عنوان انگلیسی مقاله:

The increasing importance of public marketing: Explanations, applications and limits of marketing within public administration

ترجمه عنوان مقاله: افزایش اهمیت بازاریابی عمومی (بخش دولتی): تبیین، کاربردها و محدودیت های بازاریابی در ادارات دولتی

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 16 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 27 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

7500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

اگر چه مجلس و نمایندگان دائم آن و ادارات عمومی، نیمی از GDP اتحادیه اروپا را تخمین می زنند، در تحقیق صورت گرفته بر روی بخش عمومی در متون ادبی بازاریابی و مدیریت، طی 10 سال گذشته، کاهش چشمگیری رخ داده است. هدف از مقاله، نشان دادن این مطلب است که دیدگاه های تئوری که در ادارات عمومی و بازاریابی طی چند دهه گذشته ظهور کرده اند، چگونه منجر به همخوانی عملی و ملموس میان دو رشته‌ای که قبلاً تنها بصورت تئوریک بحث شده اند، می شود. ما کاربردها و محدودیت های بازاریابی عمومی را در درون این چهارچوب برای 4 ابزار کلاسیک بازاریابی (تولید و بهبود محصول، قیمت، ارتقاء و توزیع) بیان کرده و نشان داده‌ایم که هم اکنون بازاریابی عمومی (مثل کاربرد مفاهیم و ابزارهای بازاریابی در اداره عمومی) یک واقعیت در طیف وسیع کشور است.
بالاخره، نتایج مصاحبه های پنج گانه عمیق کیفی گفته که این مصاحبه ها ما را به سمت آژانس های اداره عمومی از بخش ها و کشورهای مختلف هدایت می کنند، این مصاحبه ها یک شاخص تجربی برای فرضیات ما مبنی بر تکامل تاریخی رشته بازاریابی از تعامل به یک رابطه محور بعلاوه تمایل به سمت مدیریت گرایی در اداره عمومی را فراهم می کنند که احتمالاً منجر به افزایش اهمیت بازاریابی عمومی در سالهای آتی می گردد.

کلمات کلیدی: بازاریابی عمومی، اداره عمومی، بازاریابی اجتماعی، مدیریت عمومی، بخش عمومی، بازاریابی غیر انتفاعی