

تقاضای محصول/ خدمت

مرحله 1: بررسی تمایل به خرید مشتریان

یک ابزار است که برای ارزیابی علاقه مشتری به یک محصول یا خدمات استفاده می شود. این یک بیانیه مفهومی یا یک توصیف مشابه از یک محصول یا نظرسنجی با یک نظرسنجی کوتاه که به علاقه مشتری ارجحیت دارد متشکل است.

مرحله 2: انجام مطالعات کتابخانه، اینترنت و پژوهش

کتابداران مرجع اغلب می توانند به منابع کمک کنند تا شما بتوانید یک ایده کسب و کار را بررسی کنید، مانند مجله تخصصی صنعت و گزارش های صنعت. جستجوهای اینترنتی اغلب می تواند اطلاعات مهم در مورد قابلیت بالقوه یک ایده محصول یا خدمات را ارائه دهد.

2-2: امکانسنجی بازارهدف/صنعت

جذابیت صنعت: ارزیابی کلی استاز جذابیت پیشنهاد کسب و کار از دیدگاه صنعت و بازار هدف. صنعت یک گروه از شرکت ها است با تولید یک محصول یا سرویس مشابه. بازار هدف بخش محدودی از صنعت آن است که شرکت قصد دارد وارد آن شود.

جذابیت بازار هدف: چالش در شناسایی یک بازار هدف جذاب جذب بازار است که به اندازه کافی برای کسب و کار پیشنهاد شده بزرگ است، اما هنوز به اندازه کافی کوچک است تا از جذب رقبای بزرگتر جلوگیری شود. ارزیابی جذابیت یک بازار هدف، سخت تر از کل صنعت است. اغلب، برای یافتن اطلاعات برای ارزیابی جذابیت یک بازار هدف خاص، بایستی بطور قابل توجهی نبوغ استفاده شود.

3-2: امکانسنجی سازمانی

سوال اساسی: آیا یک کسب و کار پیشنهادی مهارت مدیریت کافی، صلاحیت سازمانی و منابع برای موفقیت راه اندازی یک کسب و کار را در اختیار دارد؟
تمرکز بر منابع غیر مالی است.

  • توانایی مدیریت
  • کفایت منابع

4-2: امکانسنجی مالی

آخرین جز امکان سنجی جامع است و ارزیابی مالی اولیه در این مرحله کافی است.

  • عملکرد مالی شرکت های مشابه
  • مجموع پول مورد نیاز برای شروع
  • جذابیت مالی طرح پیشنهادی

3- ترسیم بوم مدل کسب و کار ایده انتخابی

بوم مدل کسب و کار

بوم مدل کسب و کار

4- نقشه ارزش

5-تهیه سرفصل ها

6-مطالعه صنعت و رقابت

7-تحلیل مالی

8-ساختار سازمانی

9-تامین سرمایه

سفارش پروژه ایده کسب و کار کلاسی متشکل از مطالب بالا می باشد که در پروژه سفارشی از سوی مشتری ایده ها در ابتدا انتخاب سپس امکان سنجی می شود و ایده مورد نظر انتخاب می شود و تمامی موارد بالا در قالب 9 آیتم انجام می گردد. دانشجویان جهت سفارش خود می توانند از طریق فرم زیر و یا از طریق واتس اپل شماره 09120323225 اقدام به سفارش کاربرگ مدیریت استراتژیک مورد نظر خود کنند.

[gravityform id=”7″ title=”true” description=”true” ajax=”true” tabindex=”0″]

واتس اپ: 09120323225

تلگرام: 09120323225 _ 09390959982

پشتیبانی شبانه روزی سایت مدیر 123بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

modir123.com