عنوان انگلیسی مقاله:

Operations reserch: the productivity engine

ترجمه عنوان مقاله: ابزار بهره وری نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

سال انتشار: 2000

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 8 صفحه

منبع: WWW.SCIENCEOFBETTER.ORG

نوع فایل: word

دانلود مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

چکیده ابزار بهره وری نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

کانون اصلی توجه OA برای مدیریت عبارتند از تعیین مراحلی که می توان به واسطه آنها به بهبود بهره وری دست یافت. تحقیق در عملیات به عنوان ابزار ارزشمندی در این تحقیق به شمار می رود و می توان از آن به عنوان رشته ای یاد کرد که به ایجاد و مدیریت بهبود بهره وری تخصیص یافته است. پژوهشگران عملیاتی روش های دستیابی به سطوح بالای عملکرد را شناسایی می کنند. آن ها از طریق ادراک مشکلات در سطح سازمانی به بهبود بهره وری دست می یابند. راه حل های آنها به طور طبیعی از روشی نشات می گیرد که به واسطه آن می توان این مشکلات را توصیف، درک و ارائه کرد.

روش یک پژوهشگر عملیاتی عبارتند از تجزیه و تحلیل خصوصیاتی چون سود، هزینه، راندمان و سایر موارد عملی و قابل سنجش. تحقیق در عملیات یا به عبارت دیگر به کاربردن روش های تحلیلی پیشرفته در جهت اتخاذ تصمیمات بهتر تحت عنوان علم برتر نامیده می شود. سازمان هایی که در شناسایی فرصت هایی که می توان از آنها در جهت بهبود بهره وری ذاتی موجود در ساختار شرکت استفده کرد به O.R (تحقیق در عملیات) اعتماد نمی کنند احتمالا کمتر از توان بالقوه خود به فعالیت می پردازند.

دامنه اندوخته های حاصله به واسطه الگو های O.R بسیار گسترده است (از مبالغ نسبتا کم تا مبالغ چند میلیارد دلاری) نمونه هایی از بهبود بهره وری که بدون وجود O.R هرگز امکان پذیر نبود در مطالعه شرکت هایی چون سیرز، ویرهالر، تاکوبل، HP، پروکتر و گمبل مشاهده می شود.

 

 

 

مطالب مرتبط