عنوان انگلیسی مقاله:

Online Customer Experience in e-Retailing: An Empirical Mode

ترجمه عنوان مقاله: تجربه آنلاین مشتری برای خرده فروشی الکترونیکی: مدل تجربی

$$$: فقط 25000 تومان (حراج)

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 18 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 45 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

ترجمه فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیش زمینه تجربه مشتری انلاین
 • تجربه مشتری
 • تجربه آنلاین مشتری
 • مدل مفهومی
 • شکل 1 مدل مفهومی ما را در باره OCE (تجربه آنلاین مشتری)  نمایش می دهد.
 • متغیر های سابقه
 • سوابق حالت تجربی شناختی (CES)
 • سوابق حالت تجربی موثر (AES)
 • متغیر های مولفه OCE
 • نتایج OCE (تجربه آنلاین مشتری)
 • جدول 2- پروفایل نمونه
 • روش نمونه
 • توسعه معیار
 • نتایج
 • مدل اندازه گیری
 • مدل های ساختاری
 • آزمایش مدل های جایگزین
 • بحث
 • مشارکت های تجربی
 • مفاهیم مدیریتی
 • محدودیت ها و فرصت ها برای انجام مطالعات بعدی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه مقاله تجربه مشتری آنلاین

درک تئوری رفتار خرید آنلاین توجه زیادی را به خود جلب نموده است. توجه کمتری بر روی ایجاد تجربه مشتری (CE) که از تعامل خریدار آنلاین با فروشندگان الکترونیکی ناشی می شود، متمرکز شده است.

این مطالعه یک مدل را توسعه داده و آنرا به طور تجربی با استفاده از رابطه بین سوابق و نتایج حاصل از تجربه مشتری آنلاین (OCE) درون وب سایت های خرید اینترنتی با کمک گرفتن از یک نمونه بین المللی آزمایش می کند. این مطالعه، معیارهای عملیاتی از این متغیر ها را به اضافه ی مولفه های موثر و شناختی تجربه مشتری آنلاین (OCE) شناسایی نموده و فراهم می کند. این مقاله با هدف گیری به سمت دانش جدید و درک اینکه چگونه خرده فروشان اینترنتی می توانند یک تجربه موثر آنلاین را برای مشتریان خود فراهم کنند، سهمی از تولید مقالات در این زمینه را به خود اختصاص می دهد.

کلمات کلیدی: خرده فروشی الکترونیکی، تجربه مشتری آنلاین، اعتماد، رضایت، قصد باز پرداخت، مدل سازی معادلات ساختاری

ترجمه مقدمه مقاله

ایجاد تجربه مشتری

استراتژی‌های مدیریت فروشِ موثر با ایجاد تجربه مشتری، که به نوبه خود منجر تولید نتایج عملکردی موفق میشود، ارتباط دارد. بطور مشابه؛ اهمیت تجربه در برابر رشد خرید اینترنتی نیز شناخته شده است. با داشتن جدیدترین توسعه های تکنولوژیکی در فروش الکترونیکی، این مقاله درک ما را از CE (تجربه مشتری) در زمینه فروش انلاین ترقی میدهد. در این زمینه ما برای انجام جستجوهای اینترنتی و برای ایجاد سهم مشخص در تولید مقالات در زمینه خرده فروشی ” با بکار بردن تئوریهایی که به میزان زیادی در مباحث اینترنتی مورد استفاده قرار نگرفته اند ” از نظر (براون ودنت، 2009) پیروی می کنیم.

چشم انداز خرده فروشی امروزه توسط ” بازیگران خالص” ( فقط خرده فروشان آنلاین) مانند خرده فروشان چند کانالی محبوبیت یافته است. زمینه چند کانالی فرصتهای خرده فروشی الکترونیکی را برای دسترسی به مشتری افزایش داده است در حالیکه این موضوع بر حسب پیچیدگی رفتارهای خریدار، برخی از چالشها را نیز نشان میدهد. مشخصات Web 2.0 (مانند تعامل، توصیه های آنلاین مشتری- به مشتری (C2C)، کلمات دهانی آنلاین، یا مفهوم ایجاد شده بوسیله کاربر) پتانسیل تعامل خرده فروش الکترونیکی با مشتری را پیشرفت میدهد.

با پیشرفت سخت افزاریی مانند ابزارهای دستی که تبادل اطلاعات در زمان واقعی و انجام خرید در هر زمان و در هر مکانی را میسر میکنند؛ پیچیدگی بیشتری ایجاد میشود. ترکیب چشم انداز خرده فروشی الکترونیکی که به طور فزاینده‌ای پیچیده میشود، با اهمیت CE (تجربه مشتری)در عملکرد کسب و کار؛ به این معناست که خرده فروشان باید بفهمند که چگونه یک تجربه آنلاین بهینه را برای مشتری در داخل و در سراسر کانالها تضمین نمایند.

ترجمه مقاله تجربه مشتری آنلاین

تعدادی از مطالعات، محرکهایی چون کیفیت وب سایت و توسعه ابزارهای اندازه گیری را مورد بررسی قرار داده‌اند. شناسایی مولفه های کیفیت وب سایت یک نقطه آغاز را برای کشف تجربه آنلاین مشتری فراهم میکند. به هر حال تجربه چیزی فراتر از اجزای مولفه وبسایت است. هدف مطالعه ما توسعه و افزودن دانشمان در زمینه تجربه آنلاین مشتری به ویژه در ارتباط با سوابق و پیامدهای ان است. اهداف اصلی عبارتند از:

1- شناسایی مولفه های تجربه آنلاین مشتری

2- توسعه مدل تئوریکی جامع از تجربه آنلاین مشتری که متغیرهای مستقیم و غیر مستقیم سوابق را در خود جای میدهد، متغیرهای مولفه های تجربه آنلاین مشتری و متغیرهای نتیجه بر اساس تئوری از پیش موجودِ قصد خرید مشتری میباشد.

3- آزمایش تجربی مدل توضیحی تجربه آنلاین مشتری جهت یافتن پشتیبان برای ارتباطات سببی پیشنهاد شده.

دنبال نمودن این اهداف ما را در تولید مقالات خرده فروشی اینترنتی که هم به دانش جدید می افزاید و هم دانش موجود را توسعه میدهد، کمک میکند. ما این کار را با توسعه و ازمایش مدل جدید تجربه آنلاین مشتری که در حال حاضر در مقالات یافت نمیشود انجام دادیم. ساختار این مقاله به صورت زیر است. ما کار خود را با مرور تعاریف جاری و موجود از تجربه آنلاین مشتری در ارتباط با تعاریف موجود از تجربه مشتری در زمینه سنتی افلاین آغاز میکنیم.

ما مدل تجربه آنلاین مشتری را ارائه میدهیم و مقالات پشتیبان را برای متغیرهای سوابق و نتیجه بررسی نموده و ارتباط بین آنها را فراهم میکنیم. در مرحله بعدی ما یک روش جستجوی تطبیق یافته را نمایش میدهیم، که به دنبال آن انالیز یافته های مطالعه انجام میشود. نهایتا ما توضیحی را برای یافته ها، مفاهیم مدیریتی، محدودیتهای مطالعه و راهنمایی برای انجام مطالعات بعدی را ارائه خواهیم داد.

ترجمه قسمتی از متغیر های مقاله

تجربه مشتری

میرو اسچواگر (2000) CE (تجربه مشتری) را به عنوان ” پاسخ درونی و ذهنی که مشتری نسبت به هرگونه تماس مستقیم و غیر مستقیم با شرکت دارد” تعریف می کند. CE به عنوان یک ساختار روانشناسی مفهومی شده است که پاسخ جامع و ذهنی ناشی از تماس مشتری با خرده فروش می باشد و چیزی است ممکن است درگیر سطوح مختلف درگیری مشتری باشد. انتایل و همکان (2007) شواهدی از شش مولفه OCE را پیدا کرد. انها بصورت زیر تعریف می شوند: حسی، عاطفی، شناختی، عمل گرا، سبک زندگی و رابطه ای. دو ساختار روان شناختیِ شناخت و تاثیر به عنوان مولفه های تاثیر گذار در رفتار مشتری و تجربه مشتری شناخته شده اند و در مدل های CE مانند مدل (ورهوف و همکاران، 2009) به کار گرفته شده اند..

تجربه آنلاین مشتری

خریداران آنلاین، با داده های حسی ورودی ناشی از تعداد وسیعی از محرکهای موجود در وب سایت های خرده فروشها مانند اطلاعات متنی، تصاویر بصری، ویدئو و یا صوت مواجه می شوند. طبق نظر Gentile, Spiller, and Noci (2007) ما فرض میکنیم که مشتری این اطلاعات را از دیدگاه شناختی و عاطفی خود که سازنده ایجاد احساس از وبسایت های خرده فروشان اینترنتی است ؛ تفسیر میکند. Novak, Hoffman, and Yung (2000)  موضوع OCE (تجربه آنلاین مشتری) را با استفاده از دیدگاه شناختی( ادراکی) تعامل انلاین مد نظر قرار دادند. انها OCE (تجربه آنلاین مشتری) را به عنوان ” حالت شناختی تجربه شده در طول راهبری ” تعریف کردند و بر اساس شناخت با مرکزیت فردی تعدادی عامل تعیین کننده‌ی OCE را پیشنهاد نمودند.

مدل مفهومی تجریه آنلاین مشتری

شکل 1 مدل مفهومی ما را در باره OCE (تجربه آنلاین مشتری)  نمایش میدهد.

 ما چارچوب ایجاد شده S–O–R یا چارچوب ورودی- پاسخ- خروجی را که در مدلهای قصد خرید انلاین یافته‌ایم، در نظر میگیریم. مدل ما متشکل از 3 نوع از متغیرهاست که به صورت زیر توضیح داده میشوند: متغیر سابقه، متغیر مولفه OCE، و متغیرهای نتیجه. ه متغیر سابقه‌ای در میان مقالات پشتیبانی شده اند که بر اساس مولفه های شناختی و موثر از OCE (تجربه آنلاین مشتری) شکل گرفته اند؛ که به نوبه خود منجر به سه رفتار نتیجه ای میشوند…

ادامه ترجمه در فایل ترجمه موجود می باشد.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

مطالب مرتبط