عنوان انگلیسی مقاله:

Cause related marketing in the German retail sector: Exploring the role of consumers’ trust

ترجمه عنوان مقاله: بازاریابی حمایتی در بخش خرده فروشی آلمان: بررسی نقش اعتماد مصرف كنندگان

$$$: فقط 25500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 25 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

بازاریابی خيرخواهانه (CrM) به یکی از پویاترین ابزارهای بازاریابی تبدیل شده است. CrM امکان معرفی فرهنگ کلی شرکتها در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) در پایانه فروش را فراهم می کند. به تازگی زنجیره های خرده‌فروشی در آلمان شروع به استفاده از CrM به عنوان یک استراتژی جهت متمایز کردن خود و محصولاتشان و حفظ وفاداری مصرف‌کنندگان در بازارهای شدیدا رقابتی نموده‌اند. برای مصرف‌کنندگان، اطلاعات لازم برای ارزیابی بی‌طرفی یک كمپين CrM غير ممكن هست. بنابراین، اعتماد به یک مساله مهم تبدیل شده است. هدف مطالعه ما شناخت نقش اعتماد در موفقیت یک كمپين CrM است. ما اعتماد مصرف‌کنندگان به كمپين CrM یک خرده‌فروشی را برای موفقیت یک كمپين خاص به همراه نقش اعتماد عمومی مصرف‌کنندگان به CrM و نقش اثرات جانبی بالقوه بررسی میکنیم. مطالعه تجربی بر اساس یک تحقیق آنلاین استاندارد روی مصرف‌کنندگان است که در آلمان انجام شده است. فرضیات ما با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری (SEM) آزموده میشوند. نتایج حاصله نشان میدهد که اعتماد مصرف‌کننده به كمپين CrM یک خرده‌فروشی موجب افزایش وفاداری مصرف‌کننده به خرده‌فروشی می‌شود. علاوه بر این مشاهده شد که اعتماد عمومی به كمپينهای CrM، یک فاکتور بیرونی موثر بر خرده‌فروش است که تاثیر چشمگیری بر اعتماد به یک كمپين خاص دارد. بر اساس نتایج حاصله، پیشنهاداتی در خصوص بازار و خط مشی ارائه می‌شود.

واژگان کلیدی: اعتماد مصرف کنندگان، بازاریابی حمایتی، مسئولیت، جتماعی شرکت، بخش خرده فروشی، مدل معادله ساختاریاله بازاریابی حمایتی در بخش خرده فروشی آلمان: بررسی نقش اعتماد مصرف كنندگان