عنوان انگلیسی مقاله:

Evaluation of Efficiency of Accounting Information Systems: A Study on Mobile Telecommunication Companies in Bangladesh

ترجمه عنوان مقاله: ارزیابی کارایی سیستم های اطلاعاتی حسابداری: مطالعه ای بر روی شرکت های ارتباطات سیار در بنگلادش

$$$: فقط 20500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 19 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 26 صفحه

منبع: Global Disclosure of Economics and Business

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

20500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

این مطالعه به ارزیابی کارایی سیستم ­های اطلاعاتی حسابداری شرکت­ های منتخب ارتباطات سیار می­ پردازد. سیستم­ های اطلاعاتی حسابداری موجود (که منابع مهم اطلاعات حسابداری را ارائه می­ کنند) در شرکت ­های منتخب ارتباطات سیار بیشتر به عنوان سیستمی برای ثبت و گزارش­دهی عملیات کسب و کار شناخته می ­شوند تا یک سیستم اطلاعاتی برای مدیریت تصمیم­ گیری. سیستم ­های اطلاعاتی حسابداری در قالب مجموعه ­ای از سرمایه و منابع انسانی درون سازمان مسئول آماده­ سازی اطلاعات مالی و اطلاعات به ­دست­ آمده از گردآوری و پردازش داده­ های تراکنش­ ها هستند. برای اجرای اثربخش فرایند تصمیم­گیری به اطلاعات حسابداری کافی نیاز داریم و این اطلاعات کافی زمانی به دست می ­آید که سیستم ­های اطلاعاتی حسابداری به صورت کارآمد عمل کنند. سیستم ­های اطلاعاتی حسابداری کارآمد به این دلیل اهمیت دارند که تضمین می­ کنند تمام سطوح مدیریت اطلاعات کافی، مناسب، مرتبط و صحیح را برای برنامه ­ریزی و کنترل فعالیت­ های سازمان تجاری دریافت می­ کنند. سیستم­ های اطلاعاتی حسابداری محدوده وسیعی را در محیط سازمانی پوشش می­ دهند و اطلاعات با کیفیت را برای کاربران داخلی و خارجی سازمان تجاری را تولید می ­کنند. کاربران سیستم ­های اطلاعاتی از سیستم ­های خود رضایت دارند. این مطالعه نشان می­ دهد که سیستم­ های اطلاعاتی حسابداری شرکت ­های منتخب ارتباطات سیار کارآمد هستند زیرا بررسی شاخص­ های مختلف کارایی به نتایج مطلوبی منجر شد و پاسخ پاسخ­ دهندگان پیمایش حاوی نظرهای مثبتی بود.

هدف مطالعه
هدف اصلی این مطالعه ارزیابی کارایی سیستم اطلاعاتی حسابداری شرکت های منتخب در بنگلادش است. پژوهشگر برای تحلیل این هدف تعدادی از شاخص های کارایی AIS نظیر وجود سیستم اثربخش کنترل داخلی، مقرون به صرفه بودن، وجود اقدامات امنیتی، مستندسازی مناسب، تفکیک عملیات و حسابداری، افشای مناسب و استقلال حسابرسی داخلی و خارجی را انتخاب و بررسی کرده است. در صورتی که شاخص های ذکرشده در هر یک از سیستم های اطلاعاتی حسابداری وجود داشته باشد آن سیستم کارایی دارد.

 

 

مطالب مرتبط