دسته : همه

سفارش مدیریت استراتژیک بر اساس مدل موعود

http://modir3-3.ir/images/%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF.jpg

ارکان مدل موعود

بر اساس مطالعات، تحقیقات و مشاهدات صورت گرفته، استراتژی ها از چهار منبع می جوشند. به همین دلیل در مدل موعود (منعطف، واکنس سریع، عمل گرا، واقعیت نگر و دور اندیش) 4 رکن برای جوشش و پیدایش استراتژی ها و تصمیمات استراتژیک در نظر گرفته شده است و 1 رکن هم برای یکپارچه سازی این چهار چشمه که در مجموع می شود 5 رکن در نظر گرفته می شود.

رکن اول) دیدگاه استراتژیک

این رکن نماینده رویکرد پیش تدبیرانه و بالا به پایین است. ریشه تصمیمات استراتژیک، دیدگاه های استراتژیک مدیران ارشد است که ناشی از تجربه عمیق و تجمیع شده مدیران ارشد در طول سالیان یا ارزش ها و نگرش های شخصی آنان می باشد.

رکن دوم) تحلیلگری استراتژیک

این رکن، تقویم محور، قاعدهمند و با رسمیت بالاست. در این رکن، ریشه و چشمه استراتژی و تصمیمات استراتژیک، تحلیل قاعده مند محیط، سازمان، گذشته، حال و آینده است.

رکن سوم) تصمیم گیری استراتژیک بهنگام

در این رکن، منشاء تصمیمات استراتژیک، پاسخ دهی بهنگام و اساسی به موضوعات مهم و استراتژیکی است که سازمان با آنها روبرواست.

رکن چهارم) کنشگری و کاوشگری استراتژیک

این رکن شامل فراهمکردن زمینه برای آزمایش ایده های استراتژیک و طراحی سازوکارهایی برای شناسایی و به اشتراک گذاشتن بهترین تجربیات قابل تعمیم یا بهترین ایده های استراتژیک است.

رکن پنجم) مدیریت پرتفولیوی استراتژیک

این رکن، در واقع مجموعه ای از طرح ها، پروژه ها یا عملیات میباشند که به صورت گروهی جهت تحقق اهداف استراتژیک مدیریت می شوند.

پروژه مدیریت استراتژیک بر اساس مدل موعود متشکل از مطالب بالا در شرکت مورد نظر می باشد که در شرکت از سوی مشتری  انتخاب می شود و تمامی موارد بالا در قالب فایل ورد در اختیار مشتری قرار داده می شود.

دانشجویان جهت سفارش فایل مدیریت استراتژیک بر اساس مدل موعود می توانند از طریق فرم زیر و یا از طریق واتس اپل شماره 09120323225 اقدام به سفارش کنند.

[gravityform id=”7″ title=”true” description=”true” ajax=”true” tabindex=”0″]

واتس اپ: 09120323225

تلگرام: 09120323225 _ 09390959982

پشتیبانی شبانه روزی سایت مدیر 123بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

modir123.com