عنوان انگلیسی مقاله:

Deconstructing the future of management: Pharmakon, Gary Hamel and the impossibility of invention

ترجمه عنوان مقاله: ساختار شکنی آینده مدیریت: فارماکون و گری هامل و ابتکار غیر ممکن

$$$: فقط 10500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 12 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

فهرست مطالب
  • چکیده
  • مقدمه
  • نظریه دریدا در مدیریت و مطالعات سازمانی
  • ساختار شکنی دریدا نسبت افلاطون
  • بحث: ابداع مجدد مدیریت در نظام سرمایه داری آینده
  • نتيجه‌گيري
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

یک انگیزه ی رو به رشد برای این ادعا وجود دارد که مدیریت در آینده باید به منظور انرژی بخشیدن به پتانسیل خلاق کارمندان فعالیت ها و عملکردهای جدیدی را ابداع کند. با این وجود، مباحث در ابداعات مدیریت، از ویژگی های تابع عملکردی دوسویه است که برای مفهوم مدیریت بررسی می کند. از یک سو مدیریت را به عنوان سمی به تصویر کشیده، که می تواند مانع از نوآوری گردد. و از سوی دیگر مدیریت را به درمان به تشبیه نموده که موجب التیام و درمان نقایص است که مانع نوآوری می گردد. ژاک دریدا از انعکاس این معانی دوگانه فارموکون یک واژه با دو معنی درمان و سم آگاه گشته و در کتاب مدیریت معروف آن را بحث می کند. با این وجود هامل تلاش کرد تا بین اصول از مدیریت که مانع نوآوری است و آن اصولی که نوآوری را تسهیل می کند تمایز روشنی ایجاد نماید اما در نهایت مردد است که مدیریت یک درمان است یا یک سم. برای نوآوری این دوگانگی امتیازی شد برای اینکه مدیریت بعد از این دوره به این تناقض فکر کرده و به وسیله ترکیب این دو تخطی به سوی منطق سازنده پیش می رود.
واژگان کلیدی: نوآوری در مدیریت، انجمن گفتگوی تجارت مدیریت، گری هامل، ساختارشکنی، ژاک دریدا

 

 

مطالب مرتبط