عنوان انگلیسی مقاله:

Customer social participation in the social networking services and its impact upon the customer equity of global fashion brands

ترجمه عنوان مقاله: مشارکت اجتماعی مشتری در خدمات شبکه اجتماعی و تاثیر آن بر ارزش ویژه مشتری بر برندهای مد جهانی

$$$: فقط 22500 تومان

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 29 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • مروری بر منابع
 • عوامل خارجی در زمینه رسانه های اجتماعی
 • زمینه خرید SNS
 • جهت گیری کاربر SNS
 • انگیزه مشارکت درSNS
 • مشارکت اجتماعی مشتریان
 • جدول1: نوع تعامل در سرویس رسانه های اجتماعی
 • اعتماد
 • ارزش مشتری
 • مدل تحقیق و فرضیه ها
 • مدل تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • شکل 1: مدل تحقیق
 • رابطه صفحه مدل تحقیق
 • روش
 • معیار ها
 • نمونه و جمع آوری داده ها
 • تحلیل داده ها
 • جدول2: موارد پرسش نامه
 • نتایج و بحث
 • تجزیه و تحلیل جهت شناختی
 • ساختار مشارکت اجتماعی مشتری
 • آزمون تشخیص اعتبار مدل تحقیق
 • جدول3: تعریف ساختار بای مشارکت اجتماعی مشتری
 • جدول4: ماتریس همبستگی
 • آزمون مدل تحقیق
 • جدول 5: نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها
 • نتیجه گیری و پیامد های تحقیق
 • محدودیت ها وتحقیقات آینده

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله مشارکت اجتماعی مشتری در خدمات شبکه اجتماعی و تاثیر آن بر ارزش ویژه مشتری بر برندهای مد جهانی

کسانی که در عصر تکنولوژی اطلاعات زندگی می کنند، همواره دارای فرصت هایی برای شرکت در چند مسیر ارتباطی با دیگران، نام تجاری و رسانه ها هستند. بنابراین، مشارکت مشتری در یک محیط آنلاین مهم است. اگر چه چنین ساختاری در بخش آنلاین وجود دارد، آنها براساس ویژگی های منحصر به فردی از مشارکت مشتری در رسانه های اجتماعی رو به رو هستند. این مطالعه فراهم کننده ی تالیف روشنی توسط محققان بوده و بررسی ساختار مشارکت مشتری در SNS را در دستور کار داشته و به دنبال افشاگری و چگونگی رابطه میان عوامل خارجی می پردازد که ممکن است تحت تاثیر مشارکت مشتری بوده و این که چگونگی آن با توجه به خود بر ارزش مشتری تاثیر می گذارد.

یافته های اصلی نشان می دهد که انگیزه مشارکت مشتری در SNS و مشارکت های اجتماعی مشتری همواره مثبت می باشد. به طور خاص مشارکت مشتری به صورت رسانه ای تاثیر زیادی بر ارزش ویژه مشتری را نشان داده است. این مطالعه به دنبال پر کردن این خلاء با ارائه تجزیه و تحلیلی از نقش مشارکت مشتری در SNS و ارزش مشتری می پردازد.

کلید واژه ها: مشارکت اجتماعی مشتری، ارزش مشتری، نام تجاری مد جهانی، خدمات رسانه های اجتماعی (SNS)، اعتماد

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله مشارکت اجتماعی مشتری در خدمات شبکه اجتماعی و تاثیر آن بر ارزش ویژه مشتری بر برندهای مد جهانی

SNS فراتر از تعامل فرد مبتنی بر مواردی است که در طیف گسترده ای از بخش ها به عنوان یک انجمن می تواند ارتباط با مشتری، مشارکت و خرید را تشویق کند. تعامل در روند فعلی، در اینترنت به طور فزاینده ای توسط شرکت به عنوان یک فضای تعاملی مستقیم درک شده با مشتری تعریف می شود و به منظور ترویج تعاملات و به اشتراک گذاری اطلاعات در مشارکت مشتریان از استراتژی بازاریابی موثرتری در یک مسیر تبلیغاتی آنلاین استفاده می کند. به تازگی برند های زیادی به دنبال ایجاد و حفظ روابط خود با مشتریان از طریق اینترنت و یا SNS تلفن همراه هستند.

در یک محیط SNS، مشارکت مشتری نیاز به نوع درگیری از درک از تعامل در رابطه با سیاست های آنلاین دارد که در آن افراد به دنبال مشارکت با مشتری و نام تجاری در مقابل مشتری قرار می گیرند. توسعه متنوع و بی سابقه در مشتریان برای تبلیغ نام تجاری کارکنان را قادر ساخته است تا مشتریان با دیگر واسطه های فن آوری های ارتباطی مانند دستگاه های تلفن همراه ارتباط برقرار نمایند. با استفاده از نظریه تعامل در یک محیط رسانه ای اجتماعی، مشارکت مشتری در رسانه های اجتماعی به صورت زیر دسته بندی می شود، که شامل سیستم و یا مشتری رسانه ای، مشتری نام تجاری و مشاکت مشتری– مشتری که با توجه به موضوع فعالیت شرکت می باشد.

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط