عنوان انگلیسی مقاله:

Impact of individual resilience and safety climate on safety performance and psychological stress of construction workers: A case study of the Ontario construction industry

ترجمه عنوان مقاله: تاثیر انعطاف پذیری فردی و جو ایمنی بر عملکرد ایمنی و فشار روانی کارگران ساختمانی: مطالعه موردی صنعت ساخت و ساز اونتاریو

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 28 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

پروپوزال مقاله: دریافت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • تعریف مسأله تحقیق
 • روش تحقیق
 • شکل 1: فرایند روش تحقیق
 • شکل 2: جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها
 • یافته ها
 • شکل 3: مدل یکپارچه نظری
 • شکل 4: مدل TO-BE در Saipem
 • جدول 1: اصلاح پروژه (پروژه 4)- خلاصه موضوعات
 • شکل 5: هزینه و مزایای بالقوه برای هر مورد مطالعاتی
 • شکل 6: دامنه خوشه
 • نتیجه گیری و تحقیقات بیشتر
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده تاثیر انعطاف پذیری فردی و جو ایمنی بر عملکرد ایمنی و فشار روانی کارگران ساختمانی

صنعت ساخت و ساز از لحاظ عملکرد ایمنی پیشرفتی نداشته است. جو ایمنی به عنوان شاخص اصلی عملکرد ایمن در نظر گرفته می شود، با این وجود، تحقیقات نسبتا اندکی در خصوص جو ایمنی در صنعت ساخت و ساز کانادایی انجام شده است. ممکن است جو ایمنی از لحاظ جغرافیایی حساس باشد، بنابراین بررسی اینکه چگونه ساخت جو ایمنی تعریف شده است و برای بهبود عملکرد ایمنی در مناطق متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است، ضروری و مهم می باشد. از سوی دیگر، توجهات بیشتر و بیشتری به فشار و استرس مرتبط به کار در صنعت ساخت و ساز معطوف شده است. تحقیقات پیشین پیشنهاد می کند که انعطاف پذیری افراد ممکن است با عملکرد ایمنی بهتر مرتبط باشد و ممکن است به کارمندان کمک کند تا استرس را مدیریت کنند. متاسفانه، مطالعات تجربی اندکی این فرضیه را بررسی کرده است.

هدف این مقاله بررسی نقش جو ایمنی و انعطاف پذیری فردی در عملکرد ایمن و فشار کاری در صنعت ساخت و ساز کانادایی می باشد.

روش: این تحقیق بر مبنای 837 نظرسنجی جمع آوری شده در انتاریو در ژوئن 2015 الی ژوئن 2016 می باشد. تکنیک های مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برای بررسی تاثیر انعطاف پذیری فردی و جو ایمنی بر پیامدهای ایمنی فیزیکی و بر استرس روانی در میان گارگران ساخت و ساز مورد استفاده قرار گرفت. نتایج: نتایج حاکی از آن است که جو ایمنی نه تنها عملکرد ایمنی کارگران ساخت و ساز را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه به صورت غیر مستقیم بر استرس روانی شان نیز سایه می افکند.

بعلاوه، مشخص شد که انعطاف پذیری فردی تاثیر منفی مستقیم بر استرس روانی دارد اما تاثیری بر پیامدهای ایمنی فیزیکی ندارد. نتیجه گیری: این یافته ها نقش های عوامل سازمانی و فردی در عملکرد ایمنی فردی و سلامت روانی را نشان می دهد. کاربردهای عملی: سازمان های ساخت و ساز نه تنها باید عملکرد ایمنی کارکنان را نظارت کنند بلکه سلامت روانی کارکنانشان را نیز باید ارزیابی کنند. ارتقای جو ایمن مثبت به همراه توسعه ی برنامه های آموزشی متمرکز بر سلامت روانی کارکنان بویژه سلامت روانی بعد از ضربه روحی می تواند عملکرد ایمنی سازمان را بهبود بخشد.

واژگان کلیدی: جو ایمنی، حالات روانی مثبت، صنعت ساخت و ساز کانادایی، آسیب ها و تصادفات، سلامت روانی

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط