عنوان انگلیسی مقاله:

The Aspects of Performance Measurement in Public Sector Organization

ترجمه عنوان مقاله: جنبه های اندازه گیری عملکرد در سازمان بخش دولتی

$$$: فقط 9500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 20 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

 

فهرست مطالب

  • چکیده
  • مقدمه
  • مفهوم بخش دولتی
  • شکل 1 : ساختار سازمان ها در بخش دولتی
  • تجزیه و تحلیل مقایسه ای از روش های اندازه گیری عملکرد در بخش دولتی
  • جدول 1 : مقایسه روش های اندازه گیری عملکرد
  • شکل 2 : ماتریس ادغام روش های اندازه گیری عملکرد
  • نتیجه گیری ها
  • منابع

[stextbox id="grey" caption="ترجمه چکیده مقاله" collapsing="true" mode="js" direction="rtl" shadow="false"]

چکیده مقاله جنبه های اندازه گیری عملکرد در سازمان بخش دولتی

در حال حاضر سازمان های بخش دولتی در محیط پویایی کار می کنند و سازمان ها را به تعدیل شرایط محیطی همیشه در حال تغییر وادار می کنند. اندازه گیری عملکرد سازمان ها به عنوان یکی از توابع مدیریت درک شده است: با این حال در حال حاضر این موضوع به صورت شاخه در حال پیشرفت مستقلی از علم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

به منظور اندازه گیری عملکرد سازمان های بخش دولتی، اعمال کردن روش اندازه گیری عملکرد مناسب بسیار مهم است. این مقاله امکان اعمال ترکیب پیچیده ای از روش های اندازه گیری عملکرد را در کسب و کار مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و گاهی اوقات نیز آن را در بخش دولتی اعمال می کند. این ترکیب می تواند به تمرکز بر تصمیمات اصلی یک سازمان در بخش دولتی کمک کند و باعث پیشرفت فرایند های داخلی، افزایش انگیزه کارکنان برای بهبود کار و همچنین به عنوان ابزاری برای بهبود کلی در هر سازمانی که نمی تواند به صورت موثر کار کند و عملکردش را اندازه گیری کند مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی: اندازه گیری عملکرد، بخش دولتی، سازمان بخش دولتی، سازمان بخش دولتی

[/stextbox]

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

 

مطالب مرتبط