عنوان انگلیسی مقاله:

How entrepreneurs can benefit from failure management

ترجمه عنوان مقاله: چگونه کارآفرینان می توانند از مدیریت شکست سود ببرند ؟

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 17 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

ترجمه فهرست مقاله
 • سود بردن و بهره گیری از شکست های کسب و کار
 • چرا ما باید از شکست چیزی بیاموزیم
 • چگونه از شکست چیزی بیاموزیم ؟
 • ما باید چه چیزی از شکست بیاموزیم؟ – یک نمای گذشته نگر
 • چگونه از شکست استفاده کنیم ؟ یک نمای آینده نگر
 • به سوی مدیریت شکست
 • یک چارچوب برای مدیریت شکست
 • تعاریف و مفاهیم
 • دیدگاه ها
 • مدیریت شکست در مقابل ابزار مدیریتی دیگر
 • نتیجه گیری
 • ضمیمه A

ترجمه چکیده مقاله

سود بردن و بهره گیری از شکست های کسب و کار

کارآفرینان چگونه می توانند از شکست سود ببرند ؟ و چگونه می توانند به صورت سیستماتیک از شکست استفاده کنند؟ این مقاله این سوالات ساده را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. به منظور جواب دادن به این سوالات ؛ ما باید ایده های موجود در زمینه شکست ها را در حداقل 4 دسته طبقه بندی معرفی کنیم: 1) چرا ما باید از شکست چیزی بیاموزیم ؟ 2) چگونه ما باید از شکست چیزی بیاموزیم3) چه چیزی را باید از شکست آینده نگر بیاموزیم و 4 ) چگونه ما باید از شکست های آینده نگر استفاده کنیم؟ سپس ما باید سوالات طراحی شده تحقیق را به منظور پر کردن شکاف ایده های موجود در زمینه مدیریت شکست ارائه دهیم.

ترجمه مقدمه مقاله

چرا ما باید از شکست چیزی بیاموزیم

مهم نیست که سازمان های خوب چگونه مدیریت می شوند ؛ برخی شکست ها اجتناب ناپذیر هستند و در همه جا هم این موضوع وجود دارد. با توجه به داده های اداره سرشماری ایالات متحده ؛ هر ساله حدود 470000 کسب و کار با شکست مواجه می شوند درحالیکه درحالیکه 400000 از آنها کسب و کار های نوپا هستند. چنین آمار بالایی از شکست کارآفرینی در همه صنایع وجود داشته است و هیچ صنعتی نرخ بقای بیشتر از 60 درصد ی را در 4 سال اولش تجربه نکرده است.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

با توجه به ریسک در حال حاضر و ریسک آینده، کارآفرینان چه کاری انجام خواهند داد؟ آنها می توانند هم تلاش کنند تا احتمال شکست را کاهش دهند و هم فرصت های جدید ناشی از شکست های آینده نگر را تسخیر کنند. اما چنین رویکرد آینده نگری نسبت به شکست یک نوع برخورد مبهم با این مقوله است. بدون داشتن درک درستی از الگو های سیستماتیک از مزایای شکست، تاثیر متناقض آن هنوز نیز به صورت بداهه اداره می شود. بنابر این این مقاله ایده های موجود در زمینه استفاده از شکست ها و در نتیجه ارائه یک چارچوب برای سازمان ها برای کسب مزیت از شکست گسترش داده است.