عنوان انگلیسی مقاله:

Determinants of export intensity in emerging markets: An upper echelon perspective

ترجمه عنوان مقاله: عوامل تاثیرگذار در افزایش صادرات در بازارهای نوظهور

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 24 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • تئوری و بررسی ادبی
 • نظریه رده بالاتر
 • بازارهای در حال ظاهر شدن و بین المللی کردن
 • نظریه رده بالاتر و نتایج سازمانی
 • نظریه رده بالاتر و شرکتها با بازارهای در حال ظهور بین الملل
 • فرضیه ها
 • سطح آموزشی
 • ناهمگنی کاربردی
 • در معرض بین المللی شدن تیم مدیریت ارشد قرار گرفتن
 • سن
 • تصدی سازمانی
 • داده ها و روش شناسی
 • جمع آوری داده ها
 • تحلیل و بررسی
 • نتایج
 • نتیجه گیری، مشارکت و بحث و گفتگو
 • جدول 1: آمار توصیفی و ماتریس همبستگی
 • جدول 2: نتایج حاصل از رگرسیون پروبیت
 • جدول 3: مقایسه مطالعات موجود و نتایج
 • ارتباط مدیریتی

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله عوامل تاثیرگذار در افزایش صادرات در بازارهای نوظهور

در این مقاله با استفاده از تئوری رده بالا برای توسعه در بازارهای نوظهور استفاده می کنیم. تا تاثیرات آن را بر افزایش صادرات را بررسی نماییم. در این مقاله از هند به عنوان مثال استفاده نمودیم.5 ویژگی تیم مدیریت ارشد که بر افزایش صادرات شرکت تاثیر گذار است، مورد بررسی قرار گرفت. این 5 ویژگی عبارت است از سطح آموزشی، عدم تجانس کاربردی، قرار گرفتن در امور بین المللی، سن و مدت تصرف شرکت فعلی. با تمرکز بر کالاهای مصرفی در حال تغییر، خودروها، دارو و منسوجات، مدت زمان مطالعه از سال 2007 تا 2012 در هند بوده است. نقش تیم مدیریت ارشد به منظور بالا رفتن سطح بین المللی به صورت خودکار برای سطوح پایین تر بین المللی نافذ می شود؛ به عنوان مثال، صادرات که تنها نشان دهنده انگیزه بازاریابی است 

كلمات كليدي: شدت صادرات، ویژگی های تیم مدیریت، بازارهای در حال ظهور، رده بالا

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر: 09120323225

modir123.group@gmail.com

مطالب مرتبط