عنوان انگلیسی مقاله:

Consumers’ Role Performance and Brand Identification: Evidence from a Survey and a Longitudinal Field Experiment

ترجمه عنوان مقاله: نقش عملکرد و شناسایی برند توسط مصرف کنندگان: مطالعه موردی بررسی و آزمایش طولی میدانی

$$$: فقط 25500 تومان

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 28 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • نظریه ها و فرضیه ها
 • انگیزه های رفتارهای برند سازی در جامعه
 • شناسایی نام تجاری (برند)
 • مطالعه 1
 • نمونه و جمع آوری داده ها
 • معیارها
 • بررسی پاسخ ها و اعتبار سنجی اندازه گیری
 • آزمایش فرضیه ها
 • مطالعه 2
 • بررسی اقدامات و عوامل مخدوش کننده
 • اعتبار سنجی اندازه گیری ها
 • آزمایش فرضیه ها
 • بحث و پیامدها

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله نقش عملکرد و شناسایی برند توسط مصرف کنندگان

چگونه مصرف کنندگان برند های تبلیغاتی بدون دریافت هیچ گونه پاداش مستقیمی جذب آن برند می شوند؟ چگونه انگیزه شناسایی یک شرکت و یا یک نام تجاری بیشتر می شود؟ ما در نظریه انگیزش نقش درونی و فوق العاده ی رهبری را در یک چارچوب نظری پیشنهاد می دهیم. ما با استفاده از این چارچوب به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم به گونه ای که یک بررسی مقطعی روی اعضای دو جامعه برندی آنلاین و یک جامعه برندی ناشناخته صورت گرفت.

انگیزه ما برای اولین بار،  بررسی اعضای جامعه با سه نوع از نیازهای روانی (خود باوری، تعلق خاطر، استقلال فردی) به صورت جداگانه بود که توسط عضویت در یک جامعه برندی برآورده شد. ما در مورد این که چگونه هر یک از این نیازها، رفتارها با نقش درونی و فرانقش را تحت تاثیر قرار می دهند صحبت می کنیم، که به نوبه خود این دو نقش تاثیر مثبتی بر شناسایی نام تجاری و پیامدهای مفیدی برای شرکت ها دارند. نتایج ما نشان می دهد که خودباوری انگیزه ای برای هردو رفتار  درونی و فرانقش است، تعلق خاطر اغلب اوقات رفتارها با نقش درونی را افزایش می دهد، و استقلال فردی بیشتر بر رفتارهای فرانقش تاثیر می گذارد. هر دو رفتار با نقش های درونی و فرا نقش برای بالابردن شناسایی نام تجاری توسط مصرف کننده، سودمند است.  ما در اینجا راجع به چگونگی تایید یافته هایمان بر اساس استراتژی برندسازی بحث می کنیم.

کلمات کلیدی: جامعه با نام تجاری آنلاین، شناسایی نام تجاری، نظریه خود مختاری، در نقش رفتار، نقش رفتار فوق العاده

 

مطالب مرتبط