عنوان انگلیسی مقاله:

Social interaction, convenience and customer satisfaction: The mediating effect of customer experience

ترجمه عنوان مقاله: تعامل اجتماعی، راحتی و رضایت مشتری: تأثیر تعدیل کننده تجربه مشتری

$$$: فقط 14500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 29 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه نظری و فرضیات
 • رضایت مشتری
 • تجربه مشتری
 • رضایت و تجربه مشتری
 • تعامل اجتماعی
 • رضایت مشتری و تعامل اجتماعی
 • تعامل اجتماعی و تجربه مشتری
 • راحتی
 • راحتی و رضایت
 • راحتی و تجربه مشتری
 • مدل پژوهش
 • متدولوژی
 • ابزار پیمایش و اندازه­گیری
 • تحلیل
 • بررسی روایی و پایایی
 • تجربه مشتری
 • رضایت
 • تعامل اجتماعی
 • راحتی
 • تحلیل عاملی مرتبه دوم
 • نتایج
 • مدل ساختاری و آزمون فرضیات
 • آثار تعدیلی
 • بحث
 • دستاوردهای مدیریتی
 • محدودیت­ها و دامنه پژوهش­های آتی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

مطالعه پیش رو با هدف بررسی تأثیر راحتی و تعامل اجتماعی بر رضایت مشتری و نقش تعدیل ­کننده تجربه مشتری انجام شده است. برای جمع­آوری داده­ ها (840=n) از نمونه­ گیری منظم و پرسشنام ه­ای ساختار یافته در میان خریداران بالای 18 سال فروشگاه ­های بزرگ در هند استفاده شده است. برای تحلیل داده ­ها از تکنیک­ های تحلیل داده­ های چند متغیره مانند تحلیل عاملی اکتشافی و مدل­ یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که راحتی و تعامل اجتماعی بر تجربه مشتری و رضایت مشتری تأثیر می­ گذارد. این مقاله احتمالاً اولین مقاله ­ای است که از طریق استفاده همزمان از چهار متغیر (یعنی تعامل اجتماعی، راحتی، رضایت مشتری و تجربه مشتری) در یک مدل به بررسی آن­ها می­ پردازد. در ادامه درباره دستاورد­های علمی و مدیریتی بحث شده است.

کلیدواژه­ ها: تجربه مشتری، رضایت مشتری، تعدیل، مدل ­یابی معادلات ساختاری، راحتی، تعامل اجتماعی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

صنعت خرده ­فروشی سازمان­ یافته هند در حال حاضر یکی از مهم­ترین حوزه­ های پژوهشی است زیرا در دهه اخیر این بخش با رشد قابل توجهی مواجه شده است. در طول دو دهه گذشته، خرده­ فروشان هندی با مشتریان پیچیده­ تر و پرتوقع ­تر، رقبای جدید و غالباً ییش­بینی­ نشده داخلی و خارجی و موج پیشرفت­ه ای جدید فناورانه مواجه بوده­ اند. این موارد و سایر تغییرات در این سال ­ها خرده­ فروشان را مجبور کرده است که روش­ های جدید و نوآورانه­ ای برای متمایز کردن خود از رقبا پیدا کنند. مطالعه پیش رو بر اساس این سوال که «مشتریان از لحظه ورود به فروشگاه تا زمان ترک فروشگاه می­ خواهند چه چیزی تجربه کنند؟» به بررسی امکان وجود روش جدید ایجاد تمایز برای خرده ­فروشان می­ پردازد.

به نظر می­ رسد که خلق تجربه عالی برای مشتری یکی از اهداف اصلی محیط­ های خرده­ فروشی امروزی است. خرده­ فروشان سراسر دنیا مفهوم مدیریت تجربه مشتری را پذیرفته­ اند. تجربه مشتری عملاً امکان خلق یک مزیت رقابتی پایدار را برای خرده­ فروشان فراهم می­ کند. این موضوع به طور خاص برای فروشگاه­ های بزرگ هند صادق است زیرا در این فروشگاه­ ها تفاوت بین مجموعه محصولات خرده­ فروشی و برچسب­ های اختصاصی همچنان اندک است. فروشگاه ­ها فقط از طریق تضمین تجربه عالی برای مشتری می ­توانند خود را متمایز کند.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر تجربه مشتری (CE) بر رضایت و تدوین مدلی است که باعث افزایش شناخت ما از رابطه بین رضایت مشتری، تجربه مشتری، تعامل اجتماعی و راحتی شود.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

نتایج اندازه­ گیری نشان می­ دهد که تمام معیارها مانند CE، CS، راحتی و تعامل اجتماعی ویژگی­ های روان­ سنجی قابل قبول و معیارهای مناسبی دارند. تمام متغیرها برای این مطالعه مناسب و قابل استفاده هستند. داده­ ها و منابع چندبُعدی بودن تمام متغیرها را تأیید کرد. ابزار اندازه­ گیری شواهدی از روایی همگرا (نسبت­ های بحرانی معنادار، میانگین واریانس استخراج­ شده> 0.5 در تمام موارد) و روایی افتراقی (برآورد AVE تمام متغیرها بیشتر از مجذور همبستگی این متغیر با هر یک از متغیرهای دیگر است) را نشان داد (فورنل و لارکر، 1981). پیدایش متغیر مرتبه­ دوم افزایش اعتبار مدل را تضمین کرد زیرا به بررسی تأثیر تلفیقی متغیرها کمک کرد (شکل 2).