عنوان انگلیسی مقاله:

Key Features of Strategic Performance Management Systems in Manufacturing Companies

ترجمه عنوان مقاله: ویژگی های کلیدی سیستم های مدیریت عملکرد استراتژیک در شرکت های تولیدی

$$$: فقط 6000 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 17 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
  • چکیده
  • مقدمه
  • پیشینه تحقیق
  • روش شناسی
  • روش­ ها و هدف تحقیق
  • ویژگی شرکت­ های موردمطالعه
  • یافته ­ها و مباحث
  • جدول 1– یافته­ های کلیدی تحلیل مطالعات موردی
  • نتایج
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله ویژگی های کلیدی سیستم های مدیریت عملکرد استراتژیک در شرکت های تولیدی

حوزه اندازه گیری عملکرد مدیریت یک کسب و کار به سرعت در حال توسعه در پاسخ به روند جهانی و تغییرنقش شرکت ها است. هیچ توافقی برای یک چارچوب اندازه گیری عملکرد ایده آل در ادبیات وجود ندارد، هر چند سیستم های جامع زیادی توسعه یافته اند. در این زمینه، مقاله ارائه شده بر ویژگی ها، خصوصیات و نقش سیستم های اندازه گیری عملکرد در شرکت های تولیدی بزرگ کشور چک بر دو نقطه نظر تمرکز دارد. اول شناسایی و تجزیه و تحلیل شکل فعلی مدیریت عملکرد در شرکت های انتخاب شده است. دوم تعیین ویژگی های که در آینده برای طراحی سیستم اندازه گیری عملکرد موثر است. در این مرحله لازم است تاکید شود که بحث اصلی این است که به شرکت های تولیدی بزرگ چک هر دو نقطه نظرداده شود. در راستای تحقق این اهداف، یک روش تجزیه و تحلیل مطالعات موردی استفاده شده است.

کلید واژه ها: سیستم اندازه گیری عملکرد، شرکت های تولید، شاخص های مالی و غیر مالی، استراتژی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

ترجمه مقدمه مقاله ویژگی های کلیدی سیستم های مدیریت عملکرد استراتژیک در شرکت های تولیدی

چهار چوبی که در آن اندازه گیری عملکرد و مدیریت عملکرد استفاده می شود در حال تغییر است. روش های سنتی اندازه گیری عملکرد تنها در اقدامات مالی بوده است. در اواخر 1980s، مطالعات نشان داده است که به دلیل افزایش پیچیدگی سازمان ها و بازارهایی که شرکت در آن رقابت می کند، اقدامات مالی تاریخی به اندازه کافی برای درک مدیریت عملکرد در اقتصاد جدید، کافی نیست.( (Kagioglou et al., 2001, Kennerley, Neely, 2002در محیط پویای کسب و کار امروزی استفاده صرف از معیارهای مالی ارزیابی و مدیریت فعالیت های شرکت ناکافی است وبنابراین به تازگی ما می توانیم تأکید زیاد در استفاده از معیار های غیر مالی (Ittner و همکاران، 2003، اپستاین، Manzoni، 1997) را ببینیم.

در زمینه اندازه گیری عملکرد کسب و کار، تحقیقات گوناگون و چند رشته ای ظاهر می شود. این نگرش های متفاوت و دلایل پیچیده ای نسبت به اندازه گیری عملکرد به ارمغان می آورد. Marr و Schiuma (2003) بر اساس تحلیل استنادی یک بدنه منسجم از دانش در حوزه اندازه گیری عملکردکسب و کار وجود ندارد.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png