عنوان انگلیسی مقاله: Critical aspects in the strategic management theory

ترجمه عنوان مقاله: ابعاد مهم در نظریه مدیریت استراتژیک

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 16 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • تأثیر بحران بر مدیریت استراتژیک
 • شکل 1. سناریوی بازیابی پایدار
 • شکل 2. سناریوی بازیابی تدریجی
 • شکل 3. سناریوی دهه از دست رفته
 • عناصر اصلی در نظریه مدیریت استراتژیک
 • جدول 1. تحلیل شاخص های کلیدی در رده اندازه سازمان ها …
 • متدولوژی
 • نتیجه گیری
 • تقدیر و تشکر
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله ابعاد مهم در نظریه مدیریت استراتژیک

نظریه مدیریت استراتژیک تا کنون موفق به ارائه راهکارهایی برای تمام مشکلات مفهومی و عملی مطرح شده از سوی متخصصان نشده است. علاوه بر این، در شرایط بحران اقتصادی کنونی، مختصات تحلیل استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک باید با هدف ارائه راهکارهای منطبق با مشکلات کنونی پیش روی سازمان ها بازتعریف شود. سناریوهای بازیابی استراتژیک شرکت ها باید از سناریوهای بازیابی اقتصاد کلان پیروی کنند، در نتیجه تلاش شرکت ها دیگر در سطح اقتصاد کلان پیامدی ایجاد نخواهد کرد. این اقدام انتقادی قصد دارد مجموعه ای از محدودیت های مفاهیم مدیریت استراتژیک را توضیح بدهد و نشان دهد که از چه رویکردهایی می توان برای ایجاد مفاهیم جدید استفاده کرد و کدام یک رویکرد مناسب تری است.

کلیدواژه ها: سناریوی بازیابی، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک پایدار، نزدیک بینی استراتژیک، نسبیت استراتژیک

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png