عنوان انگلیسی مقاله:

Infusing creativity into Eastern classrooms: Evaluations from student perspectives

ترجمه عنوان مقاله: تزریق خلاقیت در کلاس در کشور های شرقی: ارزیابی هایی از دیدگاه دانش آموز

$$$: 18500 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 21 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 50 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقالهدانلود

 

فهرست مطالب
  • چکیده
  • مقدمه
  • اصلاحات آموزشی بر مبنای خلاقیت در کشور های شرقی
  • ارتقا خلاقیت
  • خلاقیت در تدوین برنامه های درسی مدرسه
  • مطالعات مرتبط با خلاقیت در آموزش علمی
  • رویکرد ها در تحقیق مربوط به آموزش خلاقیت
  • تنش در اصلاح مدرسه خلاقیت در فرهنگ شرقی
  • سوالات پژوهش در این مطالعه
  • طراحی برنامه درسی بر مبنای این پژوهش
  • فعالیت های مرتبط با یادگیری علم خلاقیت
  • اهداف مرتبط با یادگیری خلاقیت
  • روش ها
  • پیاده سازی در مدرسه
  • ارزيابي با استفاده از پرسشنامه دانشجويان
  • ارزیابی توسط مصاحبه های دانش آموزی
  • نتایج
  • ویژگی های دروس علمی – بر مبنای مصاحبه های .دانش آموزی
  • سبک یادگیری خلاق تر
  • خود آموزی
  • عناصر تفکر خلاق که به ندرت ذکر شده اند
  • خصوصیات درس های علمی – بر مبنای پرسشنامه دانش آموزی
  • جدول 1
  • نتایج قابل فهم یادگیری برای دانش آموزان – نتایج مصاحبه
  • نتایج یادگیری متمرکز بر علم
  • نتایج یادگیری متمرکز بر خلاقیت
  • نتایج دیگر یادگیری
  • جدول 2
  • جدول 3
  • مشکلات درک شده بوسیله دانش آموزان
  • سازگاری با مشکلات
  • محدودیت زمانی
  • پیشنهادات برای بهبودی
  • جمع بندی نتایج
  • بحث
  • ویژگی های زمینه ای و فرهنگی یادگیری خلاق
  • توصیه هایی برای آموزش خلاقیت در شرق
  • به سوی مشارکت دانش آموزان در اصلاح خلاقیت
  • محدودیت ها
  • نتیجه گیری
  • ضمیمه A

چکیده مقاله

آموزش خلاقیت, نفوذ فرهنگی تزریق مولفه های خلاقیت به یک کلاس درس یک حرکت بسیار مهم در راستای اصلاحات آموزشی در آسیا بود. تحقیقات در مقیاس وسیع در زمینه کشف احتمالات، نتایج و مشکلات این نوع از تغییر برنامه درسی از دیدگاه دانش آموزان در کشور هنگ کنگ انجام شد. بر مبنای گزارشات در مورد خلاقیت در کشور های غربی، این پژوهش مجموعه ای از روش ها را برای تزریق مولفه های خلاقانه در زمینه یادگیری به صورت منظم در دروس علمی توسعه داده است. بعد از اجرای آن، دانش آموزان به صورت خلاقانه ای، پیشرفت در نگرش، توانایی ها و رفتار هایشان را به وضوح مشاهده کردند. دانش آموزان این یادگیری خلاقانه را به عنوان نوعی از یادگیری فعال و مفرح مشخص کردند که آنها را به تفکر عمیق و گسترده و همچنین ارائه ایده های خلاقانه و توسعه حس کنجکاوی، اعتماد به نفس و شروع یادگیری تهییج و تشویق می کند.

لذا این اصلاحات در کلاس درس با هدف ارتقا خلاقیت، درک بهتر دانش علمی و همچنین نگرش مثبت نسبت به یادگیری علم و دستاورد های عمده آن انجام شد. ارتقا خلاقیت در دانش آموزان مانند ایجاد تفکر جدید و نوآورانه در آنها، بر عهده گرفتن مسئولیت چالش بر انگیز و داشتن نگرش ریسک پذیری، ارتقا حس فراشناختی و انتقال یادگیری، بسیار ضعیف ارزیابی شد. در تجزیه و تحلیل های آینده، این نتایج با برخی از مشخصه های معمولی فرهنگ شرقی و سیستم آموزشی در ارتباط خواهد بود. این پژوهش استدلال می کند که تزریق خلاقیت احتمالا به موضوعاتی مانند برنامه آموزشی، سیستم های آموزشی محلی و فرهنگ اجتماعی محدود شود.

این پژوهش همچنین پشتیبانی های بیشتری را در زمینه خاص، مبتنی بر محتوی و مشخصه های فرهنگی در زمینه یادگیری خلاق ارائه می دهد. پیشنهاداتی نیز در زمینه اصلاحات مربوط به خلاقیت در جوامع آسایی ارائه شده است.

کلمات کلیدی: آموزش خلاقیت،روش تزریق، آموزش علم، نفوذ فرهنگی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

اصلاحات آموزشی بر مبنای خلاقیت در کشور های شرقی

امزوه روند بین المللی به صورتی است که خلاقیت را با چارچوب های برنامه ریزی درسی تلفیق کرده است ( لی متیز 2003). اخیرا، دولت های هنگ کنگ، سرزمین اصلی چین، تایوان، سنگاپور، کره جنوبی، اسرائیل و دیگر کشور های آسیایی، اصلاحات آموزشی را اعمال کرده اند و بر ارتقا خلاقیت در مدارس ابتدایی و راهنمایی تاکید دارند. یکی از ویژگی های مشترکی که این کشور ها دارند این است که آنها اهمیت خلاقیت را در برنامه آموزشی خصوصا در علم،زبان  و هنر را به خوبی درک کرده اند. برای پرورش شهروندان خلاق، کشور های آسیایی اصلاحات آموزشی وسیعی را بر مبنای یک فرآیند بالا به پایین  و همچنین بر مبنای حمایت های دولتی شان ترتیب داده اند.

در هنگ کنگ، خلاقیت، یکی از سه مهارت عمومی عمده است که در میان موضوعات درسی توسعه یافته است (شورای توسعه برنامه ریزی درسی 2002). مانند وضعیت موجود در اکثر مناطق آسیا، ساختار برنامه درسی و محتوای جدید درسی در هنگ کنگ تغییرات بنیادینی نداشته است. در این میان، خلاقیت به صورت یک موضوع مجزا شناخته نشده است اما به برنامه ریزی درسی روتینی تبدیل شده است که هنوز هم بسیار شناخته شده است. آموزش خلاقیت, نفوذ فرهنگی, کشور های آسیایی در حال حاضر به روش های موثر در زمینه تزریق مولفه های خلاقیت در کلاس های درس نیاز دارند. (چنگ 2004).

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

برای تحقق بخشیدن به آموزش خلاقیت در برنامه درسی مدرسه، یافتن روش هایی برای ادغام یادگیری خلاقیت و محتوای دانش اجتناب ناپذیر است. بدیهی است کار ساده نیست. انتظار می رود  ادغام، تنظیم، تعدیل، سازی بین دو حوزه یادگیری رخ دهد. این پژوهش یک روش مفید را برای تزریق یادگیری خلاقانه به محتوی موضوعی از جمله کشف، درک، ارائه و کاربرد و دگرگونی دانش محتوایی فراهم می کند….