عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر استراتژی فروش انعطاف پذیر بر عملکرد و رضایت شغلی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 22 صفحه

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: 2019

مدل مفهومی: دارد

فرمت: Word

سفارش پروپوزال

فهرست آیتم های پروپوزال
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس 2018

مختصری از توضیحات

پروپوزال بررسی تاثیر استراتژی فروش انعطاف پذیر بر عملکرد و رضایت شغلی

ادبیات فروش به طور پیوسته نشان می دهد که انجام عملیات فروش، عمدتا از تعریف نقش شخصی، دانش و فاکتور، و استراتژی های “کار دقیق” و چشم انداز های فردی و کارفرمایان است. سازمان های فروش تشویق می شوند که به وضوح نقش فروشنده را مدیریت کنند تا تسهیل عملکرد شغلی را افزایش دهند و رضایت مشتری را افزایش دهند. انتظار می رود که فروشندگانی که در مجموعه دانش و مهارت فروش خود “پیچیده تر” هستند، بیشتر موفق باشند.

انطباق با خواسته ها و نیازهای متخصصان و در نتیجه تولیدات بیشتر را در بر دارد. بنابراین، فروشندگان که “کار دقیق تر و سخت تر” انجام می دهند انتظار می رود تولید مولد تر از کسانی که صرفا “کار سخت تر” داشته باشند. علیرغم این دیدگاه انسجام، تحقیقات در مورد استراتژیک عملکرد فروش هنوز کم است.

از دیدگاه قهر آمیز، ادبیات فروش در جهت بیان کلیه فروشندگان و فروشندگان بسیار مبهم است. به طور خاص، چه چیزی به معنای کار دقیق تر است؟ آیا این امر فقط برای تعاملات با چشم اندازهای هدفمند و مشتریان و یا درک محیط بزرگتر و کلی فروش خارجی است؟ به چه معنی است که به طور منطقی در میان مشتریان و خطوط تولید انطباق پیدا کنید؟ آیا یک چارچوب ادراکی در اختیار مدیران قرار می گیرد که به یک استراتژی فروش یا بازاریابی مورماکرو می پردازد و به طور کلی در همه تعاملات فروشنده با چشم انداز و مشتریان کاربرد دارد؟ محتوای مناسب دانش فروشندگان چیست؟ آیا چند راهه یا استراتژی های موفقیت شخصی وجود دارد، از جمله هر دو روش های کوچک و کلیدی، که می تواند منجر به فروش و افشاگری شود؟

پروپوزال حاضر متشکل از 8 فرضیه و 1 فرضیه اصلی 7 فرضیه فرعی همراه با مقاله بیس که به پیوست پروپوزال می گردد. در این پروپوزال به بررسی تاثیر استراتژی فروش انعطاف پذیر بر عملکرد و رضایت شغلی خواهیم پرداخت. مقاله بیس به پیوست فایل خواهد گردید و مدل مفهومی به تشریح در پروژه قرار خواهد گرفت.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط