عنوان انگلیسی مقاله:

The real effects of financial constraints: Evidence from a financial crisis

ترجمه عنوان مقاله: اثرات واقعی عوامل بازدارنده مالی: شواهدی از یک بحران مالی

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 18 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 27 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • داده
 • روشهای آمارگیری شرکت و طرز رویه آنها در طول بحران
 • شکل مالکیت
 • درجه بندی اعتبار
 • عوامل بازدارنده از یک بررسی
 • شرکت های بازدارنده مالی مانند چه چیزی است ؟
 • چه نوع اختلافی از ستون اعتبار با شرکت های بازدارنده مواجه است ؟
 • عوامل بازدارنده مالی و سیاست های شرکت در طول بحران مالی
 • هماهنگی پالاینده در طی بحران
 • مقایسه با نمایندگان استاندارد برای عوامل بازدارنده مالی
 • مدیریت بر قدرت نقدینگی در بحران مالی
 • مدیریت نقدی (بر پول نقد)
 • مدیریت بر ستون هایی از اعتبار
 • مخارج سرمایه گذاری در طول بحران مالی
 • دسترسی به سرمایه گذاری و پرداخت هزینه داخلی
 • روابط بین قدرت نقدینگی داخلی و سرمایه گذاری
 • فروش دارائی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ما مدیر عاملان شرکت (مقام های ارشد اجرائی) مالی را در اروپا و آسیا آمریکا، مستقیماً برای اینکه ارزیابی کنیم بنگاه های اقتصادی آنها در طول بحران مالی جهانی که در سال 2008 دچار عوامل بازدارنده شده اند معتبر هستند (دارای اعتبار) هستند یا خیر مورد بررسی قرار دادیم همچنین ما در مورد اینکه آیا طرح ها و روند های مخارجی شرکت شرطی متفاوت روی این بررسی بر اساس مقیاسی از عوامل بازدارنده مالی دارد مطالعاتی نیز انجام دادیم شواهد و مدارک بدست آمده نشان می دهد که بنگاه های اقتصادی بازدارنده تخفیف های عمده تری در مخارج فنی و تکنولوژی استخداو م اشتغال و مخارج مربوط به سرمایه دارد. بنگاه های اقتصادی بازدارنده همچنین از طریق پول نقد بیشترین سرمایه مشتریان را از بین می برد. و در نتیجه شدیداً روی ستون های از اعتبار برای ترساندن بانک ها که دسترسی را در آینده محدود خواهد کرد و سرمایه های بیشتری را برای سرمایه گذاری و عملکرد آنها به کار می گیرد اثر می گذارد. همچنین ما دریافتیم که ناتوانی (عدم توانایی) برای وام گیری ظاهرا باعث شده که بسیاری از بنگاه های اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری مهمی را با 86 درصد از عوامل بازدارنده در ایالات متحده آمریکا از دست بدهند. مدیر عاملان شرکت می گویند که سرمایه های آنها در طرح های مهم در طول بحران اعتبار از سال 2008 محدود شده است. بیش از نیمی از مسولان می گویند که (گفتند که) آنها سرمایه های برنامه ریزی شده خودشان را یا کنسل کرده اند یا آنها را به تعویق انداخته اند. نتایج ما همچنین در اروپا و آسیا ادامه داشت و در خیلی از موارد در علم اقتصاد قوی تر نشان داده شده تجزیه و تحیل های ما نیز به مجموع دارایی ها و دانش در باره اثری از عوامل بازدارنده معتبر روی وضع بنگاه اقتصادی اضافه شد.

کلمات کلیدی: بحران مالی، محدودیت های تامین مالی، هزینه های سرمایه گذاری، مدیریت نقدینگی

ترجمه مقدمه مقاله

در اواخر سال 2008، بازارهای (محل خرید و فروش) مالی جهانی، در میان بحران اعتبار از تاریخ بود. در این بخش ما یک دیدگاه کلی و منحصر به فرد روی اثراتی از بحران روی تصمیمات واقعی که توسط شرکت های سهامی اطراف دنیا ایجاد می شود فراهم کرده ایم ما 050/1 مدیر عاملان شرکت و مدیران اجرائی را در 39 کشور در شمال آمریکا، اروپا و آسیا در ماه سپتامبر 2008 موارد بررسی قرار دادیم. بحران فراگیر به ما اجازه می دهد تا اقدام هایی از بنگاه های اقتصادی را که از نظر مالی دچار عوامل بازدارنده شده اند با آن دسته از واحدهای تجاری که کمتر دچار عوامل بازدارنده شده اند، مورد مقایسه قرار دهیم. ما چندین هدف و موضوع را دنبال کرده ایم اول، ما بررسی میزانی از عوامل بازدارنده را ایجاد کردیم. سپس ما بررسی کردیم که آیا این عوامل شناسایی اندازه گیری برای بخش بخشی از تغییرات در وضع شرکت در طول بحران معنادار هستند یا خیر ؟ تجزیه و تحلیل های ما توسط طرح های شرکت ها (اشتغال، بازاریابی، تکنولوژی، مخارج و…) آغاز شد و توسط شروط بحران روی حالت های عوامل بازدارنده تحت تاثیر قرار داده شد.سپس ما به سیاست های مالی شرکت ها (بخصوص در پس اندازها و خطی از مدیریت بحران) نیز توجه کردیم. نهایت ما مخارج شرکت را در طول بحران مورد بررسی قرار دادیم و شرایط محیط و اهمیت آن را در سیاست های سرمایه گذاری شرکت که به خاطر عوامل بازدارنده اعتبار در حال تغییراند مورد بررسی قرار دادیم.

بیشتر تحقیقات قبلی روی عوامل بازدارنده مالی که بر اساس اطلاعات و صورت وضعیت مالی که توسط ایالات متحده آمریکا اصلاح می شود است. در این بخش ما به طور نمونه اثراتی از عوامل بازدارنده را روی روش سرمایه گذاری مورد بررسی قرار دادیم و اینکه آیا سرمایه گذاری در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بازدارنده با جریان های پول نقد برابر است یا خیر استثناء کایلن و ذینگال در سال 1997 که به گفته های عموم در مورد بررسی بنگاه های اقتصادی با ستون های اعتبار توجه کرده بودند، بقیه در این موارد به طور عادی به خاطر عوامل بازدارنده مالی با ویژگی هایی مانند اندازه کوچک بنگاه اقتصادی، وضعیت و حالت های پرداخت غیر مستقیم شده یا دسته بندی ضعیف ستون اعتبار صاحب سهم شده اند و همه این موارد از منابع مربوط به بایگانی استانداری جمع آوری شده اند. یک ویژگی مستثنی از تجزیه و تحلیل های مالی این است که ما مستقیماً از مدیر عامل پرسیده ایم که آیا شرکت های آنها به وسیله هزینه یا دسترسی به اعتبار تحت تاثیر قرار گرفته اند یا خیر ؟ و واقعیت آینده آنها چگونه است.درروش های مالی ممکن است تعریف شده و از بین برود یا خیر. مثال های ما هردو شرکت های خصوصی و عمومی از سراسر دنیا را در بر دارد. علاوه بر این بررسی مخارج مربوط به سرمایه گذاری مانند آنچه قبلا گفته شد را نیز در بردارد.

چکیده انگلیسی مقاله

We survey 1,050 Chief Financial Officers (CFOs) in the U.S., Europe, and Asia to directly assess whether their firms are credit constrained during the global financial crisis of 2008. We study whether corporate spending plans differ conditional on this survey-based measure of financial constraint. Our evidence indicates that constrained firms planned deeper cuts in tech spending, employment, and capital spending. Constrained firms also burned through more cash, drew more heavily on lines of credit for fear banks would restrict access in the future, and sold more assets to fund their operations. We also find that the inability to borrow externally caused many firms to bypass attractive investment opportunities, with 86% of constrained U.S. CFOs saying their investment in attractive projects was restricted during the credit crisis of 2008. More than half of the respondents said they canceled or postponed their planned investments. Our results also hold in Europe and Asia, and in many cases are stronger in those economies. Our analysis adds to the portfolio of approaches and knowledge about the impact of credit constraints on real firm behavior.
Keywords: Financial crisis, Financing constraints, Investment spending, Liquidity management, Matching estimators

 

مطالب مرتبط