عنوان انگلیسی مقاله:

Examining the role of advertising and sales promotions in brand equity creation

ترجمه عنوان مقاله: بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ایجاد ارزش ویژه برند

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 20 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • چارچوب مفهومی
 • ارزش ویژه برند
 • اجزای آمیخته بازاریابی
 • فرضیات تحقیق
 • تبلیغات
 • شکل 1: مدل مفهومی
 • ترفیعات فروش
 • روابط بین ابعاد ارزش ویژه برند
 • روش شناسی
 • انتخاب نمونه و جمع آوری داده
 • اندازه گیری
 • نتایج
 • مدل اندازه گیری
 • مدل ساختاری
 • جدول 1: سازه ها و نتایج اندازه گیری
 • جدول 2: نتایج مدل ساختاری
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ارزش ویژه برند

ارزش ویژه برند مساله مهمی در بازاریابی است. علیرغم دریافت توجه قابل ملاحظه، توافقی دراین باره وجود ندارد که کدامیک بهترین معیار به کار رفته برای نشان دادن این سازه پیچیده و چندوجهی است (مایو مک کی 2001؛ راجیو و لئون 2007). بخشی از دلیل به دیدگاه های مختلف به کار رفته برای تعریف و اندازه گیری این مفهوم ربط دارند (کریستودولیدس و دی چرانتونی 2010). دیدگاه مالی بر ارزش نام تجاری برای شرکت تاکید می کند (سیمون و سولیوان 1993؛ فلدویک 1996). از سوی دیگر، دیدگاه مشتری بر مفهوم سازی و اندازه گیری برابر نام تجاری برای مشتریان تمرکز می کند (لئون و همکاران 2006).
با استفاده از دیدگاه دوم و رویکرد روانشناسی شناختی، ارزش ویژه برند ارزش افزوده فراهم شده توسط نام تجاری برای محصول را نشان می دهد (فارکوهر 1989). آکر (1991، ص15) یکی از پذیرفته شده ترین و جامع ترین تعاریف ارزش ویژه برند را فراهم می کند: مجموعه ای از دارایی های نام تجاری و دیون مربوط به نام تجاری، نام و نماد آن که ارزش فراهم شده توسط محصول و خدمات برای شرکت یا مشتریان را می افزاید یا کم می کند. کلر (1993، ص2).

اجزای آمیخته بازاریابی

اجزای آمیخته بازاریابی بر برداشت های تساوی مشتریان از نام تجاری تاثیر می گذارد (پاپو و کوستر 2008). این متغیرها اهمیت زیادی دارند، نه به این خاطر که می توانند تاثیر زیادی بر ارزش ویژه برند داشته باشند بلکه به این خاطر که تحت کنترل شرکت ها هستند و بازاریاب ها را قادر می سازند تا ارزش ویژه برند را از طریق فعالیت های بازاریابی خود رشد دهند (کلر 1993؛ بری 2000؛ یائو 2000؛ عالیوادی و همکاران 2003؛ هرمان و همکاران 2007). در رشته پویایی بازاریابی، مطالعات بی شماری از تدابیر مالی و بازار-محصول ارزش ویژه برند برای آنالیز تاثیرات کوتاه و بلندمدت عملکردها و خط مشی ها استفاده می کنند از جمله تبلیغات و ترفیع قیمت (لیفلانگ و همکاران 2009؛ آتامان و همکاران 2010؛ سرینواسان و همکاران 2010).

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط