عنوان پروپوزال: بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتری مطالعه موردی شکرت لبنی کاله

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 22 صفحه

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: 2018

مدل مفهومی: دارد

فرمت: Word

سفارش پروپوزال

فهرست آیتم های پروپوزال
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس 2015

مختصری از توضیحات

مدیریت ارتباط با مشتری

با وجود تولد اخیر مدیریت ارتباط با مشتری، که در دهه نود قرار دارد، از آن زمان به بعد، تبدیل به یک ابزار کلیدی برای مدیریت کسب و کار شده است (نگای، 2005). به طور مشابه، پژوهش ها در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری بطور قابل ملاحظه ای بیش از چند سال گذشته (رومانو و فجیمستد، 2003) افزایش یافته است، اما هنوز هم نیازهای پژوهشی در حوزه های مختلفی وجود دارد: جستجو برای یک تعریف و یا یک چارچوب به طور کلی پذیرفته شده مفهومی، تجزیه و تحلیل ابعاد مهم آن، مطالعه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری در نتایج کسب و کار، موانع اجرای موفقیت آمیز آن، توسعه مقیاس معتبر و قابل اعتماد به منظور مطالعه درجه اجرا و موفقیت و مطالعات دقیق تجربی در مورد این موضوع (دَنِهر و کلگت، 2000؛ شس و پالویتایر، 2001؛ سین، سِ و تیم، 2005).

پس از مرور مقالات در مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری (به عنوان مثال، پاس و کیجلن، 2001؛ شس و پالویتایر، 2001 ؛ پلوکویانکی و تزوکاس، 2002)، می توان گفت که هنوز به یک توافق در مورد چارچوب مفهومی روشن از مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری نرسیده ایم (ذَبله، بِلنگر و جانستون، 2004). ما مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری را از طریق بررسی مقالات، به شرح زیر خلاصه کرده ایم: مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی کسب و کار است که هدف آن ایجاد و گسترش ارزش ایجاد روابط با مشتریان بر اساس دانش است.

پروپوزال حاضر متشکل از 4 فرضیه و 1 فرضیه اصلی 3 فرضیه فرعی همراه با مقاله بیس که به پیوست پروپوزال می گردد. در این پروپوزال به بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتری خواهیم پرداخت. مقاله بیس به پیوست فایل خواهد گردید.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط