عنوان انگلیسی مقاله:

Determinants of Dividend Policy: Evidence from Polish Listed Companies

ترجمه عنوان مقاله: عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود: شواهد ذکر شده از شرکت های لهستانی

$$$: فقط 16500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 5 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 20 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود

سیاست مربوط به تقسیم سود سهام هنوز هم در شرکت های مالی یک موضوع بحث بر انگیز است.  این سوال که چه موقع و چرا شرکت ها سود سهام را پرداخت می کنند هنوز هم معتبر است. گزارشات متعددی سیاست های تقسیم سود سهام شرکت ها را برای کشور های توسعه یافته خصوصا ایالات متحده را مورد بررسی قرار می دهند و البته تحقیقات کمی در زمینه تقسیم سود سهام شرکت ها در کشور های نوظهور منتشر شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی پرداخت نقدی سود سهام شرکت های لهستانی ذکر شده است. در این پژوهش، تجزیه و تحلیل داده های پنل به منظور بررسی عوامل تعیین کننده پرداخت نقدی سود سهام شرکت های لهستانی ذکر شده نیز اعمال شده است. این مقاله همچنین تاثیر عوامل مختلف را بر سیاست تقسیم سود در بازار لهستان را توضیح می دهد. علاوه بر این، این مقاله تلاش می کند تا بررسی کند که آیا عوامل مشابه (سودآوری، نقدینگی، اندازه و قدرت نفوذ شرکت) بر تصمیم پرداخت سود سهام در بازار لهستان به عنوان یک کشور توسعه یافته تاثیر می گذارد.

کلمات کلیدی: امور مالی شرکت ها، سیاست تقسیم سود، بازارهای نوظهور، بورس ورشو

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود

مفهوم سیاست های تقسیم سود یک جنبه مهم از امور مالی شرکت ها است و برای بسیاری از گروهان ذینفع در شرکت ( سرمایه گذاران، مدیران و وام دهندگان) زیاد چیز جدیدی نیست. بحث در زمینه ارتباط آن از زمان پیشگامانی مانند گاردن 1959، لینتنر 1956، میلنر و مودیگلیانی 1958 به صورت مداوم پیگیری می شود. بلک در سال 1976 مطرح کرد که بسیار سخت است که ما این تقسیم را به تصویر بکشیم، و بیشتر به یک پازل شبیه است که قطعاتش با یکدیگر تطابقی ندارند. بر مبنای کارهای انجام شده توسط بلک، سیاست پرداخت سود در درجه اول در بخش مالی شرکت به یک پازل شبیه است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png