عنوان انگلیسی مقاله:

LIBRARY STRATEGIES Planning strategically and strategic planning

ترجمه عنوان مقاله: استراتژی های کتابخانه برنامه ریزی به صورت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک

$$$: فقط 3000 تومان

سال انتشار: 2008

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 4 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 7 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

چکیده

هدف: این مقاله استدلال می کند که، در حالی که به یک نفر نیاز داریم تا درباره استراتزی سازمان به صورت منطقی تصمیم بگیرد، اما این استراتژی سازمان لزومی ندارد که محصول یک فرایند برنامه ریزی استراتژیک طولانی باشد.
طرح/ روش شناسی/ رویکرد: این مقاله مورد بحث قرار می دهد و مثال هایی ارائه می کند تا نشان دهد که چرا یک موسسه نیازی به این ندارد که یک فرایند برنامه ریزی استراتژیک پیچیده را رعایت کند.
یافته ها: برای طراحی جهت گیری استراتژیک کتابخانه یک فرایند پرزحمت نیاز نیست.
مفاهیم کاربردی: یک کتابخانه می تواند استفاده موثری از پول و زمان خود برای رضایت مشتریانش داشته باشد نسبت به زمانی که آنها را در یک فرایند برنامه ریزی استراتژیک صرف کند.
منشاء/ارزش: با امیدواری، این مقاله می خواهد کتابداران را برانگیزاند تا یک تعادل مناسب بین نداشتن استراتژی و اتلاف وقت و پول بیش از حد در ایجاد یک برنامه استراتژیک طولانی برقرار کنند.
واژگان کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، استراتژی شرکت، کتابخانه، کتابداران
نوع مقاله: مرور کلی

چکیده انگلیسی مقاله

Purpose: This paper argues that, while one needs to logically decide on an organization’s strategy, it does not need to be a product of a lengthy strategic planning process.
Design/methodology/approach: The paper discusses and gives examples to illustrate why an institution does not need to go through an intricate strategic planning process.
Findings: A laborious process is not needed to plan a library’s strategic direction.
Practical implications: A library can more efficiently use its money and time to satisfy its customers than by spending them on a drawn-out strategic planning process.
Originality/value: Hopefully, this article will motivate librarians to find the proper balance between having no strategy and wasting too much time and money on creating a lengthy strategic plan.
Keywords: Strategic planning, Corporate strategy, Libraries, Librarians
Paper type: General review