عنوان انگلیسی مقاله:

The Role of Technology in Ensuring Adequate Food Security in Africa

ترجمه عنوان مقاله: نقش فناوری در حصول اطمینان از امنیت غذایی در آفریقا

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 20 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • نقش تکنولوژی در امنیت غذایی کافی در آفریقا
 • فناوری مکانیکی
 • تکنولوژی آبیاری
 • فناوری پس از برداشت
 • فناوری بیولوژیکی و بیوشیمی
 • فناوری بیولوژیکی
 • فناوری بیوشیمی
 • بیوتکنولوژی و فناوری نانو
 • بیوتکنولوژی
 • نانو تکنولوژی
 • تکنولوژی بومی
 • جدول 1 : کاربرد های نانوتکنولوژی …
 • نتیجه گیری
 • منابع

چکیده مقاله

چکیده مقاله نقش فناوری در حصول اطمینان از امنیت غذایی

فناوری های متنوعی در آفریقا وجود دارد که امنیت غذای را در آفریقا تضمین کند (وقتی که همه افراد در همه زمان ها  برای حفظ سلامتی و زندگی فعال به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی داشته باشند). این فناوری ها، همان فناوری های مکانیکی، فناوری های بیولوژیکی و بیوشیمی، فناوری های نانو و همچنین فناوری های بومی هستند. این مقاله پتانسیل ها و فرصت های ارائه شده به وسیله این تکنولوژی ها را در رابطه با رسیدگی به چالش های امنیت غذایی در قاره مورد بررسی قرار می دهد.

کلمات کلیدی: نقش، فناوری، امنیت غذایی، کشاورزی، آفریقا

مقدمه مقاله

مقدمه مقاله نقش فناوری در حصول اطمینان از امنیت غذایی

بخش کشاورزی توسعه نیافته با چالش های مهمی در رابطه با امنیت غذایی مواجه است. این بخش به وسیله سبک کشاورزی مبتدی، خاک با خاصل خیزی کم، استفاده کم از ورودی های مزرعه، تخریب محیط زیست، از دست دادن محصولات غذایی مهم قبل و بعد از برداشت، داشتن ارزش افزوده و تمایز محصول به صورت حداقلی، ذخیره نا کافی غذا تشخیص داده می شود که منجر به ایجاد نوسانات قابل توجه در قیمت کالا ها شده است. این چالش ها به طور عمده به دلیل توسعه نیافتن و اتخاذ نکردن ترکیبی از تکنولوژی های متنوع از تکنولوژی های پیشرفته گرفته تا تکنولوژی های سطح متوسط و تکنولوژی های سطح پایین و سیستم فناورانه بومی به وسیله تعداد کمی از کشاورزان از اکثریت جمعیت کشاورز در کشور آفریقا رخ می دهد.

[/stextbox]

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png