عنوان انگلیسی مقاله:

What leaders need to know about organization culture

ترجمه عنوان مقاله: رهبران نیاز دارند که چه چیزی از فرهنگ سازمانی بدانند؟

$$$: فقط 17500 تومان

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 22 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

ترجمه فهرست مقاله
 • چکیده
 • مسائل فرهنگ
 • درک فرهنگ سازمانی
 • تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد و دیگر عوامل
 • آیا فرهنگ در درجه اول نتیجه شیوه های سازمانی است؟
 • جدول 1 : رهبران نیاز دارند که فرهنگ سازمانی را درک کنند
 • بینش فرهنگی که رهبران نیازمندند که از آن آگاهی یابند
 • نفوذ رهبران در شکل گرفتن فرهنگ
 • فرهنگ های غالب و خرده فرهنگ ها
 • عوامل قابل رویت و غیر قابل رویت که فرهنگ را تعریف می کند
 • تاثیر سنت ها و پویایی گروه ها
 • شرایط داخلی و خارجی کلیدی که ممکن است بر فرهنگ تاثیر بگذارد
 • رفتار های با ارزش و بی ارزش
 • اعضای با نفوذ
 • فرهنگ های قوی و فرهنگ های ضعیف
 • درک تفاوت های فرهنگی بین المللی
 • آسیب پذیری فرهنگ
 • نتایج
 • دستورالعمل هایی برای ساخت و حفظ فرهنگ سازمانی
 • جدول 2 : راهنمای ایجاد و حفظ فرهنگ
 • ایجاد استراتژی و اولویت های فرهنگی مهم رهبر
 • ارتقا دادن درک فعلی از فرهنگ
 • شناسایی، ارتباط، آموزش، تعامل با کارکنان در ارمان های فرهنگی
 • نقش الگوهای رفتاری مطلوب
 • به کارگماری و توسعه برای فرهنگ
 • هماهنگی بین استراتژی و فرهنگ
 • شناسایی و پاداش دهی به شیوه ها و رفتار های مطلوب
 • استفاده از سمبل ها، تشریفات، اجتماعی سازی، تقویت فرهنگ
 • سمبل ها
 • تشریفات
 • اجتماعی سازی
 • داستان ها
 • تعیین یک تیم فرهنگ
 • ارزیابی و مدیریت فرهنگ
 • خلاصه بینش های کلیدی در مورد فرهنگ سازمانی
 • نتیجه گیری

ترجمه چکیده مقاله

چکیده رهبران نیاز دارند که چه چیزی از فرهنگ سازمانی بدانند

عامل اصلی موفقیت یک سازمان، فرهنگ آن سازمان است. فرهنگ سازمانی می تواند به طور  قابل توجهی بر عملکرد و اثربخشی یک شرکت، روحیه و بهره وری کارکنان و همچنین توانایی آنها برای جذب، ایجاد انگیزه و حفظ استعداد افراد تاثیر قرار بگذارد.  متاسفانه بسیاری از رهبران از اهمیت و میزان تاثیر فرهنگ سازمانی ناآگاه هستند و در اطلاعات گسترده و گاه متناقض در دسترس در مورد فرهنگ غرق شده اند و یا اطلاعات خوبی در مورد چگونگی ایجاد و حفظ  موثر فرهنگ ندارند. این مقاله، یافته های زیادی  که رهبران نیاز دارند تا در مورد فرهنگ بدانند  و همچنین آنچه را که آنها باید انجام دهند تا این زمینه را تقویت کنند را ارائه کرده است فرهنگ های موفق بهترین را برای افراد به ارمغان می آورد.

به منظور ارتقا فرهنگ سازمانی؛ به صحبت بیشتر در مورد فرهنگ و اهمیت آن نیاز است. به منظور دستیابی به بهترین نتایج، ارتقا فرهنگ نیازمند رهبرانی است که آن را به عنوان یک وظیفه کلیدی و مهم برای خودشان در نظر بگیرند و همچنین کسانی که اهمیت هم راستایی استراتژی های سازمانی را با تصمیم گیری در زمینه ایده ال های فرهنگی درک کرده باشد

کلمات کلیدی: فرهنگ سازمانی، ایجاد فرهنگ، رهبری سازمانی، ارزش های سازمانی، تاثیر رهبری

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط