عنوان انگلیسی مقاله:

Management of perceptions of information technology service quality

ترجمه عنوان مقاله: مدیریت و درک کیفیت خدمات فناوری اطلاعات

$$$: رایــــــگــان

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: الزویرو و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود رایگان اصل و ترجمه مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله مدیریت و درک کیفیت خدمات فناوری اطلاعات

این تحقیق به بررسی شناخت سرویس دهنگان و مراجعان آن از IT می پردازد. سرویس های فناوری اطلاعات نیازمند سرمایه گذاری زیادی هستند تا بتوان کارآیی آن ها را افزایش داد و آنها را تحلیل کرد.

در این تحقیق برای انجام این بررسی از ابزار servpert مدل servqual استفاده شد. این تحقیق در بانک برزیل انجام شد و در این تحقیق میزان شناخت مراجعان و سرویس دهندگان از IT بررسی شد یافته های بدست آمده نشان دهنده افزایش کیفیت سرویس های IT به لحاظ چشم انداز استراتژیک هستند مخصوصا در ابعاد ملموس بودن، دقت، پاسخگویی، تضمین و همدلی در این بررسی پیشرفت هایی در زمینه مدل servqual نشان داده شده است.

مقدمه مقاله مدیریت و درک کیفیت خدمات فناوری اطلاعات

تحلیل کارایی سرویس فناوری اطلاعات روز به روز مهمتر می شود. برای برآوردن نیازهای سازمان های متقاضی فناوری اطلاعات باید سرمایه گذاری زیادی روی آن انجام داد. برای تحلیل کارایی فناوری اطلاعات به جای بررسی خدمات باید تولیدات آن را بررسی کرد. تنها با این روش است که اطلاعات متناقض تولید می شود. فرآورده های فناوری اطلاعات از جمله سخت افزار، نرم افزار و سیستم هاه اطلاعاتی بخش از خدمات هستند که درک مشتری را از کیفیت آن نشان می دهند.

خدمات آن شامل توسعه کاربردهای هوش مصنوعی مدیریت سیستم های عملیاتی و نگهداری از سخت افزار و نرم افزار است. کیفیت باعث ایجاد رقابت در بین سازمان ها می شود.زیرا ویژگی های متفاوتی در فرآورده ها ایجاد می شود. فایده ی رقابت در یک سازمان ابتدا از داخل آن است که شامل مدیریت تقاضای بین سازمانی مثل سرویس های فناوری اسلاعات است.