عنوان انگلیسی مقاله:

The Politics of Accounting Standard-Setting: A Review of Empirical Research

ترجمه عنوان مقاله: تدوین استاندارد سیاست های حسابداری: مروری بر تحقیقات تجربی

$$$: فقط 28500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 54 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 40 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

ترجمه فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه ی مفهمومی
 • تعریف نفوذ سیاسی
 • مدل فرایند تنظیم استاندارد
 • دستور کار استاندارد در بنگاه ها
 • پژوهش در لابی گری در طول فرایند تنظیم استاندارد
 • لابی گری برای نظرخواهی توسط شرکت (تهیه)
 • لابی گری توسط اشخاص دیگر، شرکت های ممیز
 • اشکال دیگر لابی های سیاسی
 • محدودیت های پژوهش در لابی سیاسی
 • دیگر تحقیقات تجربی در مورد سیاست های تنظیم استاندارد
 • نتیجه گیری و پیشنهادات برای تحقیقات آتی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

در این بررسی نمای کلی از ادبیات تجربی تدوین استاندار سیاست های حسابداری از ایالات متحده را ارائه می دهیم. (FASB) هیئت استانداردهای حسابداری مالی می باشد. با اینکه در مشاهدات خود واضح است که سیاست ها در درجه اول نقش استاندارد ها را تعیین می کند. در بررسی هایمان بیشتر به این امر مهم پی برد. طبق بررسی، به طور بالقوه آنچه در پژوهش می بینیم از جهات مختلف برای تحقیقات آینده مفید است.

واژه های کلیدی: استانداردهای حسابداری، هیئت استانداردهای حسابداری مالی، سیاست، لابی ها، پیامدهای اقتصادی

ترجمه مقدمه مقاله

محققان حسابداری سال هاست تا این اندازه واقفند که سیاست ها در تدوین استانداردهای حسابداری تاثیر می گذارند. حتی مشاهدات متوالی از فرایند استانداردگذاری نشان می دهد که سیاست ها در درجه اول در مورد چگونگی تدوین استانداردهای حسابداری اثر داشته باشد. شروع با وات (1977)  و واتز و زیمرمن (1978) بوده است، که محققان به دنبال توسعه و آزمون اقتصاد نظریه های تدوین استاندارد که ثبت این نیروهای سیاسی است. هدف ما ارائه تحقیقات تجربی موجود در سیاست های تدوین استاندارد در استانداردهای حسابداری مالی هیئت مدیره ایالات متحده است.

اگر چه تحقیقات موجود شواهد مفید فراهم می کند در تدوین سیاست های استاندارد، استدلال ما این است، که درک فعلی ما از تدوین سیاست های استاندارد نسبتا متوسط است که هنوزهم باید انجام شود. ما پیشنهادات خود را برای چگونگی پژوهش در تدوین سیات های استاندارد جهت پیشرفت آتی را انجام می دهیم.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

ما خلاصه تحقیقات تجربی موجود درحدی که نیروهای شکل دهنده سیاست های استانداردهای حسابداری در ایالات متحده را بیان کند را نشان دادیم که به رغم این واقعیت بود که چهار دهه تحقیق در مورد این موضوع، پیشرفت های نسبتا متوسط بوده و تحقیقات کمی در گذشته انجام شده است. به عنوان مثال هنوز مشخص نیست که چگونه به خوبی تئوری های اقتصادی موجود از مقررات مشخص حسابداری حمایت می کنند و تنظیم استانداردهای حسابداری از دیگر اسکال مقررات متفاوت است. این شرایط فرصت هایی را فراهم می کند.

 

 

مطالب مرتبط