عنوان انگلیسی مقاله: Marketing modeling for e-business

ترجمه عنوان مقاله: مدلسازی بازاریابی برای کسب و کار الکترونیک

$$$: فقط 14500 تومان

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 21 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه و موضع گیری
 • جدول 1. خلاصه ای از مقالات روشنگر درباره کسب و کار الکترونیک
 • مشکلات مرتبط با تدوین مدل و اطلاعات جدید
 • محصول
 • رقابت
 • کانال
 • بازار
 • هدف فروشنده
 • مشکلات مرتبط با نظریه و اطلاعات جدید
 • محصول
 • قیمت
 • مکان (توزیع)
 • تبلیغات و ترفیع فروش
 • رفتار مشتری
 • مشکلات مرتبط با داده و اطلاعات جدید
 • مشکلات مرتبط با روش و اطلاعات جدید
 • نتیجه گیری
 • تقدیر و تشکر
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

پیدایش کسب و کار الکترونیک چالش ها و فرصت های جدیدی را برای مدلسازان بازاریابی ایجاد کرده است. ما با استفاده از مجموعه مقالات جدید روشنگر به دنبال بیان دو نکته در این مقاله هستیم. اول این که نظریات و روش های موجود ممکن است برای حل مشکلات مختلف کسب و کار الکترونیک ناکافی باشد. دوم این که مدلسازی بازاریابی برای کسب و کار الکترونیک می تواند رشته ما را از لحاظ نظریات، داده ها و روش های جدید توانمند کند.

کلیدواژه ها: مدل های بازاریابی، کسب و کار الکترونیک، بازاریابی اینترنتی

ترجمه مقدمه مقاله

احتمالاً کسی با این ادعا مخالف نیست که اقدامات مدلسازی بازاریابی در طول دهه بعد بازتاب دهنده تأثیر روزافزون اینترنت بر رفتار مشتری و استراتژی بازاریابی خواهد بود. هرچند مسائل بازاریابی پیش روی شرکت هایی مانند فالگرز، اینتل، مایکروسافت، نستله، پی اند جی، سونی و وال مارت صفحات نشریات ما را پر کرده است اما آینده احتمالاً بیشتر شاهد مسائل مربوط به شرکت های «عصر جدید» نظیر آمازون، ای بِی، نت اسکیپ، پالم، پرایس لاین، وب وَن و یاهو است که موفقیت آن ها با ماهیت و میزان پذیرش و استفاده از اینترنت در میان مشتریان گره خورده است.

لیفلانگ و ویتنیک (2000) نقد خردمندانه ای را درباره اقدامات موجود مدلسازی بازاریابی ارائه می کنند و مسیرهای جالبی برای پژوهش های آتی مطرح می کنند. آن ها همچنین فرایندی قابل فهم را برای مدلسازی توضیح داده اند.لیفلانگ و ویتینک همچنان به مدل هایی تمایل دارند که با محصولات فروشگاهی سر و کار دارد و مبتنی بر داده های اسکنرهای UPS هستند. محصولات فروشگاهی دارای مشخصات متفاوتی هستند. آن ها معمولاً در مرحله بلوغ چرخه عمر محصول قرار دارند. هزینه های نهایی آن ها نسبت به تمایل مشتریان به پرداخت پول قابل توجه است. معمولاً آثار خارجی شبکه وجود ندارد. محصولات به طور مکرر خریداری می شوند. منابع داده ها زیاد هستند و مدل های بازاریابی در این زمینه کاملاً مبتنی بر روش های اقتصادسنجی و آماری هستند. برندسازی، قیمت گذاری، ترفیع و توزیع فیزیکی جزء متغیرهای در بازاریابی محصولات فروشگاهی هستند. با نگاه به آینده، طرح کلی لیفلانگ و ویتینک (2000) را مشاهده می کنیم که پاسخ های ارزشمندی برای بنگاه هایی نظیر کوکا کولا، آی آر آی، نیلسن، پی اند جی، پیپاد و وب ون دارند.

ما با تأکید بر اقدامات مدلسازی مرتبط با محصولات و فعالیت های اینترنتی به دنبال تکمیل اقدامات لیفلانگ و ویتینک هستیم (منظور ما از «اینترنتی» این است که یکی از مولفه های مهم فرایند خرید (مثل جستجوی اطلاعات، سفارش دهی) بخش قابل توجهی از مشتریان بر روی اینترنت رخ می دهد). ما از مجموعه ایروشنگر از مقالات جدید بازاریابی برای تأکید بر فرصت های تشویق پژوهش های جدید در این حوزه استفاده می کنیم. مطالعه ما محدود به بازاریابی B2C است. ما به دنبال بیان دو نکته مهم و به هم مرتبط هستیم. اول این که ممکن است نظریات و روش های بازاریابی موجود برای حل مشکلات مختلف نوظهور در کسب و کار الکترونیک ناکافی یا نامناسب باشند. مشکلات مدلسازی بازاریابی در این جا مطرح می شود. دوم این که با ورود اینترنت به زندگی ما اگر به مدلسازی مسائل کسب و کار الکترونیکی بیشتر توجه شود رشته بازاریابی می تواند از طریق پیشرفت های نظری، پایگاه های داده و متدولوژی های جدید اطلاعات جدیدی را کسب کند.

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

لیفلانگ و ویتینک (2000) نقشه راه دقیق و جالبی را برای پژوهش های مدلسازی آتی در بازاریابی ارائه کرده اند. ما از طریق مقاله کوتاه خود به دنبال تأکید بیشتر بر مدلسازی بازاریابی برای کسب و کار الکترونیک در محیط های B2C بودیم. همان گونه که در این مقاله نشان داده شد دلایل تمرکز بر کسب و کار الکترونیکی فراتر از اهمیت روزافزون این بخش در اقتصاد جهانی ما است. بیایید دو مورد از این دلایل را بررسی کنیم.

در ارتباط با دلیل اول، ممکن است نتایج به دست آمده از مدل های موجود در تعداد زیادی از وضعیت های کسب و کار الکترونیک صحیح نباشد. برای نمونه، اکثر مدل های موجود مبتنی بر هدف حداکثرسازی سود هستند. حداکثرسازی سود در بلندمدت برای بنگاه های کسب و کار الکترونیک نیز مناسب است. اما اهداف متناقض نظیر افزایش سهم مشتری و تحقق سود و جریان نقدی می تواند در کوتاه مدت اهمیت داشته باشد. بنابراین ممکن است لازم باشد مدل های کسب و کار الکترونیک بین اهداف متضاد کوتاه مدت و بلندمدت تعادل ایجاد کنند. در نتیجه، نمی توان از دستورالعمل های موجود استفاده کرد. این مدل ها برای تحقق اهداف جدید حداقل باید تغییر یابند.

چکیده انگلیسی مقاله

The emergence of e-business is opening up new challenges and opportunities for marketing modelers. Drawing on an illustrative pool of recent articles we seek to convey two points in this note. First, that available theories and approaches may be insufficient in tackling many e-business problems. Second, that marketing modeling for e-business can enrich our field quite remarkably in terms of new theories, data and methods. q2000 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
Keywords: Marketing models; e-business; Internet marketing

مقدمه انگلیسی مقاله

Few are likely to disagree with the assertion that marketing modeling efforts over the next decade will reflect the Internet’s growing influence on consumer behavior and marketing strategy. While marketing issues facing the likes of Folgers, Intel, Microsoft, Nestle, P&G, Sony and Wal-Mart dominated our journal pages, the future is likely to see more of the issues that concern Anew ageB companies such as Amazon.com, eBay, Netscape, Palm, Priceline, Webvan and Yahoo, whose success is intertwined with the nature and extent of consumers’ adoption and use of the Internet. Leeflang and Wittink 2000. offer an insightful critique of extant marketing modeling efforts and propose fascinating avenues for future research. They have also delineated an accessible model building process. Leeflang and Wittink maintain a slant toward models dealing with grocery products that involve UPC scanner data. Grocery products have several distinct characteristics. They are typically in the mature stage of the product life cycle. Marginal costs are not insignificant relative to consumers’ willingness to pay. Network externalities are normally absent. The products are repeat-purchased. Data sources are rich, and marketing models in this context are strongly grounded in econometric and statistical methods. Branding, pricing, promotion and physical distribution are key variables in marketing grocery products. Looking ahead, we see Leeflang and Wittink’s 2000. blueprint yielding valuable answers for firms such as Coca Cola, IRI, Nielsen, P&G, Peapod and Webvan. We seek to complement Leeflang and Wittink’s efforts by emphasizing modeling efforts related to Internet-driven products and activities. By AInternet drivenB we mean that a significant component of the buying process e.g., information search, ordering. of a non-trivial segment of consumers occurs on the Internet.. We draw on an illustrative pool of recent marketing articles to highlight the opportunities for exciting new research in the area. We restrict ourselves to B2C marketing. We seek to convey two important and interrelated points. One, existing marketing theories and approaches may be insufficient andror inappropriate in tackling many emergent problems in e-business. Therein lie the challenges to marketing modeling for e-business. Two, as the Internet powers its way into our lives, the marketing field can gain new insights by way of whole new theoretical extensions, databases and methodologies if more attention is devoted to modeling e-business issues.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

Leeflang and Wittink 2000. have presented a detailed and compelling roadmap for future modeling work in marketing. Through our short note we have sought to place an added emphasis on marketing modeling for e-business in B2C settings. As illustrated in this note, the rationales for an e-business focus go beyond the growing importance of this sector in our global economy. Let us recap two such rationales.
For one, available results from extant models simply may not hold in a large number of e-business situations. For instance, most extant models are based on the objective of profit maximization. Long-term  profit maximization is appropriate for e-business firms as well. Yet, conflicting objectives such as increasing customer share and realizing profits andror cash flow may be important in the short term. Thus, e-business models may have to balance the divergent short- and long-term objectives. Therefore, extant guidelines may not apply. At a minimum, models have to be recast to meet the new objectives..
For another, if preliminary work on e-business is any indication, there is a tremendous opportunity to enrich our field in terms of new theory, data and methods. For example, Bakos and Brynjolfsson 1999. have demonstrated that optimal bundling strategies for digital information goods are different from those for most traditional products. The works of Moe and Fader 2000. and Degeratu et al. 2000.
direct us to databases that are likely to interest and challenge modelers more than scanner data that launched a revolution. The new databases contain not only consumers’ choice information but also the search processes that they adopted prior to choice cf. Degeratu et al.’s Peapod data.. The few articles that have appeared thus far on e-business have already brought in fresh insights. Yet these represent the proverbial tip of the iceberg. For the future, e-modelers should position their work carefully against traditional models. For example, what is new about their problem in terms of theory, substance and methodology? What theories continue to hold in their study’s setting? What theories do not hold and why? Several sources of differences between traditional and e-business problems have been highlighted in this note. This is intended in part to urge caution in applying an available approach to address a new problem in e-business. Recent papers on e-business seem notable more for their theoretical and substantive contributions than for their methodological novelty. At least so far, this trend is unlike what we have seen in the seven ties with conjoint analysis. and the eighties with scanner data-based choice modeling approaches.. Given new types of rich data cf. Degeratu et al., 2000; Moe and Fader, 2000., there are many untapped opportunities for developing new approaches. In essence, the dawn of e-business promises great opportunity for marketing modelers. Let us look forward to this future. anonymous IJRM reviewers for their helpful comments.
 

 

مطالب مرتبط