عنوان انگلیسی مقاله:

Business intelligence and organizational learning: An empirical investigation of value creation processes

ترجمه عنوان مقاله: هوش تجاری و یادگیری سازمانی: یک بررسی از فرآیندهای ایجاد ارزش

$$$: 32000 تومان

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 19 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 55 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلوددانلود پرسشنامه

دانلود اصل مقالهدانلود

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • تاریخچه‌ی نظری و مدل تحقیقی
 • سیستم‌های BI
 • ما در مورد ایجاد ارزش IT چه می‌دانیم
 • ما در مورد ایجاد ارزش BI چه می‌دانیم
 • جدول 1: خلاصه‌ای از نوشته‌ها در حوزه‌ی ارزش کسب‌وکاری BI
 • مدلی از ایجاد ارزش BI
 • نقش واسطه‌ای یادگیری سازمانی
 • متدولوژی تحقیق
 • تحلیل اکتشافی
 • جدول 2. خلاصه‌ای از یافته‌های تحلیل اکتشافی
 • تحلیل تاییدی
 • جدول 3. ویژگی‌های نمونه
 • نتایج
 • مدل اندازه‌گیری
 • جدول 4. آمارهای توصیفی و بارگذاری‌های استانداردشده‌ی آیتم‌ها
 • جدول 5. ماتریس همبستگی
 • مدل ساختاری
 • مدل‌های چندگروهی
 • جدول 6. تاثیر تعدیلی بهره‌برداری
 • جدول 7. تاثیر تعدیلی اکتشاف
 • بحث
 • یافته‌های کلیدی
 • همکاری‌ها و پیامدها
 • محدودیت‌ها و تحقیقات آینده
 • منابع

چکیده مقاله

چکیده ترجمه مقاله هوش تجاری و یادگیری سازمانی

این تحقیق با هدف ایجاد پل و پر کردن شکاف موجود میان تحقیقات تثبیت‌ شده در حوزه‌ی ایجاد ارزش فناوری اطلاعات (IT) و مطالعات اورژانسی هوش مصنوعی (BI)، یک مدل از ایجاد ارزش BI را توسعه داده و تست می‌کند، که این مدل دستی در هر دو جریان از تحقیقات فوق دارد. به منظور فرضیه‌سازی در مورد مسیرهایی که دارایی‌ها و قابلیت‌های BI، ارزش کسب‌وکاری ایجاد می‌کنند، تحلیلی بر روی دید مبتنی بر منبع و مفهومی‌سازی یادگیری سازمانی، طراحی می‌شود. ابتدا مدل تحقیقی در یک تحلیل اکتشافی بر روی داده‌های جمع‌آوری شده از طریق مصاحبه در سه شرکت، مورد بررسی قرار گرفته و سپس این مدل در یک تحلیل تاییدی بر روی داده‌های جمع‌ آوری شده از طریق یک مطالعه‌ی مروری، تست می‌شود.

کلمات کلیدی: هوش تجاری (BI)، ارزش کسب‌وکار، دید مبتنی بر منبع (RBV)، یادگیری سازمانی، اکتشاف و بهره‌برداری

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

ارزش کسب‌وکاری فناوری اطلاعات (IT)

بطور مکرر در دهه‌های گذشته مورد اثبات قرار گرفته است. امّا، یک کمبود عمده در این رشته، عدم تمایل آن به مطالعه‌ی ارزش کسب‌وکاری مفاهیم فراگیر IT بجای ارزش بدست‌ آمده از کلاس‌های خاصی از سیستم‌های اطلاعاتی، بوده است. هدف اصلی آن مطالعات عمومی IT عبارت بوده است از ثبت اثرات سازمانی منسوب به تمامی دارایی‌ها و قابلیت‌های IT که در دسترس سازمان قرار دارند. آن مطالعات توسط مطالعات خاصی در زمینه‌ی IT کامل شده‌اند، که هدف آن مطالعات مکمل عبارتست از درک ارزش کسب‌وکاری پلتفرم‌ها و سیستم‌های خاص مانند تجارت الکترونیک  و برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP).

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط