عنوان پروپوزال: بررسی نقش میانجی از خستگی عاطفی بر عدم اطمینان مشتری و بازخورد کارکنان هتل

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت گردشگری، منابع انسانی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 18 صفحه

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: 2019

مدل مفهومی: دارد

فرمت: Word

سفارش پروپوزال

فهرست آیتم های پروپوزال
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس 2019

مختصری از توضیحات

پروپوزال بررسی نقش میانجی از خستگی عاطفی

پژوهش حاضر، یک مدل تحقیقاتی را انجام می دهد که روابط میان ناهماهنگی مشتری (CIVT)، خستگی عاطفی (EEXT)، نیت های کاری (TINT) و رضایت شغلی (JSAT) را بررسی می کند. این پروپوزال متشکل از 4 متغیر (ناهماهنگی مشتری، خستگی عاطفی، نیت های کار و رضایت شغلی) می باشد. که متغیر ناهماهنگی مشتری متغیر وابسته پژوهش می باشد و متغیر خستگی عاطفی متغیر میانجی پژوهش و متغیر های نیت های کاری و رضایت شغلی متغیر های مستقل پزوهش می باشد. در این پژوهش ما به دنبال بررسی رابطه هریک از این متغیر ها علل الخصوص نقش میانجی خستگی عاطفی بر نیت های شغلی و رضایت شغلی کارکنان هتل می باشیم.

پژوهش حاضر از جمله پژوهش های کاربردی و از نظر جمع آوری داده پیمایشی می باشد. این پژوهش در زمینه شرکت های دولتی و خصوصی قابل پیاده سازی می باشد. شرکت با بررسی روابط متغیرهای پژوهش می توانند راه های شناسایی رضایت مشتری را راشناسایی و سودآوری شرکت را تضمن نمایند.

پروپوزال حاضر متشکل از 6 فرضیه و 1 فرضیه اصلی 5 فرضیه فرعی همراه با مدل مفهومی مقاله بیس که به پیوست پروپوزال می گردد. در این پروپوزال به بررسی نقش میانجی از خستگی عاطفی بر عدم اطمینان مشتری و بازخورد کارکنان خواهیم پرداخت. مقاله بیس به پیوست فایل ارسال خواهد گردید.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط