عنوان انگلیسی مقاله:

Online Customer Experience in e-Retailing: An Empirical Mode

ترجمه عنوان مقاله: تجربه آنلاین مشتری برای خرده فروشی الکترونیکی: مدل تجربی

$$$: فقط 22500 تومان

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 18 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 45 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

ترجمه فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیش زمینه تجربه مشتری انلاین
 • تجربه مشتری
 • تجربه آنلاین مشتری
 • مدل مفهومی
 • شکل 1 مدل مفهومی ما را در باره OCE (تجربه آنلاین مشتری)  نمایش می دهد.
 • متغیر های سابقه
 • سوابق حالت تجربی شناختی (CES)
 • سوابق حالت تجربی موثر (AES)
 • متغیر های مولفه OCE
 • نتایج OCE (تجربه آنلاین مشتری)
 • جدول 2- پروفایل نمونه
 • روش نمونه
 • توسعه معیار
 • نتایج
 • مدل اندازه گیری
 • مدل های ساختاری
 • آزمایش مدل های جایگزین
 • بحث
 • مشارکت های تجربی
 • مفاهیم مدیریتی
 • محدودیت ها و فرصت ها برای انجام مطالعات بعدی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله تجربه آنلاین مشتری برای خرده فروشی الکترونیکی: مدل تجربی

درک تئوری رفتار خرید آنلاین توجه زیادی را به خود جلب نموده است. توجه کمتری بر روی ایجاد تجربه مشتری (CE) که از تعامل خریدار آنلاین با فروشندگان الکترونیکی ناشی می شود، متمرکز شده است.

این مطالعه یک مدل را توسعه داده و آنرا به طور تجربی با استفاده از رابطه بین سوابق و نتایج حاصل از تجربه مشتری آنلاین (OCE) درون وب سایت های خرید اینترنتی با کمک گرفتن از یک نمونه بین المللی آزمایش می کند. این مطالعه، معیارهای عملیاتی از این متغیر ها را به اضافه ی مولفه های موثر و شناختی تجربه مشتری آنلاین (OCE) شناسایی نموده و فراهم می کند. این مقاله با هدف گیری به سمت دانش جدید و درک اینکه چگونه خرده فروشان اینترنتی می توانند یک تجربه موثر آنلاین را برای مشتریان خود فراهم کنند، سهمی از تولید مقالات در این زمینه را به خود اختصاص می دهد.

کلمات کلیدی: خرده فروشی الکترونیکی، تجربه مشتری آنلاین، اعتماد، رضایت، قصد باز پرداخت، مدل سازی معادلات ساختاری

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

مطالب مرتبط