عنوان انگلیسی مقاله:

Biases in social comparisons: Optimism or pessimism?

ترجمه عنوان مقاله: گرایش ها در مقایسه های اجتماعی: خوش بینی یا بدبینی

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

7500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

مقایسه های اجتماعی بطور کلی به دو نوع گرایش منتهی می شوند، گرایش نسبی به خوش بینی (گرایش افراد به اینکه نسبت به سایر افراد بیشتر احتمال دارد تا به نتایج مثبت و سودمندی دست یابند) و گرایش نسبی به بد بینی (گرایش افراد به اینکه نسبت به سایر افراد کمتر احتمال دارد تا به نتایج مثبت و سودمندی دست یابند)افراد بسیار کمی هستند که بتوان انها را اینگونه طبقه بندی کرد. با این حال تحقیقات سیستماتیک کمی وجود دارد که مشخص کند چه عواملی در بوجود امدن گرایشهای بدبینی و خوشبینی موثر اند، چگونه می توان این گرایشها را کاهش داد و ایا کاهش این گرایشها همیشه مطلوب خواهد بود و یا خیر. در این مقاله ما چهار مطالعه انجام داده ایم که نتایج کلیدی زیر را ارائه می کنند: در ابتدا در مطالعه 1 ما نشان می دهیم که سطوح کنترل درک شده از نتایج باعث می شوند خوش بینی و یا بدبینی نسبی بوجود اید. در مطالعه دوم به این نتیجه می رسیم که افزایش شباهت بین خود فرد و اهداف مقایسه ای موجب کاهش گرایش خوش بینی نسبی  می گردد در شرایطی که افراد احساس می کنند کنترل بالاتری بر شرایط دارند و همچنین افرایش شباهت بین خود فرد و اهداف مقایسه ای موجب کاهش گرایش بد بینی نسبی  می گردد در شرایطی که افراد احساس می کنند کنترل کمتری بر شرایط دارند. در نهایت در مطالعه 3 ما نشان می دهیم که وقتی افراد در شرایطی با کنترل بالاتر گرایش به خوش بینی نسبی دارند انگیزه بیشتری دارند تا برای رسیدن به نتایج مثبت تلاش بیشتری انجام دهند  و وقتی سعی و تلاششان برای بدست اوردن نتایج مثبت افزایش می یابد. وقتی افراد در شرایطی با کنترل پایین تر گرایش به بد بینی نسبی دارند انگیزه بیشتری دارند تا برای رسیدن به نتایج مثبت تلاش بیشتری انجام دهند.

 

 

مطالب مرتبط