عنوان انگلیسی مقاله:

The interaction between social capital, creativity and efficiency in organizations

ترجمه عنوان مقاله: رابطه بین سرمایه اجتماعی، خلاقیت و کارایی در سازمان ها

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 23 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 دانلود قسمتی از ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • سابقه و زمینه ی نظری و فرضیات
 • سرمایه ی اجتماعی و خلاقیت سازمانی
 • سرمایه ی اجتماعی و کارایی سازمانی
 • خلاقیت سازمانی و کارایی سازمانی
 • روش
 • شرکت کنندگان
 • معیارها
 • روند و رویه
 • نتایج
 • مدل ساختاری با ضرایب مسیر
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

مقاله سرمایه اجتماعی

بعضی از دانشمندان تحلیل کرده اند که سرمایه ی اجتماعی، سینرژی و تشریک مساعی را برای همکاری خلاقانه بین کارمندان فراهم می سازد. خلاقیت و کارایی به عنوان دو مفهومی بیان می شوند که برخلاف یکدیگر هستند، با این حال، هر دو برای حفظ رقابت پذیری یک سازمان، لازم و ضروری هستند. این مطالعه، تعامل بین سرمایه ی اجتماعی در خلاقیت و کارایی سازمانی را مورد بررسی قرار داده و روابط بین خلاقیت و کارایی سازمانی را بررسی می کند. علاوه براین، هدف این مطالعه، تامین و ارائه ی توصیه ها و پیشنهاداتی بر مبنای نتایج به دست آمده در مورد اثربخشی سرمایه ی اجتماعی در خلاقیت سازمانی است.

در این مطالعه ی تجربی، داده ها در مورد ادراکات مربوط به سرمایه ی اجتماعی، خلاقیت سازمانی و کارایی سازمانی از طریق پرسشنامه ای جمع آوری شد که توسط 131 مدیر شاغل در آژانس کاریابی ترکیه تکمیل شد. در نتیجه، داده ها با نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در جداول مورد نظر ارائه شدند. یافته ها نشان می دهند که سرمایه ی اجتماعی بر خلاقیت و کارایی سازمانی تاثیر می گذارد. نتایج هم چنین حمایتی را برای تاثیر خلاقیت سازمانی بر کارایی سازمانی فراهم می سازند.

واژگان کلیدی: سرمایه ی اجتماعی، خلاقیت، کارایی، سازمان، بهره وری

ترجمه مقدمه مقاله

مقاله سرمایه اجتماعی

مقاله سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی، خلاقیت و کارآیی: برای بقا در محیط متغیر امروزی، سازمان ها مجبور به ارزیابی مجدد و مستمر محصولات و خدمات و مرز بازار خود در مقایسه با سایر سازمان ها و روندهای نوظهور هستند. در چنین محیطی، خلاقیت و کارایی از جمله عوامل حیاتی و مهم برای سازمان های خصوصی و دولتی هستند. سازمان ها به دنبال روش هایی برای بهبود خلاقیت و کارایی از نظر عملکرد افراد (کارمندان خود) و سازمان هستند تا بتوانند مزیت رقابتی را کسب کرده و آن را حفظ نمایند (فوستر و کاپلان 2011).

نظر گیلفورد در مورد خلاقیت

فرد خلاق دارای ایده های جدید و نو است. میزان تازگی و توانایی فرد را می توان از نظر تکرار پاسخ های قابل قبول و غیرمعمول به موارد مختلف نشان داد. با این حال، واژه ی”قابل قبول” در نظریه ی گیلفورد به چالش کشیده شده است و سوالات زیادی را به وجود اورده است. واژه ی “مناسب” که توسط اندریوپولوس مورد استفاده قرار گرفت نیز مورد نقد و انتقاد قرار گرفت. من واژه ی مفید و جایگزینی را بیان می کنم که در تعریف خلاقیت سازمانی از وودمان و سایر و گریفین در سال 1993 به دست آمد. سازمان ها باید کارمندان خود را برای مشارکت در فرایندهای خلاقیت و ارائه ی ایده های جدید تشویق و ترغیب نمایند و باید ایده های جدید و نوآوری را برای سازمان فراهم سازند که متفاوت از محصولات و پلت فرم ها و فرایندهای کنونی باشند (جاسی و راندل 2014).

سایر تعریف کارآیی از دیگر دانشمندان

مقایسه ی بین ورودی های به کار رفته در یک فعالیت خاص و خروجی های تولید شده. طبق نظر فارل در سال 1957، کارایی به معنای موفقیت در تولید خروجی بیشتر از ورودی تامین شده است. موفقیت کارایی به حذف منابعی مانند زمان، امور مالی، فضا و انرژی مربوط می شود که به خوبی برای وظیفه ی موردنظر یا تحقق اهداف مورد استفاده قرار گیرند. مفهوم کارایی را می توان در بخش خصوصی و دولتی به کار برد.

در بخش دولتی، کارایی با ارائه ی کیفیت بالایی از خدمات در فعالیت هایی مانند مالیات، صرف هزینه، قوانین و مقررات و سیاست گذاری انجام می شود. تامین کارایی در این موارد به کیفیت خدمات ارائه شده مربوط می شود. بر این اساس، کارایی را می توان در شرایط حداکثرسازی نتایج اقدامات بیان شده در رابطه با کاربرد منابع محقق ساخت و این امر را می توان با مقایسه ی تاثیرات به دست آمده در امور و فعالیت های آن ها مورد محاسبه قرار داد. اگرچه رابطه ی مورد نظر، تفاوت بین ورودی و خروجی را نشان می دهد، بخش دولتی دارای مشکلات و دشواری های ویژه ای در عملیات و انجام آن است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط