دانش در مورد دیابت

روند پیگری در آگاهی عمومی و دانش در مورد دیابت

آموزش و برنامه های دیابت

از سال 1970 دولت فدرال چندین برنامه آموزشی ملی در مقیاس بزرگ را برای رسیدن به یک حالت مشخص شروع کرد و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشت با اطلاعات بیشتری در جلوگیری و مدیریت بیماری های مزمن در جمعیت آمریکا فعالیت نمودند راهنمایی آخرین تحقیقات علمی نشان می دهد. برنامه آموزش بهداشت ملی برای دیابت – آسم- کلسترول، بیماری های چشم، وبیماری کلیوی چگونه است همانطور که در جدول S1 نشان داده شده است. این آموزش و برنامه ها ویژگی هایی مشترکی دارند.

  • آنها از طرف دولت فدرال حمایت شده و یک دستور کار ملی ماهش بار بیماری در ایالات متحده می باشد.
  • برنامه های طراح شده برای رسیدن به انواع مخاطبان از جمله عموم مردم افراد در معرض خطر بالا برای بیماری و کسانی که بیمار هستند و مشخصات مراقبت های بهداشتی بوده است.
  • جذب طیف گسترده ای از روش های توسعه از جمله رسانه های سنتی، رسانه های اجتماعی، و منابع مبتنی بر وب و آگاهی رسانی
  • توسعه همکاری با ادارات بهداشت ایالتی و محلی و حرفه ای و سازمان های داوطلب مهم و گروه ذیمفعان حمایت از جامعه در راستای انتشار و ترویج پیام های برنامه .

روند پیگری در آگاهی عمومی و دانش در مورد دیابت

 هنگامی که NDEP در سال 1997 تاسیس شد آگاهی عمومی از دیابت به عنوان یک بیماری جدی بسیار کم بود. و تنها 8% از مردم آمریکا آن را جدی در نظر می گرفتند. بنابراین در سراسر 10 ساله اول اجرای این برنامه NDEP و شرکای آن با تمرکز به انتشار و تقویت پیام در راستای این که دیابت بیماری جدی بوده و قابل کنترل برای عموم مردم و افراد مبتلا به دیابت و متخصصان مراقبت های بهداشتی و برنامه ها شروع شددر سال 2006 NNDS نشان داد که بیش از 90% مردم در نظر سنجی دیابت راه به عنوان یک موضوع بسیار جدی در نظر داشتند و درسال 2002 NDEP با انتشار نتایج یک کارآزمایی بالینی با رهبری NIH برنامه پیش گیری از دیابت (DPP)

را ارائه نمود که به مراقبتهای عمومی وسلامت پرداخت این نتایج نشان  داد که شروع دیابت نوع دو می تواند قابل جلوگیری بوده و یا می توان آن را به تاخیر انداخت در آغاز سال 2003 NDEP موج جدیدی از تبلیغات را در کمپین های رسانه ای راه اندازی نموده و پیام های پیش گیریرا توسعه داد. در سال 2006 65% بزرگسالان بالای 45 سال می توانند ازدیابت نوع 2 جلوگیری نمایند در سال 2011 این نسبت به طول قابل توجهی تا 77% افزایش  یافت. آگاهی از مدت به تاخیر انداختن این بیماری از 45% در سال 2006 به 57% در سال 2011 رسید….

ترجمه مقاله استفاده از نتایج تحقیق ملی برای برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه: برنامه ملی آموزش دیابت