عنوان انگلیسی مقاله:

Understanding the link between communication satisfaction, perceived justice and organizational citizenship behavior

ترجمه عنوان مقاله: درک ارتباط بین رضایت ارتباطی، درک عدالت و رفتار شهروندی سازمانی

$$$: فقط 22500 تومان

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 37 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله درک ارتباط بین رضایت ارتباطی، درک عدالت و رفتار شهروندی سازمانی

اگر چه رضایت ارتباطات (CS) و رفتارهای شهروندی سازمانی (OCB) جز الزامات مدیریتی و ارتباطاتی برای دانشمندان و محققین هستند اما رابطه ی بین این دو سازه ی چند بعدی، همچنان نامشخص است. برخلاف تعامل موجود میان رهبر – اعضا که بر تبادل اطلاعات بین کارکنان و سرپرست هایشان متمرکز است، CS به درجه ای اشاره دارد که در ان، کارکنان از روابط و کار در محیط ارتباطی رضایت دارند.

این مطالعه، استفاده از مفاهیم عدالت و رفتـار شهروندی سازمانی را فراتر از حقوق و رضایت شغلی به منظور فهمیدن اثرات بررسی نشده ی قبلی با ارزیابی رابطه ی موجود میان رضایت ارتباطی، عدالت درک شده و رفـتار شهروندی سازمانی در میان کارمندان چینی، گسترش و یا به عبارتی بسط می دهد. ما پیش بینی کردیم که عدالت درک شده، رابطه میان CS و رفتار شهروندی سازمانی و همچنین CS، رابطه بین عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی را متعادل خواهد کرد. برای تحلیل اینگونه از روابط، از تحلیل های کمی استفاده شد.و FsQCA به عنوان یک روش اضافی برای بررسی اثر واسطه ای انها استفاده شد. نتایج نشان می دهد که رفتار شهروندی سازمانی تحت تاثیر CS و عدالت درک شده است و CS یک میانجی بین عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی می باشد. عدالت ادراک شده یک میانجی و یا واسطه بین CS و رفتار شهروندی سازمانی است. یافته ها به نیاز به افزایش شیوه های ارتباطات و ایجاد یک محیط کاری عادلانه به منظور تشویق رفتارهای اختیاری اشاره دارند. مفاهیم نظری و عملی مورد بحث قرار گرفته در اینجا، با محدودیت هایی همراه است.

کلیدواژه ها: رضایتمندی ارتباطی، منابع انسانی، مشاهدات عدالت، ماکائو، رفتارهای شهروندی سازمانی

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط