عنوان انگلیسی مقاله:

Beyond technology acceptance: Brand relationships and online brand experience

ترجمه عنوان مقاله: روابط (مصرف کنندگان) با نام های تجاری و تجربه برند آنلاین: فراتر از پذیرش تکنولوژی

$$$: فقط 11000 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 23 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

11000 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

در این مقاله، دیدگاه های تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی در قالب مدلی یکپارچه از تجربه نام تجاری آنلاین (برند آنلاین) ترکیب می شوند. در این مدل جنبه های عاطفی رابطه نام تجاری، مکمل بعد پذیرش فن آوری،ما را به درک کامل تری از تجربه مصرف کننده با نام تجاری آنلاین می رساند. آزمایشات تجربی شامل مدل سازی معادله ساختاری و داده های اولیه یک نظرسنجی از 456 کاربر موتورهای جستجو آنلاین است. نتایج نشان می دهد که اعتماد و سودمندی درک شده اثر مثبت بر روی تجربه قبلی نشان تجاری آنلاین می گذارد. تجارب مثبت نتیجه رضایت و نیات رفتاری است که به نوبه خود منجر به شکل گیری رابطه نام تجاری آنلاین می شود. جالب توجه اینکه، شهرت نام تجاری به عنوان سابقه مهم اعتماد و سهولت درک شده ی استفاده از یک نام تجاری آنلاین پدیدار گردیده است.

کلمات کلیدی: نام تجاری آنلاین، i-Brand، نام تجاری اینترنتی، تجربه برند آنلاین، روابط برند، پذیرش فناوری

 

 

مطالب مرتبط