عنوان انگلیسی مقاله:

Does a contextualized theory of planned behavior explain whyteenagers stay in virtual worlds?

ترجمه عنوان مقاله: آیا نظریه زمینه مند رفتار برنامه ریزی شده دلیل حضور نوجوانان در محیط های مجازی را توضیح می دهد؟

$$$: فقط 18500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 28 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

 

ترجمه چکیده

عواملی که موجب تداوم حضور کاربر در محیط های مجازی (VW ها) می شوند پژوهشگران و فعالان تجاری را کنجکاو کرده است. مشخص نیست که نظریات موجود چگونه و تا چه میزان می توانند استفاده کاربران از این محیط ها را توضیح بدهند. از آنجایی که بخش عمده کاربران محیط های مجازی را جوانان تشکیل می دهند شناخت دلایل قصد تداوم استفاده آن ها حائز اهمیت است. با در نظر گرفتن ویژگی های مختلف سرویس های محیط های مجازی نظیر قابلیت مشاهده اقدامات کاربران برای سایر کاربران، نظریه رفتار برنامه ریزی شده را در این زمینه به کار می گیریم و نقش نگرش نوجوانان، آثار اجتماعی و کنترل رفتاری ادراک شده را به عنوان عوامل تعیین کننده تداوم استفاده آن ها از محیط های مجازی بررسی می کنیم. سپس برای تفکیک این متغیرها مجموعه ای از متغیرهای برگرفته از منابع قبلی سیستم های اطلاعاتی (IS) را به کار می گیریم. این مطالعه با تحلیل داده های اولیه جمع آوری شده از 923 کاربر هتل هابو (یکی از محیط های مجازی برتر مورد استفاده نوجوانان) نقش انگیزه درونی کاربران، تأثیر بین فردی و خودکارآمدی را به عنوان عوامل اصلی تشکیل دهنده حضور مداوم کاربر در محیط های مجازی تأیید می کند. علاوه بر این، نشان می دهیم که تفکیک این سه متغیر تعیین شده می تواند بسیاری از مشخصات زمینه ای مهم محیط های مجازی را اندازه گیری کنند. این مطالعه با اثبات این موضوع که نظریات و مفاهیم IS برای محیط های مجازی و کاربران نوجوان مناسب هستند به منابع موجود کمک می کند.

کلیدواژه ها: محیط های مجازی، استفاده مداوم، نظریه تفکیک شده رفتار برنامه ریزی شده، خدمات آنلاین، نوجوان

ترجمه مقدمه

محیط های مجازی (VW ها) برای بسیاری از کاربران (به خصوص جوانان) به سرعت در حال تبدیل شدن به یک واقعیت فنی اجتماعی نوظهور هستند. تا ماه می سال 2014، 1.9 میلیارد نفر در محیط های مجازی ثبت نام کرده اند که 60% آن ها بین 5 تا 15 سال سن دارند (کزرو، 2012). به عنوان مثال، از زمان شروع به کار سایت هتل هابو (بزرگ ترین محیط مجازی مخصوص نوجوانان) در سال 2000، 275 میلیون نفر در آن ثبت نام کرده اند (شرکت سولاک، 2013). موضوع استفاده مداوم از محیط های مجازی و سایر سرویس های آنلاین اهمیت بسیار زیادی برای پژوهشگران و فعالان تجاری دارد، زیرا تنها بخشی از حساب های ثبت شده فعال می مانند، حفظ کاربران دشوار است و برگرداندن کاربران خارج شده دشوارتر است (شوارتز، شوارتز، جونگ، پرز-میرا و ویلی-پاتون، 2012؛ شرکت سولاک، 201).

در منابع، محیط های مجازی به عنوان محیط های ماندگار شبیه سازی شده باکامپیوتر تعریف شده اند که در آن کاربران مختلف از طریق آواتارها به طور همزمان با هم تعامل دارند (بینبریج، 2007). محیط های مجازی دارای کارکردها و فعالیت های مختلفی هستند که انگیزه بیرونی و درونی مؤثر بر نگرش استفاده از این سیستم ها را مرتبط می کنند (ورهاگن، فلدبرگ، فن دن هوف، مینتز و مریکیوی، 2012). همچنین وقتی کاربران از محیط های مجازی برای یکی از اهداف خود استفاده می کنند این کار را از طریق تعامل با گروهی متغیر از افراد دیگر انجام می دهند (چاتورودی، دولک و درنویچ، 2011، ص 675). بنابراین نشان می دهیم که تأثیر اجتماعی بر رفتار کاربر در محیط های مجازی اثر می گذارد (هائو و کیم، 2011). در مورد قابلیت کنترل سیستم، محیط های مجازی دارای رویدادهای همزمانی هستند که باید از طریق یک آواتار به کار گرفته شوند. با توجه این موضوع، می توان اثبات کرد که کاربران محیط مجازی برای کنترل فعالیت خود در سیستم به مهارت های خاص نیاز دارند (گول، جونگلاس، ایوس و جانسون، 2012).

هرچند مطالعات اخیر اطلاعات جدید و ارزشمندی در مورد مکانیزم های متنوع ارائه کرده اند که مختص استفاده از محیط های مجازی هستند (بم-موراویتز، 2013؛ فایولا، نیولون، فاف و اسمیسلوا، 2013؛ گول، جانسون، جونگلاس و ایوس، 2011؛ مانتیماکی و اسلام، 2014؛ ساندرز، روتکوفسکی، فن گنوشتن، ووگل و اورگو، 2011) اما برای ادغام این دیدگاه ها در یک ساختار نظری واحد که دلیل تداوم حضور جوانان را در محیط های مجازیتوضیح بدهد تلاش های اندکی صورت گرفته است.برای رفع این مشکل از نظریه تفکیک شده رفتار برنامه ریزی شده (DTPB) استفاده می کنیم (هسیه، رای و کیل، 2008؛ پاولو و فیگنسون، 2006؛ تیلور و تاد، 1995، 1995) زیرا این نظریه به ما امکان می دهد تا تفکیک نظریه محور نگرش ها، آثار اجتماعی و قابلیت کنترل سیستم را دنبال کنیم و آثار آن ها را بر قصد تداوم استفاده از محیط های مجازی بررسی کنیم. داده ها از بزرگ ترین محیط های مجازی مختص نوجوانان یعنی هتل هابو جمع آوری شده است.

این مطالعه سه دستاورد دارد. اول این که قصد جوانان برای تداوم استفاده از سرویس محیط های مجازی را توضیح می دهیم. با توجه به این موضوع که بخش عمده کاربران محیط های مجازی را جوانان تشکیل می دهند، بررسی اقدامات اجتماعی بر روی این گروه برای فعالیت های دانشگاهی بعدی بسیار مهم است. دوم این که اطلاعاتی در مورد نقش ها و تأثیر نسبی باورهای ذهنی، آثار اجتماعی و قابلیت کنترل سیستم به عنوان پیش نیازهای تداوم استفاده از محیط های مجازی ارائه می کنیم. سوم این که دانش نظری موجود درباره نحوه و میزان پیش بینی قصد استفاده کاربران از محیط های مجازی از طریق DTPB را افزایش می دهیم. بر اساس تعریف فیشبین و آیزن (1975)، از نیت رفتاری به عنوان عامل جانشین برای اندازه گیری رفتار واقعی استفاده می کنیم و آن را به عنوان قصد کاربران برای تداوم استفاده از یک محیط مجازی تعریف می کنیم که نمایانگر استفاده باشد.

 

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری

هدف ما بررسی نحوه و گستره پیش بینی قصد کاربران برای حفظ فعالیت در محیط های مجازی از طریق باورهای نگرشی، تأثیر اجتماعی و کنترل رفتاری ادراک شده بود. برای تحقق این هدف از DTPB استفاده کردیم تا مدل پژوهشی یکپارچه ای را طراحی کنیم و با در نظر گرفتن برداشت و نیات کاربران محیط های مجازی، تحلیلی در مورد داده های تجربی در مقیاس بزرگ انجام دهیم. بنابراین این مطالعه با وارد کردن DTPB و بررسی تجربی آن در تبیین تصمیم گیری کاربران به پژوهش های مربوط به سایر محیط های مجازی کمک می کند.

Model
http://modir3-3.ir/article-english/article219.PNG

ترجمه مدل در فایل ترجمه آمده است

Abstract

Academics and business practitioners are intrigued by the factors that foster continued user engagementin virtual worlds (VWs). It is unclear how, and to what extent, existing theories can explain their continueduse. As young people constitute the majority of VW users, understanding the reasons for their continueduse intentions is important. Taking the distinctive features of VW services into account, such as thevisibility of users’ actions to other users, we contextualize the Theory of Planned Behavior and investigatethe role of teenagers’ attitudes, social influences and perceived behavioral control as the determinants oftheir continued intention to use VW. We then apply a set of constructs from prior Information Systems (IS)literature to decompose these constructs. By analyzing primary data collected from 923 users of HabboHotel, a leading virtual world for teenagers, this study confirms the role of users’ intrinsic motivation,interpersonal influence and self-efficacy as key constituents of sustained user engagement in VWs. Inaddition, we demonstrate that decomposing these three established constructs can capture many of thekey contextual characteristics of VWs. The study contributes to the literature by showing that IS theoriesand constructs are appropriate for the VW setting and teenage users.
Keywords: Virtual worlds, Continued use, Decomposed theory of planned behavior, online service, Teenager

Introduction

Virtual worlds (VWs) are a rapidly emerging socio technicalreality for an increasing number of users, particularly young peo-ple. By May 2012, VWs had received 1.9 billion registered users,60% of whom are between 5 and 15 years of age (kZero, 2012).As an example, Habbo Hotel the largest VW for teenagers hasattracted 275 million registered users since its inception in 2000 (Sulake Corporation, 2013). The issue of continued use in VWs andother online services is of utmost interest to academics and busi-ness practitioners, as only a proportion of the registered accountsremain active, users are hard to retain, and lost users are evenmore difficult to win back (cf. Schwarz, Schwarz, Jung, Pérez-Mira,& Wiley-Patton, 2012; Sulake Corporation, 2013).In the literature, VWs are defined as persistent computer-simulated environments in which multiple users interact simultaneously through avatars (Bainbridge, 2007). VWs embodya variety of functions and activities that tap into the extrinsicand intrinsic motivation contributing to the attitude toward usingthese systems (Verhagen, Feldberg, van den Hooff, Meents, &Merikivi, 2012). Further, when employing VWs for one of theirpurposes, users do so through interaction with a changeable groupof other people (Chaturvedi, Dolk, & Drnevich, 2011, p. 675).Therefore, we suggest that social influence affects user behaviorin VWs (Hau & Kim, 2011). With respect to system controllability,VWs feature simultaneous events that are to be navigated throughan avatar. Bearing this in mind, it is reasonable to suggest thatVW users need specific skills to control their activity in the system (Goel, Junglas, Ives, & Johnson, 2012).Although recent studies have provided new and valuableinsights into the diverse mechanisms that are unique to the useof VWs (Behm-Morawitz, 2013; Faiola, Newlon, Pfaff, & Smyslova,2013; Goel, Johnson, Junglas, & Ives, 2011; Mäntymäki & Islam,2014; Saunders, Rutkowski, van Genuchten, Vogel, & Orrego, 2011),little effort has been made to integrate these perspectives into asingle theoretical structure that would explain why young peopleengage in VWs on a sustained basis. To address this gap we adopt the decomposed theory of planned behavior (DTPB) (Hsieh, Rai, & Keil,2008; Pavlou & Fygenson, 2006; Taylor & Todd, 1995a, 1995b) asit allows us to pursue a theory-based decomposition of attitudes,social influences and system controllability and investigate theireffects on the continued use intention of VWs.1The data is gatheredfrom the largest VW for teenagers, Habbo Hotel.This study makes three contributions. First, we shed light onyoung people’s intentions to continue using a VW service. Bear-ing in mind that young people are the majority of users in VWs,investigating social practices with this group is particularly relevantfor further academic pursuits. Second, we provide insights into theroles and relative influences of attitudinal beliefs, social influences,and system controllability as the antecedents of continued VW use.Third, we add to the body of theoretical knowledge of how and towhat extent DTPB predicts VW users’ continued use intentions.

Conclusions

Our objective was to investigate how and to what extent atti-tudinal beliefs, social influence, and perceived behavioral controlpredict users’ intentions to remain engaged in VWs. To achieve thisgoal, we adopted the DTPB to developed an integrative researchmodel grounded and conducted an analysis on large scale empiri-cal data concerning VW users’ perceptions and intentions. Hence,this study contributes to the research on other VWs by contex tualizing and empirically testing DTPB in explaining the users’decision-making.