عنوان انگلیسی مقاله:

Operations reserch: the productivity engine

ترجمه عنوان مقاله: ابزار بهره وری نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

سال انتشار: 2000

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 8 صفحه

منبع: WWW.SCIENCEOFBETTER.ORG

نوع فایل: word

دانلود مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

چکیده ابزار بهره وری نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

ترجمه ابزار بهره وری : کانون اصلی توجه OA برای مدیریت عبارتند از تعیین مراحلی که می توان به واسطه آنها به بهبود بهره وری دست یافت. تحقیق در عملیات به عنوان ابزار ارزشمندی در این تحقیق به شمار می رود و می توان از آن به عنوان رشته ای یاد کرد که به ایجاد و مدیریت بهبود بهره وری تخصیص یافته است. پژوهشگران عملیاتی روش های دستیابی به سطوح بالای عملکرد را شناسایی می کنند. آن ها از طریق ادراک مشکلات در سطح سازمانی به بهبود بهره وری دست می یابند. راه حل های آنها به طور طبیعی از روشی نشات می گیرد که به واسطه آن می توان این مشکلات را توصیف، درک و ارائه کرد.

روش یک پژوهشگر عملیاتی عبارتند از تجزیه و تحلیل خصوصیاتی چون سود، هزینه، راندمان و سایر موارد عملی و قابل سنجش. تحقیق در عملیات یا به عبارت دیگر به کاربردن روش های تحلیلی پیشرفته در جهت اتخاذ تصمیمات بهتر تحت عنوان علم برتر نامیده می شود. سازمان هایی که در شناسایی فرصت هایی که می توان از آنها در جهت بهبود بهره وری ذاتی موجود در ساختار شرکت استفده کرد به O.R (تحقیق در عملیات) اعتماد نمی کنند احتمالا کمتر از توان بالقوه خود به فعالیت می پردازند.

قدرت مدیریت برخی از افراد بهتر از بعضی دیگر است

همه ما اذعان داریم که قدرت مدیریت برخی از افراد بهتر از بعضی دیگر است. این موضوع حتی در سطوح بسیار بالای یک سازمان نیز مصداق دارد.

یکی از این پاسخ ها مسئولیت منحصر به فرد مدیریتی را برای ایجاد حداکثر از حداقل مورد تاکید قرار می دهد. در این جا جنبه های تحقق یافتن این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم. ایجاد حداکثر از حداقل به هیچ وجه مفهوم ناآشنایی نیست. مدیریت کل بهتر از هر کس دیگری از نیاز رو به افزایش به این توانایی مطلع است و بالاخص شدت رقابت امروز و افقهای زمانی کوتاه مدت را نشان می دهد. بهبود بهره وری برای اکثر سازمان ها حائز اهمیت است و بدون آن برخی از شرکت ها با ناکامی مواجه خواهند شد. بنابراین در راس اکثر اهداف مدیریتی بهبود بهره وری قرار دارد.

در حال حاضر بهبود بهره وری به بحث داغ روز تبدیل شده است. بهبود بهره وری مسئول ایجاد بسیاری از نگرانی های اقتصاددانها درباره آنچه که تحت عنوان اثر ثروت نامیده می شد است. علاوه بر این در حال حاضر همگان اذعان دارند که بهبود بهره وری امکان رشد سریع اقتصادی را به وجود آورده است این حقیقت در سطح سنجش اقتصاد کلان مورد قبول است و کاملا در شرکتهای خصوصی شهود است. بنابراین از آنجا که بهبود بهره وری برای تجارت رشد و رونق دائمی را به ارمغان می آورد ، درک تجارت با تجارت ، بخش با بخش و جایی که بهبود بهره وری از آنجا سرچشمه گرفته بسیار مهم است. همچنین مدیریت باید بداند چه مراحلی را برای افزایش بهبود بهره وری انجام دهد خصوصا قبل از این که هر گونه اقدامی از سوی رقبا صورت گیرد.

تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات به عنوان یک رشته در رابطه با ایجاد و مدیریت بهبود بهره وری است. در واقع در یک مفهوم واقعی می توان گفت که بهبود بهره وری هدف منحصر به فرد O.R محسوب می شود و این همان چیزی است که باید انجام دهیم. مطرح کردن پرسش بهبود در بهره وری یک سازمان بدون در نظر گرفتن مزایای کاملی که O.R ارائه می دهد مشابه اتخاذ بهبود مورد نیاز در سلامت فرد بدون در نظر گرفتن انجمن دارویی است.

افراد OR به ترتیب بدین صورت قابل شناسایی هستند.

1- کانون توجه بر بهره وری متمرکز است

2- روش شناسایی، توصیف، درک و ارائه یک مشکل افراد  تحقیق در عملیات مشکلات را مجسم می کنند. باید راه حل های ما از روشی نشات بگیرد که در آن ما مشکلات فرصت ها را در اولین مرحله مجسم کرده ایم. ما روی مشخصه هایی چون سود، هزینه، راندمان و سایر موارد عملی و قابل سنجش عمل می کنیم. معمولا هدف ما دستیابی به سطوح بالاتری از عملکرد است و وظیفه ما ایجاد بهره وری است. در واقع ما ابزار بهره وری یک سازمان هستیم. از این منظر تحقیق در عملیات عبارتند از : روش فکر کردن در مدیریت به عبارت دیگر ریشه استنباط ما از رضایت دقیقا مشابه رضایت در مدیریت کل است.

 

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123

مطالب مرتبط