عنوان انگلیسی مقاله:

Knowledge creation for practice in public sector management accounting by consultants and academics: Preliminary findings and directions for future research

ترجمه عنوان مقاله: خلق دانش توسط مشاوران و دانشگاهیان برای بکارگیری آن در حسابداری مدیریت بخش عمومی: یافته های اولیه و توصیه هایی برای تحقیقات آتی

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 23 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

8500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • متن مقاله
 • تئوری و طرح تحقیق
 • ملاحظات نظری
 • سوالات تحقیق
 • انتخاب مصاحبه شوندگان و روش جمع آوری اطلاعات
 • یافته های تجربی
 • تاثیر عمل بر خلق دانش
 • منابعی كه برای ایجاد دانش مورد استفاده قرار می گیرد
 • انواع دانش
 • تأثیرات متقابل بین مشاوران و محققان درخلق دانش
 • نقش مراكز تخصصی در شركت های مشاوره
 • بحث و توصیه هایی برای تحقیقات آتی
 • جدول 1
 • انتظارات در مورد تفاوت بین انواع دانش ایجاد شده توسط مشاوران و محققان
 • جدول 2
 • منابع دانش برای مسائل حسابداری مدیریت
 • جدول 3
 • تفاوت های موجود بین انواع دانش ایجاد شده توسط مشاوران و محققان
 • نمودار 1. چارچوب انواع تأثیرات در زمینه خلق دانش
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

این تحقیق در مورد خلق دانش توسط مشاوران و دانشگاهیان برای بکارگیری آن در حسابداری مدیریت بخش عمومی می باشد. تحقیق حاضر نشان می دهد که محققان بر اهمیت کاربرد تأکید می نمایند، اما از آنجایی که آنها باید تحقیقات خود را در مجلات بین المللی به چاپ برسانند، در مورد چشم اندازهای یک ارتباط متقابل مؤثر بین کاربرد و تحقیق نگرانی هایی دارند. ارتباط محققان با مشاوران محدود شده است. مشاوران به دلیل فشارهای کار روزانه خود، دسترسی محدودی به تحقیقات دانشگاهی دارند. نقطه شروع خلق دانش توسط مشاوران، مسایل و مشکلاتی است که در عمل به وجود می آید، این دانش باید برای استفاده ی عملی مناسب باشد واغلب ترکیبی است از دانش صریح ودانش ضمنی. با این وجود، مصاحبه ما با محققان نشان می دهد که دانش ایجاد شده توسط برخی از آنها علم محور و بنیادی است در حالی که تحقیقات سایرین بیشتر مشکل محور وکاربردی می باشد. تحقیق ما به دو گروه واسطه یعنی محققان مشاور و مشاوران شاغل در مراکز تخصصی شرکت های خود اشاره می کند که هر دوی آنها می توانند موانع ارتباط بین مشاوره و تحقیق را از میان بردارند.

واژگان کلیدی: دانشگاهیان، مشاوران، حسابداری مدیریت بخش عمومی

ترجمه مقدمه مقاله

بخش عمومی در طول دو دهه گذشته به دلیل اینکه به قدر کافی موثر و کارامد نبوده، مورد انتقاد قرار گرفته است. بنابراین روش های جدید حسابداری و مدیریت در پاسخ به این انتقادات ایجاد شده اند. از آنجایی که به طور مثال جهت گیری بازار برای بهبود عملکرد سازمان های بخش دولتی مهم است، اطلاعات دقیق در مورد بهای تمام شده ی کامل خدمات و در نتیجه تکنیک های جدید برای اندازه گیری بازده و هزینه یابی کامل مورد نیاز است. این بدان معنی است که حسابداری مدیریت همراه با سایر رشته ها مثل گزارش دهی مالی، حسابرسی و مدیریت می تواند به عملکرد بهتر بخش عمومی کمک نماید. حسابداری مدیریت یک شاخه کاربردی در مورد روش هایی است که به مدیران در برنامه ریزی و کنترل سازمان کمک می کند. اینکه چه روش هایی عملی اند و چه روش هایی غیرعملی، مسأله ای است که در ارتباط با کاربرد آن روش مطرح می شود، چون در رابطه با آن چیزی است که برای استفاده کنندگان از شیوه های حسابداری مدیریت مفید می باشد. این امر همچنین موضوعاتی راجع به شرایط لازم برای اجرای موفق این شیوه ها را در بر می گیرد.

فعالیت های خلق دانش عبارتست از ایجاد تکنیک های جدید در حوزه حسابداری مدیریت، یا بهره گیری از روش های موجود. سازمان ها به تنهایی یا به عنوان بخشی از سازمان های مشابه دانش ایجاد می کنند. اما آنها می توانند از دانش ایجاد شده توسط مشاوران و محققان دانشگاهی هم استفاده کنند. نوع دانشی که مشاوران و دانشگاهیان ایجاد می کنند ممکن است متفاوت باشد، چون مشاوران عمدتأ بر تجارب گذشته خود در موقعیت های مشابه تکیه کرده و آن را مبنای تصمیم گیری شان قرار می دهند و دانشگاهیان پایبند به تئوری ها و روش های پژوهشی خود هستند. علاوه بر این، روش خلق دانش توسط مشاوران و محققان دانشگاهی می تواند همچنین تحت تاثیر مسایل و مشکلات مطرح شده توسط افراد حرفه ای قرار گیرد. مشاوران و دانشگاهیان علی رغم تفاوت هایشان می تواننددر خلق دانش کاربردی بر یکدیگر نیز تاثیر بگذارند. برای مثال، گاهی مشاوران از نتایج تحقیقات دانشگاهی استفاده می کنند یا دانشگاهیان از بینش های حاصل از کار مشاوره کمک می گیرند.

تحقیقاتی راجع به نقش مشاوران و دانشگاهیان در خلق دانش برای حسابداری مدیریت بخش عمومی وجود دارد. برای مثال، کریستن سن (2005، 2006) تاثیر مهم موسسات حسابرسی را بر بکارگیری حسابداری تعهدی در ایالت نیو ساوث ولز، استرالیا، نشان داد. به علاوه، لاپسلی و اولدفیلد (2001) نشان می دهند که شرکت های مشاوره ای چند ملیتی بزرگ مروج ابزارهای کاملا کاربردی هستند؛ در حالی که شرکتهای مشاوره ای محلی کوچک به دنبال راه حل های اختصاصی برای به کار گیری آن در بخش دولتی می باشند. خلق دانش توسط دانشگاهیان برای به کار گیری آن در حسابداری مدیریت بخش عمومی، موضوعی است که کمتر مورد تحقیق واقع شده است. بررسی های انجام شده توسط ون هلدن و نورث کات (2010) که جنبه کاربردی اهداف تحقیق و کاربرد نتایج مقالات چاپ شده در مجلات پژوهشی بین المللی را مشخص می کند، قابل توجه است. تا آنجا که می دانیم این تحقیق اولین تحقیقی است که به طور همزمان به بررسی نقش مشاوران و دانشگاهیان در حسابداری مدیریت بخش عمومی وتاثیر متقابل آنها می پردازد.

موضوعی که ما می خواهیم بررسی کنیم این است که در چه مواردی خلق دانش در حوزه حسابداری مدیریت بخش عمومی توسط مشاوران و محققان متفاوت است و آیا عدم درک مشترک یا ارتباط بین آنها می تواند بر کاربرد دانش ایجاد شده تاثیر بگذارد. به منظور پرداختن به این موضوع، ما شباهت ها و تفاوتهای بین این دو گروه را در شیوه ای که عمل بر فعالیت های خلق دانش آنها تأثیر می گذارد، در منابع دانشی که از آن استفاده می کنند و در نوع دانشی که آنها خلق می کنند مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. همچنین روش هایی را بررسی می کنیم که آنها در ایجاد دانش بر یکدیگر اثر می گذارند. علاوه بر ارائه یافته های اولیه در مورد این مسایل، توصیه هایی برای تحقیقات آتی را نیز ارائه می کنیم. این مقاله نه تنها مصاحبه با مشاوران و محققان آکادمیک، بلکه مصاحبه با مشاورانی که به طور نیمه وقت به عنوان اساتید دانشگاه نیز فعالند و مشاوران شاغل در مراکز تخصصی شرکت هایشان (به دلیل نقش آنها در انتشار دانش به مشاوران همکار) را در بر دارد. همه پاسخ دهندگان در زمینه حسابداری مدیریت بخش عمومی در هلند فعالیت می کنند.

ساختار مقاله به صورت زیر می باشد:

در ابتدا به طور خلاصه زمینه ای را شرح می دهدکه مشاوران ومحققان دانشگاهی حسابداری مدیریت بخش عمومی در آن فعالیت می کنند، سپس به بیان ملاحظات نظری وشرح وتفصیل سوالات پژوهش وروش تحقیق می پردازد، در بخش بعدی نتایج تحقیق ارائه شده است و بخش پایانی به تحلیل نتایج تحقیق وتوصیه هایی برای تحقیقات آتی می پردازد.

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

هدف این تحقیق بررسی این بوده است كه در چه مواردی خلق دانش در زمینه حسابداری مدیریت بخش دولتی توسط مشاوران و محققان متفاوت است و آیا عدم درك مشترك یا ارتباط بین آن دو، بعد عملی دانش ایجاد شده را تحت تاثیر قرار میدهد. جدول 3 و نمودار 1 خلاصه ای از یافته های این تحقیق را نشان می دهد.

جدول 3 نشان می دهد كه خلق دانش توسط مشاوران از مشكلاتی كه در عمل وجود دارد آغاز می شود، باید در عمل قابل اجرا باشد و اینكه تركیبی از هر دو نوع دانش صریح و ضمنی می باشد. این مطلب بر اساس انتظارات ما است. با این وجود، مصاحبه با محققان تصویری متفاوت تر را نشان می دهد، بر طبق انتظار همه محققان دانش صریح ایجاد میكند و برخی دانشی تولید میكنند كه علم محور و بنیادی است، اما تحقیقات دیگران بیشتر مشكل محور و كاربردی است، كه این مطابق با انتظارات ما نمی باشد.

نمودار 1 نشان می دهد همانطور که انتظار می رفت مشاوران در پاسخ به نیازها و تقاضایی كه در عمل وجود دارد، دانش تولید میكنند. با این حال برای محققان، تاثیر عمل كمتر است؛ برخی از انها از عمل به عنوان یك منبع الهام بخش برای كارهای خود بهره میگیرند، اما عمدتا به این منظور است كه در مورد نوآوری های حسابداری مدیریت در عمل بیندیشند و یا نظریه ارائه نمایند؛ در حالیكه دیگر محققان به علت فشار ناشی از سوی همتایان دانشگاهی خود كمتر به جنبه كاربردی توجه می كنند. تاثیرات متقابل بین مشاوران و محققان محدود می باشد. مشاوران از تحقیق علمی فاصله گرفته اند، و برخی محققان تنها به طور جزئی به مشاوره می پردازند، عمدتا در نقش هایی كه برای تخصص دانشگاهی آنها ضروری است. از جهات بسیاری، محققان مشاور جایگاهی واسطه بین مشاوران و محققان دارند. از آنجائیكه مشاوران ارتباط مستقیمی با دانش علمی ندارند، مصاحبه هایی با مشاوران شاغل در مراكز تخصصی شركت های خود كه در انتخاب و انتشار دانش حاصل از منابع مختلف از جمله تحقیق علمی نقش مهمی دارند، نیز انجام شد.

چکیده انگلیسی مقاله

This study is about knowledge creation for practice in public sector management accounting by consultants and academics. It shows that researchers emphasize the importance of practice, but worry about the prospects of a successful cross-fertilization between practice and research, because of the pressure they feel to publish in international research journals. Their contacts with consultants are limited. Consultants have limited access to academic research, because of pressures from their daily work. Knowledge created by consultants isinitiated by problems coming from practice; it has to be ready-made for application in practice, and is often a combination of explicit and tacit knowledge. However, our interviews with researchers show a more diffuse picture; the knowledge created by some of them is disciplinary-driven and fundamental, whereas the research of others is more problemdriven and applied. Our study hints at two intermediary groups, i.e. consultant-researchers and consultants working in the expertise centres of their firms, both of which can potentially overcome hindrances in the communication between consultancy and research.
Keywords: Academics, Consultants, Public sector management accounting

مقدمه انگلیسی مقاله

The public sector has been criticized during the last two decades for being insufficiently effective and efficient. New management and accounting techniques have been developed as a response to this criticism. Because marketorientedness is, for instance, considered to be important for improving the functioning of public sector organizations (Walsh, 1995, pp. 251–257; Guthrie et al., 1999, p. 20; Pollitt and Bouckaert, 2000, chapter 4; Groot and Budding, 2004), accurate information about the full costs of servicesis needed and this requires new techniques for output measurement and full costing. This implies that management accounting – together with other disciplines like financial reporting, auditing and management – may be expected to contribute to a better functioning of the public sector. Management accounting is a practice-oriented discipline, dealing with methods that assist managers in planning and controlling their organization (Malmi and Granlund, 2009). What methods work, and what do not work, is a question with a high relevance to practice, because it relates to what is perceived as beneficial to and by the users of management accounting methods. This also holds for questions regarding conditions for the successful implementation of those methods.
Developing new techniques or approaches in the field of management accounting, or the adaptation of existing ones, are knowledge creation activities. Organizations create knowledge on their own or as part of a network of similar organizations, but they can also use knowledge created by consultants or academic researchers. The types of knowledge consultants and academics create may diverge, because consultants rely largely on their past experiences in comparable situations and academics adhere to their theories and research methods. Moreover, the way consultants and academic researchers create knowledge may also be influenced by the problems raised by practitioners. Despite their different backgrounds, consultants and academics can also influence each other in creating knowledge for practice; for instance when consultants use the outcomes of academic research, or when academics draw on insights produced by consultancy work. There are some studies on the role of either consultants or academics in knowledge creation on public sector management accounting. Christensen (2005, 2006), for example, documents the prominent influence of auditing firms on the adoption of accrual accounting in the State of New South Wales, Australia. In addition, Lapsley and Oldfield (2001) show that large multinational consultancy firms are promoters of universally applicable tool kits, whereas small locally operating consultancyfirmsare dedicated to delivering custom-made solutions for public sector practice. Knowledge creation for practice in public sector management accounting by academics is an even less researched issue. Notable is the literature review by van Helden and Northcott (2010) which identifies the practical orientation of the research objective(s) and the practice relevance of conclusions in papers published in international research journals. As far as we know, our study is the first that simultaneously examines the roles that consultants and academics play in public sector management accounting, and their interaction. The problem we wish to discuss is if and in what respects knowledge creation in public sector management accounting by consultants and researchers is distinct and whether a lack of common understanding or communication between them could influence the relevance for practice of the knowledge created. In order to address this problem, we will analyse similarities and differences between consultants and researchers in the way practice influences their knowledge creation activities, in the knowledge sources they use, and in the type of knowledge they create. Moreover, we examine the ways in which they influence each other in creating knowledge. In addition to providing preliminary findings on these issues, we also suggest directions for future research. This paper not only reports interviews with consultants and academic researchers, but also interviews with consultants working part-time as academics (because they are active in ‘both worlds’), and consultants working in expertise centres of their firms (because of their role in disseminating knowledge to their colleague-consultants). All respondents are active in public sector management accounting in the Netherlands. The paper is structured as follows. First, in the next section we briefly sketch the context in which consultants and academic researchers in public sector management accounting operate. The subsequent section then develops theoretical considerations and elaborates the research questions and research methods. Next, the findings of our study are presented. The final section reflects on these findings and suggests directions for future research.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

The aim of our study has been to investigate in what respects knowledge creation in public sector management accounting by consultants and researchers differ and whether a lack of common understanding or communication between the two affects the practical relevance of the knowledge created. Table 3 and Fig. 1 summarize our findings.
Table 3 shows that consultants create knowledge that is initiated by problems stemming from practice, that has to be customised for application in practice, and that is a combination of both explicit and tacit knowledge. This is in accordance with our expectations. However, our interviews with researchers show a more diverse picture; as expected, all researchers create explicit knowledge and some create knowledge that is disciplinary-driven and fundamental, but the research of others is more problemdriven and applied, which is not in accordance with our expectations.
Fig. 1 shows that, as expected, consultants create knowledge in response to needs and demands from practice. However, for researchers, the influence of practice is less univocal; some deliberately use practice as a source of inspiration for their work, but mainly in order to reflect on and/or theorize about management accounting innovations in practice, while for others practice is more distant due to the pressures coming from their academic peers. The mutual influences between consultants and researchers are limited. Consultants seem to be disconnected from academic research, and some researchers are only incidentally involved in consultancy, mainly in roles that are core to their academic expertise. In many respects consultant-researchers occupy an intermediate position between consultants and researchers. Because consultants themselves do not come into direct contact with academic knowledge,weadditionally interviewed consultants working in the expertise centres of their firms, which are important in selecting and disseminating knowledge coming from a broad variety of sources, including academic research.

 

 

مطالب مرتبط