عنوان انگلیسی مقاله:

The Influence of Marketing Communication on Financial Situation of the Company: A Case from Automobile Industry

ترجمه عنوان مقاله: تاثیر ارتباطات بازاریابی بر وضعیت مالی شرکت: موردی از صنعت خودرو

سال انتشار: 2017

قیمت: 7500 تومان (حراج)

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 11 صفحه

منبع: سایتس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مقاله
  • چکیده
  • مقدمه
  • ابعاد نظری
  • ارتباطات بازاریابی
  • معرفهای مالی
  • شرکت تلسا موتورز
  • ارتباطات بازاریابی تلسا موتورز
  • نتیجه گیری

چکیده مقاله

ترجمه مقاله تاثیر ارتباطات بازاریابی بر وضعیت مالی شرکت

ارتباطات بازاریابی شیوه ای برای فراهم کردن اطلاعات منتخب برای مشتریان است، که به سریعترین و کارآمدترین شیوه انجام می شود. وضع ارتباطات بازاریابی شرکت می تواند محرکی در تعداد مشتریان باشد که اغلب عامل مهمی برای افزایش در فروش است. گرچه هزینه ها با ایده های بازاریابی تحولی پیوند دارند که از شبکه ارتباطات بازاریابی منتخب و ابزارها در فرم نهایی استفاده می کند که مشتریان را خطاب قرار می دهد.

هدف این مقاله استفاده از دانش ارتباطات بازاریابی صنعت خوروسازی تسلا موتورز است تا اطلاعاتی درباره ی شبکه ها و ابزارهای ارتباطی موثر کسب شود که هم اکنون استفاده می شود. ما رابطه راهبرد بازاریابی را در مقایسه با موقعیت مالی مشاهده می کنیم که شامل ویژگی های مالی از شبکه ها و ابزارهای ارتباطی است. محققان از مورد واقعی تسلا موتورز استفاده کرده و ارتباطات بازاریابی موثر را در محیط کنونی بررسی می کنند که شامل این دو مورد هستند: 1) کارآمد از دیدگاه مالی، 2) مفید در رابطه با ایجاد روابط با مشتری.

واژگان کلیدی: بازاریابی، ارتباطات بازاریابی، سرمایه، صورت حساب درآمد، حمل و نقل، تلسا

نتیجه گیری مقاله

ارتباطات بازاریابی بر موقعیت مالی شرکت

در این مقاله ما به بررسی و تحلیل معرفه ای مالی می پردازیم تا تاثیرات مهم ارتباطات بازاریابی را بر موقعیت مالی شرکتهای انتخاب شده ارزشیابی کنیم. این تاثیراتی که ما در نظر می گیریم برمبنای نظریه های موجود از نقش معرفهای مالی هستند. هدف این مقاله اشاره به ابزارهای بازاریابی شرکتهای انتخاب شده و معرفهای مالی آنها است. این می تواند اهمیت ارتباطات بازاریابی را در بازار جهانی نشان دهد. مشکل این روزها این است که چطور شرکتها از ابزارهای بازاریابی برای کسب سود استفاده می کنند، توجه مشتریان را جلب می کنند و سهم بازار را افزایش می دهند تا بتوانند موقعیت رقابتی شان را با شرکتهای دیگر حفظ کنند.

در این پژوهش ما از داده ها برای بررسی تکامل اثرات اصلی ارتباطات بازاریابی بر موقعیت مالی شرکت استفاده می کنیم. اثراتی که در نظر می گیریم بر مبنای نظریه های نقش معرفهای مالی است. از تحلیل تجربی بر داده های مالی از صنعت خودرو استفاده می کنیم. در صنعت خودروسازی، ارتباطات بازاریابی بخش مهمی از این محیط است. همانطور که پیشتر نیز گفته شد، هدف ما تمایز بین اثرات موجود ارتباطات بازاریابی یعنی اثرات مستقیم و غیرمستقیم است.ما اثرات مستقیم ارتباطات بازاریابی را در نظر می گیریم. در تعریف ما اثرات مستقیم شامل ارتباطات بازاریابی است که بر مشتریان تاثیر می گذارد تا محصولات را از شرکت بخرند و نیز بر موقعیت مالی شرکت از طریق معرفهای مالی تاثیر می گذارد. در مقابل اثرات مستقیم شامل ارتباطات بازاریابی است که مشتریان را قادر می سازد تا باورهای قبلی شان را به روز رسانی کرده و عدم اطمینان درباره ی کیفیت واقعی محصولات جدید را از طریق فرایند یادگیری بیزی کاهش دهند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

 

مطالب مرتبط