عنوان انگلیسی مقاله:

Analyzing the impact of knowledge management on CRM success: The mediating effects of organizational factors

ترجمه عنوان مقاله: بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM): اثرات واسطه عوامل سازمانی

$$$: فقط 6000 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 27 صفحه

منبع: ساینس دایرکت و الزویر

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

6000 تومان – ترجمه مقاله
فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • زمینه های تئوری
 • مروری بر مدیریت ارتباط با مشتری
 • مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش
 • عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری
 • قابلیت های مدیریت دانش و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری
 • متغیرهای سازمانی و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری
 • تکنولوژی و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری
 • مشتری مداری و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری
 • تجربه مدیریت ارتباط با مشتری و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری
 • موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری : نتایج حاصل از پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری
 • روش تحقیق
 • روش شناسی
 • مقیاس اندازه گیری
 • تجزیه و تحلیل اعتبار، قابلیت اطمینان، و ابعاد مقیاس اندازه گیری
 • آزمایش مدل ساختاری
 • جدول 2) تناسب شاخص های مدل بهبود یافته
 • شکل 1) مدل ساختاری موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری
 • تجزیه و تحلیل نتایج
 • نتیجه گیری
 • محدودیت ها و خطوط پژوهشی آینده
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان

مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش مدیریت دانش برای همه شرکت ها بویژه در محیط رقابتی کنونی به ابزار استراتژیک کلیدی تبدیل شده اند. علاوه بر این، دانش مشتری یک موضوع مهم برای اجرای مدیریت ارتباط با مشتری است. با بررسی مقالات، ما دریافتیم بسیاری از مطالعات به تجزیه و تحلیل نقش حیاتی ایفا شده توسط طرح های مدیریت دانش به عنوان عوامل تعیین کننده موفقیت  مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته اند. علاوه بر این، ما دربافتیم مطالعات متنوعی نشان می دهد که در زمان اجرای این استراتژی نرخ بالایی از شکست وجود دارد، به طوری که هنوز هم هیچ چارچوب مفهومی یکپارچه ای برای هدایت شرکت ها جهت اجرای موفقیت آمیز آن وجود ندارد.

در این مقاله، با استفاده از داده های 153 هتل اسپانیایی، روابط بین مدیریت دانش وموفقیت مدیریت ارتباط با مشتری را با استفاده از مدل معادلات ساختاری بررسی می کنیم. ایده اصلی این است که داشتن قابلیت های مدیریت دانش برای موفقیتمدیریت ارتباط با مشتری  کافی نیست، بلکه عوامل دیگری نیز وجود دارد که می توان در نظر گرفت. در واقع، به طور خاص، عوامل سازمانی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر گذار هستند و به نظر می رسد آنها واسطه تاثیر گذاری عوامل دیگر (قابلیت های مدیریت دانش/فن آوری/عوامل مشتری گرایی) در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری (در قوانین و مقررات مالی و بازاریابی) می باشند.

کلید واژه ها: مدیریت دانش، مدیریت ارتباط با مشتری، مدل موفقیت، فن آوری/سازمانی/مشتری، عوامل گرایش

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان

در حال حاضر، جامعه دانش یا اقتصاد مبتنی بر دانش با عواملی از قبیل افزایش رقابت، نوآوری های تکنولوژیک و طبیعت جهانی بازار  مشخص می گردد (کاستلز، 1998). در این جامعه، شرکت ها باید در هنگام انجام کسب و کار خود به دانش توجه کنند زیرا تبدیل به یک عامل کلیدی برای ساخت یک مزیت رقابتی شده است (سالمادور و بینو، 2007). علاوه بر این، در سال های اخیر، دانش به عنوان یک منبع مهم سازمانی در نظر گرفته شده است و علاقه رو به رشدی به این مفهوم وجود دارد (الوی و لیدنر، 2001). به همین دلیل است که مدیریت دانش در حال تبدیل شدن به یک اولویت پژوهشی در جامعه دانشگاهی است و یکی از حوزه هایی است (سالمادور و بینو، 2007). که شرکت ها سهم هزینه بیشتری جهت اجرای آن اختصاص می دهند (کال، 2005).

در این محیط، روابط شرکت با بازار بحرانی هستند، و کاملا استراتژی های بازاریابی شرکت را به دیگر رویکرد های رابطه ای تغییر داده است (ژنروس، 1994)، مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک حوزه کاربرد و پژوهش پدیدار شده است. مقالات مدیریت ارتباط با مشتری تاکید دارند که شرکت ها دربافته اند حفظ مشتریان موجود، با توسعه روابط بلند مدت و رفع نیازهای آنها، نسبت به جذب مشتریان جدید دارای سودآوری بیشتری می باشد. این روابط طولانی مدت که تا حد زیادی بر روی دانش مشتری وسیستم های مدیریتدانش و مدیریت ارتباط با مشتری استوار است نه تنها توانایی سازمان را جهت تعامل، جذب و ایجاد روابط شخصی با مشتریان، بهبود می بخشد بلکه همچنین توانایی افزایش دانش مشتریان را در مورد آنها افزایش می دهد (سو و والتمن، 2005).

http://modir3-3.ir/TRANS/pacage-transe/pace-crm-modir123.com.PNG

مطالب مرتبط